Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 10. 4. 2018
947. díl
10. 4. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Neděle Božího milosrdenství

V neděli Božího milosrdenství slavil papež František mši svatou na Svatopetrském náměstí. Spolu s ním koncelebrovalo 550 misionářů milosrdenství ze všech koutů světa včetně České republiky.

 

Nová socha svatého Řehoře

Arménským chorálem začal ve Vatikánských zahradách obřad odhalení nové sochy svatého Řehoře z Nareku. Bronzovou plastiku arménského teologa z desátého století papež František požehnal.

 

Národní pochod pro život

Sedmého dubna se konal v Praze už 18. Národní pochod pro život a rodinu.  Akce začala mší svatou v zaplněné katedrále a pokračovala programem na Klárově. Následně se vydal průvod na Václavské náměstí. Zúčastnili se ho lidé z celé republiky a biskupové všech diecézí, podle odhadů celkem na deset tisíc lidí.

 

Benefiční koncert ve Třebovicích

Benefiční koncert na podporu lidí s handicapem uspořádalo v Ostravě-Třebovicích křesťanské společenství Vstaň a choď. Písně Edit Piaf a muzikálové árie zpívala Hana Fialová a její hosté Tomáš Savka a Lukáš Adam.

 

Bohoslužba za Aničku Zelíkovou

U příležitosti Dne modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti se v Napajedlích konala tradiční pouť na poděkování za dar počatého života s prosbou za duše nenarozených dětí. Mši svatou celebroval biskup Antonín Basler. U hrobu Aničky Zelíkové se věřící společně pomodlili růženec.

 

Benefiční ples pro Kashitu

Šestý benefiční ples na podporu zambijské neziskové organizace New Renato uspořádal spolek jejích přátel v Praze. Záštitu nad plesem převzaly dvě farnosti bratří františkánů, Panna Maria Sněžná  a sv. Anežka. Výtěžek opět podpoří výstavbu školního areálu v Zambii v osadě Kašito.

 

Mengeleho děvče

Ve farnosti Královny Míru v Košicích se konala diskuse V jiném světle s prezentací knihy Mengeleho děvče. Je o Viole Stern (Štern) Fischerové, která přežila čtyři koncentrační tábory.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   V Nitře probíhá souběžně zasedání České a Slovenské biskupské konference. V nitranské katedrále svatého Jimrama slavili biskupové společně mši svatou, televize Noe ji vysílala v přímém přenosu. Ve středu se uskuteční také společné zasedání biskupů. Motivem setkání jsou i letošní výročí, zejména čtvrt století od vzniku obou biskupských konferencí a sté výročí vzniku Československé republiky.  

 

•    Tradiční pouť na Katarínce v Malých Karpatech se koná na Bílou neděli. Také letos putovalo množství poutníků do kostela malokarpatskými lesy, další se připojili na místě. Poutní cestu prošel i bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, mši svatou s ním koncelebrovalo sedm kněží. Letos uplyne čtyři sta let od založení kostela a kláštera sv. Kataríny, v současnosti probíhá řada aktivit pro jeho záchranu a obnovu.    

 

•    Mince do proslulé římské Fontány di Trevi házejí miliony turistů s představou svého návratu do Věčného města. Podle dohody římské městské rady s místní charitou je výtěžek této neobvyklé sbírky využívaný při nákupu jídla a poskytování přístřeší lidem v nouzi a potřebným. Peníze z fontány připadaly charitě už dvacet let a nová smlouva jí je zaručuje i nadále. Podle Charity dosáhla suma v roce 2016 zhruba milion a čtyři sta tisíc euro.

 

•    Věřící v českých a moravských diecézích mohou v neděli 15. dubna přispět na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii. Peníze z celonárodní kostelní sbírky poskytne česká Charita na spolufinancování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku. Pomůže tak tisícům lidí prchajícím uvnitř Sýrie před ozbrojeným konfliktem, aby nemuseli svou zemi zcela opustit.

 

•  Prestižní ocenění Magnesia Litera v kategorii Blog roku získalo katolické recesistické internetové periodikum Tisickrate.cz. Jeho náplň tvoří smyšlené zprávy z křesťanského prostředí. Jak tvůrci tvrdí, jejich cílem je pobavit, nikoliv zesměšnit či ublížit. Podle autorů je k vytvoření neobvyklého periodika inspirovala touha po kvalitním církevním zpravodajství a reakce čtenářů jsou ovlivněny tím, z jakého konfesijního prostředí pocházejí.

 

•     Pietní den vzpomínky na oběti holocaustu s veřejným čtením jejich jmen připadá na výročí začátku povstání ve varšavském ghettu v roce 1943. V naší zemi se budou jména obětí číst 12. dubna v šestnácti městech. Účastníci pietního aktu obdrží také další informace, budou moci nahlédnout do publikací, pamětních knih a podobně. V Klatovech si lidé připomenou jména zavražděných spoluobčanů u pomníku Zmizelý svícen.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, 12. dubna

Náboženství a násilí

Debata u Dominikánů v Praze se tentokrát věnuje přítomnosti násilí v posvátných textech různých náboženských tradic. Další část se zaměří na přítomnost násilí ve vnitřním životě člověka.

 

Nové Strašecí, 12. dubna

Smrt je nevyhnutelná, ale …

Název besedy v Novém Strašecí zní „Smrt je nevyhnutelná, ale ostatní záleží na nás…“. Hostem bude autorka knihy Vyhoštěná smrt, uznávaná socioložka Jiřina Šiklová.

 

Olomouc, 12. dubna

Setkání s Mons. Petrem Piťhou

V arcibiskupském paláci v Olomouci se zájemci mohou setkat s Mons. Petrem Piťhou. U příležitosti svých osmdesátých narozenin představí svou novou knihu „Triptych na oltáři lásky“.

 

Praha, 13. dubna

Třináctého na třináctce

Hostem Slávka Klecandra v cyklu Třináctého na třináctce bude trio NJOREK, tedy Olin Nejezchleba, Stanislav Barek a Michal Müller. Koná se v pražském Komunitním centru sv. Prokopa.

               

Rožmitál pod Třemšínem, 13. – 15. dubna

Setkání v zahradě

Ženy jsou zvány do Rožmitálu pod Třemšínem na Víkend židovských tanců s Monikou Podkalskou. Biblické tance jsou modlitbou těla, kdy nemluví jen hlava a ústa, ale modlí se celé tělo.

 

Osová  Bitýška, 13. - 15. dubna

Outdoor víkend

Na víkend s dobrodružstvím i modlitbou zve mladé lidi od čtrnácti let centrum mládeže v Osové Bitýšce. Účastníky čeká mše svatá pod hvězdami, vaření na ohni a další aktivity pod širým nebem.

 

Ostrava, 15. dubna

Ceny Jantar

Ceny Jantar poprvé převezmou osobnosti, které významně obohacují kulturní život Moravskoslezského kraje. Slavnostní večer s předáváním cen a jedinečným programem se koná v Ostravě.

 

Ostrava, do 14. dubna

Templfest

Festival židovsko-křesťanské kultury a dialogu Templfest nabízí v Ostravě řadu hudebních vystoupení a přednášek, divadelní představení, talkshow, kabaret i pohybovou performanci.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Be grateful to feel ashamed; it means we do not accept evil

Pope Francis blesses statue in Vatican Gardens in honor of St. Gregory of Narek

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.