Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 12.1.2017
830. díl
12.1.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Studenti z Austrálie v Římě  

Do Říma zavítali studenti a profesoři z Jezuitské koleje Jana XXIII. v Perthu. Z daleké Austrálie přivezli papeži Františkovi dárek. Pro mnohé z nich to byla první audience. Všichni vnímali účast na ní jako svou čestnou povinnost.

 

Světové dny mládeže Panama 2019

Příští Světové dny mládeže se uskuteční v Panamě v roce 2019. Přesné datum ještě není známo, je však zřejmé, že budou v prvním čtvrtletí.

 

Farnost pro neslyšící

Katolická farnost v pražských Stodůlkách byla svědkem historické události českého křesťanstva: Ustavení první samostatné farnosti neslyšících na území naší republiky. Převážně katoličtí křesťané mají svůj nový duchovní domov v ekumenickém centru sv. Prokopa na sídlišti Nové Butovice.

 

Jednání o uzákonění hospicové péče

Šestého ledna se vůbec poprvé sešli zástupci Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče s nejvyššími představiteli ministerstva zdravotnictví. Společně jednali o způsobu zakotvení hospicové péče do českých norem. Důležité je už samo stanovení definice hospicové péče.

 

Setkání žen u kapucínů

„Nebuďte sami, pojďte s námi ke kapucínům.“ Takový byl název letošního prvního setkání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených žen, které v Olomouci pravidelně pořádá Centrum pro rodinný život.

 

Rozmlouvání o kardinálu Trochtovi

U brněnských salesiánů probíhá cyklus debat nazvaný Žabovřeské rozmlouvání. V lednu byl v kostele Panny Marie Pomocnice hlavním tématem Kardinál Štěpán Trochta - mučedník církevní diplomacie.

 

Benefiční koncert na Velehradě

Více než sto třicet účinkujících vystoupilo v benefičním koncertu Ozvěny Vánoc ve velehradské bazilice. Jednalo se o třetí a také závěrečný koncert, jehož výtěžek byl vždy věnován na dětská oddělení nemocnic v Břeclavi, Hodoníně a Uherském Hradišti.

 

 

ZKRATKY

 

●  Evropské katolicko-pravoslavné fórum hostí v těchto dnech Paříž. Radu evropských biskupských konferencí na setkání reprezentuje její předseda kardinál Angelo Bagnasco. Tématem fóra je „Evropa ve strachu z hrozby fundamentalistického terorizmu a hodnota člověka a náboženské svobody“. Účastníci se společně zamýšlejí a hledají slova útěchy a povzbuzení katolických i pravoslavných věřících v současné evropské společnosti.

 

●  Jednu a půl tuny dárků od českých dárců přivezla na Ukrajinu Arcidiecézní charita Olomouc. Vánoční balíčky a spoustu hraček navíc rozdali její pracovníci třem stům dětí ze sociálně slabých rodin. Radost jim udělaly v Ternopilu a dalších místech, mezi obdarovanými byli také uprchlíci z východu země, kde se válčí. Do sbírky pro ukrajinské děti se zapojili také žáci základní školy v Drahotuších a studenti Univerzity Palackého. 

 

●  Miliony lidí na Filipínách se zúčastnily procesí s tradičním označením Nazareno Nero, tedy Černý Nazaretčan. Celodenní slavnost se koná každoročně devátého ledna. Věřící v ulicích se snaží dotknout Černé sochy, která představuje Ježíše Krista nesoucího kříž, a vyprosit si tak Boží milost. Letošního procesí se zúčastnilo na osmnáct milionů lidí. Až osmdesát procent ze sta milionů lidí na Filipínách jsou katolíci.

 

●  Letošní Alianční týden modliteb je věnován modlitbám za děti. Například v Ostravě se do něj zapojilo osm křesťanských církví. Římskokatolický kněz P. Bogdan Stepien sloužil duchovním slovem při setkání v modlitebně Církve bratrské, v jeho farnosti bude kazatelem pastor Tomáš Oliverius z Jednoty bratrské. Na některých modlitebních shromážděních se koná také sbírka na podporu Sítě křesťanských učitelů.

 

●  V prvním týdnu nového roku se v Kolíně konalo výroční setkání členů české jezuitské provincie. Seznámili se mimo jiné s průběhem podzimní generální kongregace řádu, která byla spojena s volbou nového otce generála. Na jeden den se jezuité přemístili do Prahy, aby v kostele Panny Marie Vítězné společně slavili eucharistii. Bohoslužbě předsedal provinciál P. Josef Stuchlý, kázal jeho předchůdce v úřadu P. František Hylmar.

 

●  V letošním roce uplyne tři sta deset let od dostavby a posvěcení Lorety Rumburk. Ve významné sakrální památce se budou po celý rok konat akce tradiční i zcela nové, jejich společným prvkem bude baroko. Vedle pravidelných bohoslužeb budou i komentované prohlídky, koncerty nebo výstavy, vyjde i nová publikace. Vlastní oslavy zahájí mše svatá 22. dubna, jejich vrcholem budou Loretánské slavnosti v polovině září.

 

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, 16. ledna

Božena Němcová

V cyklu Velké ženy českého národního obrození přiblíží Stáňa Hošková spisovatelku Boženu Němcovou. Divadlo jednoho herce organizuje Klub aktivního stáří v Komunitním centru Matky Terezy.

 

Sušice, 17. ledna

Jak muž a žena působí na své okolí …

V Sušicích bude na téma „Jak muž a žena působí na své okolí aneb Specifika mužské a ženské výchovy" přednášet P. Lukáš Engelmann. Bude se zabývat odlišností ve výchově i případnými extrémy.

 

Šternberk, 17. ledna

Křesťané v muslimské společnosti

Na přednášku Jaroslava France z teologické fakulty v Olomouci zve Česká křesťanská akademie ve Šternberku. Jejím tématem je postavení křesťanů v tradiční muslimské společnosti.

 

Velehrad, 18. ledna

Krásy a bolesti Latinské Ameriky

O krásách a bolestech Latinské Ameriky budou na Velehradě besedovat Ivo Roškanin, P. Zdeněk Stodůlka a lékař a kněz, jezuita Jan Palacký, který byl mimo jiné misionářem v Bolívii.

 

České Budějovice, 19. ledna 

Kam ty výdaje státu spějou?

V letos prvním Business kotli bude ve studentském kostele Svaté rodiny v Českých Budějovicích na aktuální otázky z oblasti finančnictví odpovídat náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek.

 

Praha, 20. ledna

Ekumenická bohoslužba

Společná ekumenická bohoslužba katolické a evangelické farnosti se koná v pražském Pastoračním centru sv. Tomáše. Následuje společenský večer a zahájení výstavy Miro Pograna.

 

Deštné v Orlických horách, 20. - 22. ledna

Snowboard víkend

Na Snowboardový víkend zve diecézní centrum mládeže Vesmír do Deštného v Orlických Horách. Těší se na začátečníky i na ty, kteří se chtějí v jízdě na snowbordu zdokonalit.

 

Ružomberok, 21. ledna

Hokejový charitativní zápas kněží

Hokejový zápas kněží spišské a košické diecéze se odehraje na Zimním stadionu v Ružomberoku. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří autisty. Koná se pod záštitou biskupa Štefana Sečky.

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.