Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 11. 7. 2017
880. díl
11. 7. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Jmenování nových pomocných biskupů

Na Velehradě byla zveřejněna jména nových pomocných biskupů  olomouckých. Stalo se tak při slavnostní bohoslužbě Národní cyrilometodějské pouti. Biskupy byli jmenováni dosavadní generální vikář Josef Nuzík a kancléř arcibiskupství Antonín Basler.

 

Cyrilometodějské dny v Těrchové

Cyrilometodějské dny jsou neodmyslitelnou součástí kulturního léta v Terchové. Každoroční oslavy jsou bohaté na liturgický, ale i kulturní program. Je rozděleno do několika dnů, během kterých je pro věřící připraveno plné duchovní vyžití.

 

Filmový festival v Karlových Varech

Po dvacáté čtvrté působila na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech také ekumenická porota. Oceňuje filmy vysoké umělecké úrovně, které zároveň sdílejí hodnoty Evangelia. Sleduje hlavní soutěž, do které je zařazeno vždy dvanáct filmů z celého světa.

 

Obnova kláštera v Horní Polici

Počátky poutního kostela v Horní Polici na Českolipsku sahají do třináctého století. Slavnostní představení středověkého dramatu Oráč a smrt a mše svatá s prosbou o požehnání za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj symbolicky zahájily první etapu jeho znovuzrození.

 

Setkání piaristické mládeže ve Strážnici

Celý týden probíhalo v jihomoravské Strážnici Mezinárodní setkání piaristické mládeže. Prázdninové setkání mladých lidí z piaristických škol a farností střední Evropy se koná každým rokem. Po pěti letech se vrátilo do Strážnice jako jediného místa, kde u nás řád piaristů působí.

 

Vitráže Pavla Bruštíka

V mnoha kostelích v celé naší zemi můžeme obdivovat krásu vitrážových oken díky Pavlu Bruštíkovi ze Zábřehu na Moravě. Ve své dílně spolu s kolegy restauruje staré práce nejen z kostelů, ale také navrhuje vlastní motivy vitráží.

 

Festival Farfest v Prešově

Festival Farfest v prešovské farnosti Krista Krále byl současně oslavou dvacátého výročí jejího založení. Svátek začal tradičně slavnostní mší svatou, jejím hlavním celebrantem byl emeritní arcibiskup košický Alojz Tkáč.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Několik tisíc věřících se zúčastnilo slovenské národní cyrilometodějské pouti ve starobylé Nitře. Na Svatoplukově náměstí slavnostní mši svatou na polním oltáři celebroval reykjavický biskup Dávid Bartimej Tencer, koncelebrovali další slovenští biskupové. Po sedmdesáti letech bylo u příležitosti slavení svátku soluňských bratří obnoveno zasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

 

•   Na návštěvu Ukrajiny se vydal prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. U příležitosti národní poutě do mariánské svatyně Zarvanica ho pozval vyšší arcibiskup Kyjeva Svjatoslav Ševčuk. Kardinál Sandri přináší pozdrav a projev solidarity papeže Františka katolíkům východního i latinského obřadu i tamním pravoslavným. Kromě Zarvanice navštíví Kyjev, Lvov, Charkov a Slovjansk.

 

•   Ve věku 83 let zemřel emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem kardinál Joachim Meisner. V osmdesátých letech předsedal Berlínské biskupské konferenci, v čele kolínského arcibiskupství stál 25 let. Několikrát navštívil Českou republiku, byl i dlouholetým přítelem kardinála Duky. Pohřeb kardinála Joachima Meisnera se koná 15. července dopoledne v katedrále sv. Petra v Kolíně nad Rýnem.

 

•   Šestisté druhé výročí mučednické smrti reformátora Jana Husa si připomněli lidé na řadě míst v celé zemi. Bohoslužbu v Betlémské kapli, kde Jan Hus kázal, vedl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Biskup Rudolf Göbel ve svém kázání podtrhl význam křesťanských kořenů a tradic pro současnou Evropu i naši zemi. V Husinci tamního významného rodáka připomněl koncert a ekumenická bohoslužba.

 

•   V červenci před dvaceti lety zasáhly severní Moravu a Slezsko ničivé povodně. Na padesát lidí zahynulo a škody byly vyčísleny desítkami miliard korun. Symbolem u nás nebývalé přírodní katastrofy se staly Troubky. Také letos byla v obci za devět obětí velké vody sloužena mše svatá a konal se pietní akt u památníku. Výročí povodní připomněla veřejnosti také olomoucká Charita. Lidem v nouzi tehdy velmi účinně pomáhala.   

 

•    Mariánská poutní slavnost se konala 9. července v kostele Navštívení Panny Marie v Křešicích u Litoměřic. Také letos začala procesím od kostela sv. Matouše v centru obce. Poutníky z Čech, Moravy i ze Slovenska přivítal biskup Jan Baxant, který byl také hlavním celebrantem mše svaté. Ve své promluvě zdůraznil, že nás Pán Ježíš vyzývá k následování a ten, kdo Krista následuje, musí počítat s bolestí a vlastní obětí.

 

 

Z DIÁŘE

 

Skoky, 14. července

Koncert Vita Mariae

Pražský komorní soubor Motus Harmonicus bude na koncertě ve Skokách na dobové nástroje interpretovat mariánské písně italského baroka. Zpívat bude mezzosopranistka Isabella Shaw.

 

Vizovice, 14. července

Večer chval

Netradiční prázdninový Večer chval se uskuteční ve Vizovicích na kopci na Šibenicích. Povede ho Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína. Za špatného počasí se koná v kostele.

 

Jablonné v Podještědí, 15. července

Pouť rodin a nemocných

Poutní mši svatou ke cti sv. Zdislavy za rodiny a nemocné bude v Jablonném v Podještědí celebrovat biskup Jan Vokál. Pouť zakončí modlitba na Lemberku u  studánky světice.

 

Nové Město nad Metují, 15. července

Muzejní staročeské trhy

Tradiční Muzejní staročeské trhy s ukázkami řemesel a dovedností a s rukodělnou dílničkou pro děti připravují v Novém Městě nad Metují. Chybět nebude ani stylové občerstvení.

 

Ostrava, 16. července

120 let katedrály

Oslavy 120. výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele v Ostravě vyvrcholí pontifikální mší svatou. U oltáře se setkají biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

 

Filipov, do 27. srpna

Varhanní duchovní hudba

Mezinárodní festival varhanní duchovní hudby se koná v poutním kostele ve Filipově po jedenácté. Koncerty jsou vždy v neděli, účinkují umělci z Německa, Nového Zélandu, Francie a České republiky.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.