Zádušní mše svatá za P. Františka Beneše SDB

Zádušní mše svatá za P. Františka Beneše SDB: kostel Povýšení sv. Kříže Litomyšl
kostel Povýšení sv. Kříže Litomyšl
Přenos mše svaté.

Přenos mše svaté.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.