Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 1. 11. 2018
1. 11. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Setkání papeže s představitelkou OSN

Papež se setkal s předsedkyní Generálního shromáždění OSN Marií Fernandou Espinosou. Maria Espinosa je čtvrtou ženou a první jihoameričankou v čele hlavního orgánu Organizace spojených národů. V minulých letech byla ministryní zahraničních věcí Ekvádoru. Papeži Františkovi předala originální dárky od domorodých zemědělců.

 

Křesťané a uprchlíci v Turecku

Malá katolická komunita v Turecku stále přešlapuje na rozcestí. Bez legálního povolení nemůže církev budovat nové farnosti, školy ani centra mládeže.

 

Americká biblická společnost ve Vatikánu

Papež František se setkal s delegací Americké biblické společnosti. Její členové přijeli do Říma na výroční setkání. Papež je povzbudil, aby pokračovali ve svém závazku proměňovat lidský život skrze Boží slovo.

 

Před svátkem Všech svatých

Před svátkem Všech svatých prošel kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze průvod světců. Představovaly je děti ze zdejší farnosti. Starší si vybraly některého ze svatých nebo blahoslavených, například svatou Terezu z Kalkaty, sv. Cecílii, sv. Metoděje, svaté Petra a Pavla či indiánskou světici Kateřinu Tekakwithu. Menší děti se přestrojily za anděly.

 

Vzpomínka na P. Jiřího Reinsberga

Mons. Jiří Reinsberg působil přes půl století v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla. V dobách totality byla jeho farnost živým společenstvím pro všechny bez ohledu na vzdělání a věk. V Národním technickém muzeu v Praze se uskutečnil vzpomínkový večer u příležitosti stého výročí jeho narození. Promluvil profesor Jan Sokol, doktorka Helena Čižinská, magistr Jiří Zajíc a další hosté.

 

Stavba nového kostela v Brně

Farníci v Brně-Lesné oslavili svátek blahoslavené Marie Restituty Kafkové. Zasvěcený jí bude nový kostel, který v této brněnské čtvrti vyrůstá. Po liturgické slavnosti si zájemci mohli prohlédnout jeho staveniště.

 

330 let od narození Juraje Jánošíka 

Obec Těrchová, kde se Juraj Jánošík narodil, podepsala smlouvu s městem Liptovský Mikuláš, kde byl popraven. V minulosti se Těrchované dívali na Liptovský Mikuláš s odstupem.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Pákistánský nejvyšší soud nařídil okamžité propuštění křesťanky Asie Bibi, odsouzené v roce 2010 k smrti za údajné rouhání proti Mohamedovi. Matka pěti dětí opustila vězení po devíti letech strávených v utrpení a odloučení. Přestože byla propuštěna na svobodu, stále jí hrozí nebezpečí. Očekává se proto, že se spolu se svojí rodinou přestěhuje do zahraničí, do Evropy nebo do Spojených států.

 

•    Postupně v několika polských městech probíhal druhý mezinárodní kongres hnutí Europa Christi. Setkání bylo motivováno stým výročím nezávislosti Polska a čtyřicátým výročím zvolení Jana Pavla II. papežem. Arcibiskup Jan Graubner na kongresu promluvil o křesťanském mučednictví a svědectví víry v minulém století i současnosti. Hnutí Europa Christi vzniklo v reakci na tendence rozkládající ideu společné Evropy.

 

•   Trnavský arcibiskup Ján Orosch se stal čestným občanem města Nové Zámky. Zdejší farnost byla prvním místem jeho kněžského působení po pádu totalitního režimu. Jak říká, byla to první svobodná farnost v jeho životě a na své působení v ní denně vzpomíná. U příležitosti převzetí ocenění slavil Mons. Orosch mši svatou v kostele Povýšení svatého Kříže, kde mu také bylo čestné občanství slavnostně uděleno.

 

•   Kromě svátku Všech svatých je začátek listopadu spojený se svátkem Všech věrných zemřelých. Slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých bude v bazilice na Vyšehradě sloužit kardinál Dominik Duka. Před Slavínem pak bude následovat požehnání hřbitova a společná modlitba mezi hroby významných osobností. V pražské katedrále bude mši svatou za všechny věrné zemřelé sloužit biskup Václav Malý.

 

•   Nový kostel Krista Spasitele s komunitním centrem by měl do dvou let vyrůst na pražském Barrandově. Jeho základní kámen 1. listopadu požehnal kardinál Dominik Duka. Hlavním účelem je vybudování sakrálního prostoru, ale stavba bude mít i společenské využití. Interiéru kostela bude dominovat skleněný kříž se sochou Krista Spasitele z lipového dřeva. Za stavbou stojí rostoucí zájem obyvatel Barrandova o aktivity zdejší farnosti.

 

•   Česká republika se 28. listopadu poprvé připojí k iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované po celém světě pro jejich víru. Jejím symbolem je rozsvícené červené světlo, které odkazuje na krev trpících pro víru. K akci je možné se připojit třeba zapálením svíčky při setkání či v průvodu, uspořádáním společné modlitby za pronásledované nebo nasvícením kostela či jiné významné budovy červeným světlem.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Plzeň, 2. listopadu

Svíce pro naše zemřelé

V den Památky všech zemřelých zve biskup Tomáš Holub do kostela Nanebevzetí Panny Marie na večer s názvem Svíce pro naše zemřelé. Zazní varhanní hudba, poezie a zamyšlení biskupa Holuba.

 

České Budějovice, 5. listopadu

Mše svatá za bezdomovce

V kostele Svaté Rodiny v Českých Budějovicích bude sloužena dušičková mše svatá za všechny, kteří kdy žili a zemřeli na ulici. Současně bude probíhat charitní sbírka zimního oblečení.

 

Olomouc, 5. listopadu

Setkání u studny

Hosty listopadového Setkání u studny v Olomouci budou manželé Alena a Jan Jemelkovi. Vyprávění památkářky a výtvarníka nejen o své práci a inspiracích doplní fotografie.

 

Praha, 7. listopadu

Musica Dolce Vita

Soubor Musica Dolce Vita vystoupí v dalším z benefičních Večerů u kapucínů v hradčanském klášteře v Praze. Výtěžek podpoří Hospic Štrasburk, který pomáhá onkologickým pacientům.

 

Brno, 7. listopadu

Žabovřeské rozmlouvání

Další rozmlouvání v salesiánské farnosti v Brně-Žabovřeskách povede P. Zdeněk Jančařík s novinářem Josefem Pazderkou. K vidění budou fotografie Jakuba Plíhala.

 

Praha, 9. a 10. listopadu

Setkání lidových muzik

V první den pražského hudebního festivalu se v Salesiánském divadle v Kobylisích setkají dětské lidové muziky a druhý den v městské knihovně muziky dospělé. Společné téma je „Od kolébky po hrob!“.

 

Olomouc, 13. listopadu

Charita a spiritualita

Celonárodní symposium „Charita a spiritualita“ se bude konat na počest sv. Anežky České, která je národní patronkou Charity. Pozvána je řada významných zahraničních hostů.  

 

Kroměříž, 14. listopadu

Církev a stát za první republiky

Na téma „Církev a stát za první republiky“ bude v Kroměříži přednášet historička Jitka Jonová z teologické fakulty Univerzity Palackého. Koná se ve studentském klubu Arcibiskupského gymnázia.

 

 

 

Reportáže Rome reports:

Pope Francis meets with the President of the UN General Assembly

Msgr. Bizzeti: No permission to build parishes in Turkey, yet Catholic number is growing

American Bible Society met Pope Francis at the Vatican

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.