Živě z kláštera

Živě z kláštera: Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
Přenos mše svaté.

Přenos mše svaté.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.