Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 1. 6. 2017
870. díl
1. 6. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Radio Maria vysílá v arabštině

Radio Mariam je webrádio, které naladíte po celém světě. Zaměřuje se ale zejména na ty křesťany, kteří v současnosti nejvíce trpí. Proto jsou poselství přenášena v každém arabském dialektu, stejně jako výňatky z maronitské a melchitské řeckokatolické církve. Cílem je zajistit poselství všem posluchačům v jejich rodném jazyce.

 

Dětská důstojnost v digitálním světě

V souvislosti s novými technologiemi neustále přibývá hrozeb, kterým jsou na internetu vystaveny děti, ať už jde o „sexting“, kyberšikanu nebo online vydírání. Papežská univerzita Gregoriana chce nabídnout technická, edukační a právní řešení za účelem omezení těchto jevů, které ohrožují ty nejmladší.

 

Kardinál Josef Beran, Mezi svobodou a totalitou

V suterénních výstavních prostorách kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech probíhá výstava „Josef cardinal Beran - Mezi svobodou a totalitou“. Připravilo ji Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

 

Slavnost v kapli nemocnice v Košicích

V kapli nemocnice Luise Pasteura v Košicích slavili věřící svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů. Slavnostní mši svatou celebroval košický farář páter Miroslav Gira.

 

Lidové misie v Podhoranech

Lidové mise jsou mimořádnou formou hlásání evangelia v církvi. Jejich velký význam si připomněli v Podhoranech u Prešova, kde si připomínají obnovení farnosti.

 

Konference Afrika jako partner

V Praze proběhla mezinárodní konference „Afrika jako partner“. Jejím cílem bylo představit Afriku jako moderní kontinent se schopnými a kvalifikovanými lidmi. Hlavní důraz byl kladen na příležitosti v Africe a podporu rovnocenného partnerství.  oživení ekonomické a obchodní spolupráce a zapojení soukromého sektoru.

 

Košt vína u cimbálu

Ve Společenském centru Sýpka v Brně - Medlánkách se uskutečnil již tradiční košt vína u cimbálu, který pro své členy i příznivce připravilo a vysokoškolské katolické hnutí Brno.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Řada akcí v Římě připomněla sedmdesáté páté výročí vypálení Lidic: Papež požehnal obraz Panny Marie Lidické a setkal se s Veronikou Rýmonovou, která přežila lidickou tragédii. Vatikánský státní sekretář Pietro Parolin celebroval mši svatou za dětské oběti válek a jim byla věnována také mezinárodní konference. Kardinál Duka sloužil bohoslužbu v kostele sv. Marcelina a Petra, kde bude obraz Panny Marie Lidické trvale umístěn.

 

•   Kněžské svěcení přijal v Bialsku – Biale syn polské premiérky Tymoteusz Szydło. Spolu s dalšími dvanácti jáhny diecéze na pomezí Slezska a Malopolska ho v katedrále sv. Mikuláše vysvětil místní ordinář Roman Pindel. „Církev není politická strana a nemám v úmyslu hlásat žádné politické názory z ambonu,“ říká pětadvacetiletý novokněz na okraj mediálního zájmu, které jeho svěcení vyvolalo.

 

•    Jedinečné multimediální dílo o sv. Janu Pavlu II. uvidí koncem června diváci v Popradu. Přiblíží pontifikát polského papeže, který před více než dvaceti lety navštívil Slovensko i město pod Tatrami. V představení zazní hudba světových mistrů a bude účinkovat sto třicet umělců, využity budou i moderní technologie. Dílo už bylo v minulých letech uvedeno v Košicích, v Popradu bude patřit k doprovodným akcím letošní Levočské pouti.

 

•   Pouť k hlavní patronce litoměřické diecéze svaté Zdislavě se konala v Jablonném v Podještědí, kde nechala pro dominikány postavit kostel s klášterem a kde má svůj hrob. Na zahájení pouti přečetl hlavní celebrant mše svaté generální vikář Martin Davídek pozdrav biskupa Jana Baxanta. V závěru slavnosti převzali zástupci farnosti ve Šluknově pro svůj kostel relikviář s ostatkem sv. Zdislavy a generální vikář položil na její hrob květiny.

 

•   Třetí běh ročního kurzu Nemocniční kaplan bude slavnostně zakončen v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Výukovou skupinu tvořili členové šesti církví. Součástí kurzu byla i praxe ve třech nemocnicích. Jeho úspěšné absolvování je podmínkou pro práci duchovních v tuzemských zdravotnických zařízeních. Na organizaci se podílela i Asociace nemocničních kaplanů a podporovaly ho jednotlivé církve.

 

•   Klienti z azylových domů a nocleháren z celé Moravy se utkali v tradičním fotbalovém turnaji pro lidi bez domova Samaritán Open. Do sportovního zápolení v malé kopané se ve Velkém Týnci na Olomoucku zapojilo šest týmů, zúčastnili se také pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci. Vítězem se staly a putovní pohár převzaly Podané ruce z Olomouce. Dvacátý šestý ročník turnaje pořádalo středisko Samaritán olomoucké Charity.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Brno, 3. června

Full of life

Na festival Full of Life zve farnost Brno-Řečkovice. Zazní hudba různých žánrů, bude také divadlo pro děti i dospělé, svědectví o Bohu a přednášky. Pro děti budou připraveny hry a workshopy.

 

Píšť, Opava a Ludgeřovice, 3. června

Den slezských varhan

Hudební festival Janáčkův máj rozezní v jednom dnu postupně varhany ve třech slezských kostelích, tedy v Ludgeřovicích, Píšti a Opavě. Průvodcem bude varhaník Jaroslav Tůma.

 

Praha, 4. června

Svátek Seslání Ducha svatého

Vpředvečer slavnosti Seslání Ducha svatého bude v pražské katedrále Ekumenická svatodušní vigilie. V den svátku bude při mši svaté v katedrále udílet kardinál Dominik Duka svátost biřmování. 

 

Želiv, 4. června

Putování za Santinim

Putování za Santinim začne mší svatou v kostele želivského kláštera. Následuje komentovaná prohlídka a přednášky prokládané varhanní introdukcí. Program uzavře koncert a slovo želivského opata.

 

 

Štramberk a Rybí, 6. června

Vycházka s prohlídkou kostela

Na vycházku do Štramberka a Rybí s komentovanou prohlídkou kostela Nalezení svatého Kříže zve Klub aktivních seniorů KLAS. Další program bude uzpůsoben počasí a zájmům výletníků.

 

Praha, 7. června

Večer u kapucínů

V dalším benefičním Večeru u kapucínů v refektáři hradčanského kláštera zahraje soubor staré hudby Alla breve skladby českých a evropských skladatelů od třináctého do osmnáctého století.

 

Velké Losiny, 9. - 11. června

Seznamovací víkend

Na seznamovací víkend do Velkých Losin jsou zváni křesťané ve věku od pětadvaceti do čtyřiceti let. Součástí programu bude seznamovací hra, pomoc na faře, duchovní program, výlet nebo vzájemné sdílení se.

 

Rumburk, do 30. června

Baroko v Rumburku

Do konce června jsou v Loretě Rumburk vystaveny výtvarné práce žáků Základní umělecké školy. Detaily rumburské Loerty zachycují mladí výtvarníci v grafických listech, malbě i keramice.

 

 

 

Reportáže z Rome reports:

Radio Maria is now in Arabic, the radio for persecuted Christians

World experts unite to prevent offenses to children on the Internet

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.