Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 10. 7. 2018
10. 7. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Národní pouť na Velehradě

Při Národní pouti na Velehradě si desetitisíce lidí připomněly svátek sv. Cyrila a Metoděje. A připomínalo se také sto let od založení Československé republiky. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl kardinál Dominik Duka a kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Pouť na Mariánské Hoře v Levoči

Letošní hlavní pouti na Mariánské Hoře v Levoči se zúčastnilo nejméně půl milionu věřících. Jednu ze mší svatých celebroval ordinář slovenských ozbrojených sil František Rábek.

Cyrilometodějské dny v Těrchové

Cyrilometodějské dny v Těrchové jsou neodmyslitelnou součástí kulturního léta v Terchové. Každoroční oslavy věnované našim věrozvěstů. Akce je bohaté na liturgický, ale i kulturní program.

Půlstoletí Boží milosti

Na 200 lidí z různých zemí se sjelo do Jeseníků, aby poděkovali za 50 let mezinárodních ekumenických setkávání v Travné. V roce 1968 tam evangelický farář Adolf Petr uspořádal první brigádu na polorozbořeném domě, který koupil pro mládež.

Summerjob 2018

Třetím rokem probíhala v jesenických obcích Vápenná, Žulová, Černá Voda a Skorošice dobrovolnická brigáda Summerjob. Sto padesát mladých lidí z celé republiky také letos pomáhalo potřebným, především starým lidem s prací, na kterou už nestačí. Mladí mají o Summerjob veliký zájem, dobrovolnická místa na byla obsazena během 12 minut.

Ostravské sluneční hodiny

Na šesti místech Ostravy-Poruby budou po prázdninách slavnostně odhaleny sluneční hodiny. Nápad neziskové organizace Gaude podporovaný městem nemá jen zkrášlit Ostravu, ale také spojovat lidi. Na výrobě hodin se totiž podílejí různá společenství.

Intronizace vladyky Milana Lacha

V americkém státě Ohio byl do funkce biskupa eparchie Parma slavnostně uveden vladyka Milan Lach. Obřadu předsedal arcibiskup Pittsburgu Wiliam Skurla za přítomnosti apoštolského nuncia ve Spojených státech Christopha Pierreho.

ZKRATKY

● Mnohohlasá modlitba za mír a pokoj byla důvodem i vyvrcholením apoštolské cesty papeže Františka do Bari. Pozvání Svatého otce ke společné modlitbě přijalo devatenáct osobností spjatých s blízkovýchodním regionem. Ekumenické setkání zahájilo zažehnutí olejové lampy u hrobu sv. Mikuláše. Před společnou modlitbu na nábřeží zazněla papežova promluva, následovaly modlitby a prosby východních patriarchů. 

● Na druhou červencovou neděli se na Ukrajině a v Polsku připomíná Krvavá neděle, kdy v roce 1943 zahájila Ukrajinská povstalecká armáda akci proti polskému obyvatelstvu na Volyňsku. Při etnických čistkách ukrajinských nacionalistů zahynulo na sto tisíc Poláků a stovky příslušníků národnostních menšin včetně volyňských Čechů. Oběti připomněla mše svatá v katedrále v Lucku za účasti polského prezidenta Andrzeje Dudy.

● Pouť krajanů ke sv. Metodějovi připravila Česká duchovní služba v Německu. Konala se ve městě Ellwangen, kde byl první moravský arcibiskup od roku 870 tři roky vězněn. Slavnostní poutní bohoslužba byla sloužena v bazilice sv. Víta, následoval průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje. Odpoledne program pokračoval mariánskou pobožností a požehnáním v poutním kostele na Schönenbergu.

● Plenární zasedání České biskupské konference se tentokrát konalo na Velehradě. V návaznosti na připomínku stého výročí Československa se biskupové modlili u hrobů Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka, kteří se významně podíleli na utváření církevního života v nové republice. V průběhu dalšího jednání se mimo jiné seznámili s aktuálními informacemi a zdůraznili postoj římskokatolické církve k  manželství.

● Provoz diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater zahájil v Českých Budějovicích biskup Vlastimil Kročil u příležitosti dokončení rekonstrukce prostor bývalého kněžského domu, kde nový seminář sídlí. Po mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje následovala prohlídka jeho prostor a seznámení se životem bohoslovců. Přípravu na kněžství v semináři už započalo šest studentů z různých evropských zemí. 

● Pouť s ostatky sv. Markéty začne 14. července v olomoucké katedrále. Povede přes jižní Moravu a Slovensko do rakouského Marcheggu, kde bude relikvie uložena. Na devíti zastaveních ve třech zemích se budou podílet různá společenství žen, připravují přednášky, besedy, setkání i další program. Svatá Markéta je patronkou v těhotenství a při porodu, hlavní motto putování zní „Pouť za důstojnost a poslání ženy“.

Z DIÁŘE

Teplá, 14. července

Pouť k blahoslavenému Hroznatovi

Pouť k blahoslavenému Hroznatovi v klášteře premonstrátů v Teplé začne mší svatou, poté bude možná prohlídka kostela a dalších prostor. Celodenní program zakončí varhanní koncert.

Ostrov nad Ohří, 14. července

Bohoslužba za bezpečí

Bohoslužba za bezpečí, zemřelé policisty a členy Integrovaného záchranného systému se koná v kostele v Ostrově nad Ohří. Předcházet jí bude pietní akt u pomníčku nadstrážmistra Martina Duchoně.

Vranov u Brna, 14. července

Padre Pio – ikona Ukřižovaného

Duchovní obnova ve spiritualitě otce Pia proběhne ve Vranově u Brna. Povede ji don Vincenzo Carone. Nabídne čas pro meditaci, přednášky a otázky, bude i mše svatá, nešpory a noční bdění.

Heřmanov, 15. července

Karmelská pouť

Karmelská pouť v Heřmanově má stoletou tradici. Začíná průvodem se sochou Panny Marie Karmelské z Vidonína do Heřmanova, kde je slavnostní mše svatá. Oslavy doplní další program.

Krnov, 15. července

Poezie ve vokální hudbě

V koncertní síni sv. Ducha v Krnově bude účinkovat vokální kvintet Ensemble Frizzante a Vanda Hybnerová. Zazní skladby věhlasných skladatelů i méně známých autorů.

Kostelní Vydří, 16. července

Kněžská pouť

Tradiční pouť kněží nejen brněnské diecéze se uskuteční v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby v chrámu Panny Marie Karmelské bude brněnský biskup Pavel Konzbul.

Špindlerův Mlýn, 16. - 21. července

Týden zdravého životního stylu

Týden zdravého životního stylu povede fyzioterapeut Bob Dvořák ve středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně. Praktická i teoretická výuka zahrne principy lidové medicíny, bude i výlet a mnohé další.

Rumburk, do 31. července

Historické hřbitovy

Fotografická výstava v Loretě Rumburk přibližuje dnešní podobu hřbitovů na Podbořansku, Karlovarsku a Broumovsku. Rozsáhlou expozici připravil spolek Omnium.

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.