Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 14. 12. 2017
916. díl
14. 12. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Sbor kroměřížského gymnázia

 Pěvecký sbor Stojanova gymnázia pod vedením sbormistra Filipa Macka se tento měsíc zúčastnil hned dvou prestižních událostí. První byla účast na mezinárodním festivalu v Římě, odkud si přivezl zlato a cenu nejlepšího sbormistra. Druhou událostí byla účast na turné metalové zpěvačky Tarji Turunen.

 

Iniciativa proti gendrové ideologii

Slovenská republika v roku 2011 v Istanbule podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu, ktorý sa zvykne označovať aj ako Istanbulský dohovor. Dohovor zatiaľ ešte nenadobudol  platnosť a záväznosť pre Slovensko nakoľko ho zatiaľ neschválil parlament. V tejto súvislosti vznikla iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu, ktorá upozorňuje na úskalia a mravné nebezpečenstvá pre budúcnosť našej i nasledujúcich generácii.

 

Ostrava zpívá gospel

5. ročník koncertní aktivity Ostrava zpívá gospel se přemístil z komorního prostředí evangelického kostela do velkého prostoru Multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovic. S doprovodnou kapelou a pod taktovkou Terryho Englishe zpívalo téměř dvě stě účinkujících.

 

Slučitelnost rodiny a zaměstnání

V úterý 28. listopadu uspořádalo národní centrum pro rodinu setkání s novináři na  téma slučitelnost rodiny a zaměstnání a ocenění rodičovské práce v domácnosti.

Byl představen pohled katolické církve na tuto část rodinné politiky a výzva  Národního centra pro rodinu nově nastupujícím poslancům Parlamentu ČR.

 

Rekonstrukce košické katedrály

Katedrála sv. Alžběty uherské Durynsku v Košicích je nejvýchodnější gotickou stavbou v Evropě. Po více než jednom století v ní proběhlo několik rekonstrukcí. V roce 2014 se dokončila i rekonstrukce zpřístupněného interiéru.

 

Přednáška Krvavé jahody

Moravsko-slezká křesťanská akademie pořádá mnoho zajímavých akcí, jako například přednášku Věry Sosnarové v Brně na Petrově, která přežila 20 let v gulagu v Rusku. Zeptali jsme se proč vypráví svůj životní příběh.

 

Biblická poezie

Poetické knihy Bible byly ve své době velmi populární. Vynikaly poutavě sepsanými příběhy a poezií, srozumitelnou širokému spektru obyvatel. Byly podobným fenoménem, jako mnohem později na divadelních prknech Shakespeare nebo na gramofonových deskách Beatles.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Kněz Tom Uzhunnalil obdržel cenu Matky Terezy za sociální spravedlnost, kterou každoročně uděluje Nadace Harmonie z Bombaje. Indický salesián byl osvobozen po osmnácti měsících zajetí v Jemenu, kde ho drželi neznámí ozbrojenci. I když mohl po svém osvobození ze země odejít, rozhodl se pokračovat ve své práci v jemenském domě Misionářek Lásky. Nadace ocenila jeho soucitnou lidskost, obětavost a odvahu pokračovat v práci v nebezpečném regionu.

 

•    Na Ninivské planině v Iráku byl posvěcený první obnovený katolický kostel. Chrám sv. Jiří byl po těžkém poškození a znesvěcení zrekonstruován díky příspěvku sto tisíc euro od papežské nadace Pomoc trpící církvi. Rekonstrukce kostela zapadá do plánů nadace na obnovu křesťanských osad v této oblasti. Díky ní se už tetina křesťanských rodin mohla vrátit do svých domovů. Do pomoci iráckým křesťanům se zapojila také slovenská pobočka Nadace.

 

•    Českobudějovická pouť do Vatikánu ke cti patrona diecéze sv. Mikuláše vyvrcholila audiencí u papeže Františka. Její součástí bylo předání mikulášských perníků, které upekly děti z centra Arpida, a ležáku, který počátkem září požehnal biskup Vlastimil Kročil. Po audienci u Svatého otce pouť pokračovala modlitbou biskupa s poutníky v bazilice Santa Croce a předánim perníkových Mikulášů dětem ze sociálně slabých rodin.

 

•    Litoměřický biskup Jan Baxant převzal z rukou rektora Technické univerzity v Liberci prof. Zdeňka Kůse zlatou medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity, vědy, kultury, vzdělanosti a akademických svobod. Na slavnostním zasedání vědecké rady Technické univerzity byli rovněž jmenováni noví docenti, předány diplomy novým doktorům a předány zlaté, stříbrné a bronzové pamětní medaile univerzity.

 

•   Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater založil v Českých Budějovicích biskup Vlastimil Kročil. Jeho výhradním cílem bude formace mladých a dospělých mužů ke kněžství a pro misie. Přípravu v něm už započalo šest studentů z různých evropských zemí. Teoretickou výuku absolvují na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, duchovní formaci pak v semináři pod vedením nově jmenovaného rektora Zdeňka Gibiece.

 

•    Ve věku 87 let zemřel historik, archivář a pedagog doc. PhDr. Vojtěch Cekota. Od roku 1990 působil na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, svůj odborný zájem zaměřoval na církevní dějiny a křesťanské umění.

Rozloučení s Vojtěchem Cekotou se uskuteční 15. prosince při mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, pak bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na zlínském Lesním hřbitově.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, 16. prosince

Tučňáci na arše

Pohádku o třech tučňácích, Noemově arše a o tom, že Pánaboha si můžeme představovat jak chceme, ale do kufru se nacpat nedá, hraje Jan Horák v pražském Café Na Hlas. 

 

Blatná, 16. prosince

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnovu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné povede biskup Pavel Posád. Po mši svaté následují dvě přednášky, možnost svátosti smíření a adorace.

 

Rožnov pod Radhoštěm, 16. a 17. prosince

Živý betlém

Lidovou hru o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše uvádí Valašské muzeum v přírodě. Účinkují tanečníci, zpěváci a muzikanti z folklorních souborů i členové jezdeckého oddílu.

 

Hradec Králové, 17. prosince

Adventní koncert

V rámci cyklu Hradecká nokturna zazní mimo jiné písňový cyklus Adama Michny z Otradovic Loutna česká. Účinkuje Jana Jedličková a umělecký soubor Harmonia adventus.

 

Hradec Králové, 17. prosince

Muzikál Abraham

Původní český muzikál Abraham sehraje v sále královéhradecké Univerzity soubor ze západních Čech. Na rodinné představení je vstup zdarma. Zve Křesťanské společenství Mozaika.

 

Vlčnov, 17. prosince

Na Vánoce na ty hody ...

Výstava pečiva vánočního období bude otevřena ve Vlčnově. Návštěvníky seznámí také s jeho přípravou, pečením a zdobením. Mnohé bude možné si vyzkoušet. Hrát bude dětská cimbálová muzika Vlčci.

 

Rymice u Holešova, 17. prosince

Adventní koncert scholy a hostů

Na Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje v Rymicích u Holešova zve domácí schola se svými hosty. Hlavním hostem je latinská schola Beati cantores pod vedením Jana Kotase.

 

Svatá Hora, 19. prosince

Kytice ve sklepení

Na divadelní představení Kytice zve Malé divadélko Gymnázia pod Svatou Horou ve spolupráci s farností. Zazní autorsky zpracované čtyři balady Karla Jaromíra Erbena.

 

 

 

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.