Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 14.3.2017
847. díl
14.3.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Mše svatá za Sýrii 

Papež František zakončil šestidenní duchovní cvičení mší svatou za Sýrii. Prostřednictvím svého almužníka poslal papež také sto tisíc euro chudým lidem v Aleppu. Na finančním obnosu se podílela také římská kurie. Potřebným v Sýrii dar předá františkánská kustodie Svaté země.

 

Reformy římské kurie

Reformy kurie, které Svatý otec provedl od roku 2013 mohou být shrnuty do třech slov: horizontální, centrální a efektivní.

 

Arcibiskup Svjatoslav Ševčuk v Praze

Arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslav Ševčuk navštívil Prahu na pozvání Studentského hnutí za solidaritu a spolku Online encyklopedie migrace. Zúčastnil se několika bohoslužeb a přednášek a představil knihu svých projevů nazvanou Majdan a řeckokatolíci na Ukrajině.

 

Světový den modliteb v Košicích

Na letošní Ekumenický světový den modliteb se věřící modlili za Filipíny. Stejně tomu bylo i v Košicích, kde se křesťané z různých církví scházejí ke společné modlitbě pravidelně.

 

Dokumenty v kostele sv. Josefa v Brně

Součástí rekonstrukce řeckokatolického kostela svatého Josefa v Brně bylo snesení kříže a makovice z jeho věže. K dokumentům a artefaktům, které do ní byly vloženy už dávno, teď přibyly doklady o naší době. S nimi se makovice vrátila zpět na kostelní věž.

 

Večer chval v Hlučíně

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně se otevřel mladým, kteří přijali pozvání Diecézního centra mládeže ostravsko-opavské diecéze k nočnímu bdění. Modlitby, adorace, křížová cesta a setkání s vrstevníky bylo přípravou na blížící se Velikonoce.

 

Intenzivní rehabilitace v Klimkovicích  

Zdravotní stav dětí s mozkovou obrnou se může podstatně zlepšit, je li jejich rehabilitace intenzivnější. Studie, kterou od loňska naplňují v Sanatoriích Klimkovice, má tuto skutečnost prokázat natolik přesvědčivě, aby se na jejím základě mohla péče o malé pacienty podstatně změnit.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•    Třináctého března před čtyřmi lety byl zvolen Jorge Mario Bergoglio papežem. Historickým okamžikem jeho pontifikátu v loňském roce bylo setkání s moskevským patriarchou Kirillem na Kubě, Světové dny mládeže v Krakově a návštěva Osvětimi. Významné bylo i svatořečení Matky Terezy a ekumenické setkání ve švédském Lundu. K loňským nejvýznamnějším dokumentům patří exhortace Amoris laetitia.

 

•    V Paříži se setkali představitelé pastorace mládeže ze všech diecézí, z řad řeholí a církevních hnutí. Rozhodli se, že každá diecéze představí své zkušenosti z pastorace mládeže, které se v praxi osvědčily. Chtějí, aby debata před synodou o mládeži byla především konkrétní. Na národní úrovni koordinuje přípravy na synodu biskup Denis Moutel. Podle něho dnes mladí lidé zakoušejí nedostatek stability a hledají, čemu by mohli důvěřovat.

 

•    Zvláštní komise ustanovená Korejskou biskupskou konferencí oznámila zahájení národního procesu beatifikace a kanonizace dvou skupin korejských mučedníků. První skupina zahrnuje sto třicet tři obětí násilí v letech 1785 až 1879. Všichni členové této skupiny byli laici. Ve druhém případě se jedná o jedenaosmdesát mučedníků zabitých od začátku dvacátého století do éry komunistických perzekucí.

 

•    U příležitosti připomínky 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě a sedmdesáti pěti let od vypálení Lidic se uskuteční pouť do Říma. Při generální audienci 31. května bude papeži Františkovi představen obraz Lidické Madony, Svatý otec toto umělecké dílo požehná. Prvního června by se měla konat národní bohoslužba u oltáře sv. Václava ve svatopetrské bazilice.

 

•    Ve věku nedožitých sedmdesáti let zemřel třináctého března 1977 po výslechu na StB filosof, bojovník za lidská práva a mluvčí Charty 77 prof. Jan Patočka. Jeho dílo a osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména nezávislé inteligence a disentu. Sto desáté výročí narození Jana Patočky a čtyřicet let od jeho smrti připomene v Praze seminář v knihovně Václava Havla.

 

•   Jako zatím v jediném Diecézním centru mládeže v České republice funguje od začátku roku v Plzni psychologická poradna pro mládež. Je určená dětem od dvanácti let až po dospívající a mladé dospělé, kteří se v životě ještě necítí usazeni. K dispozici je psycholožka a duchovní doprovázející. Propojením svých zkušeností mohou nabídnout mladým lidem mnohem komplexnější, případně i dlouhodobější pomoc.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, od 14. března

Charta Story & Charta 77

Výstava v Salmovském paláci v Praze připomíná čtyřicáté výročí vzniku Charty 77. Vystaveny jsou fotografie, písemnosti a osobní věci lidí z různých vrstev společnosti, kteří Chartu podepsali.

 

Nepomuk, 18. března

Uctění smrti sv. Jana Nepomuckého

Slavnost uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého začne v Nepomuku mší svatou v poutním kostele. Následuje komentovaná prohlídka muzea a výstavy, přednáška a koncert.

 

Brno, 18. března

Otevření historické knihovny

Počínaje březnem zpřístupňuje řád kapucínů v Brně jednou měsíčně široké veřejnosti svou historickou knihovnu. Součástí komentované prohlídky je i klášterní kostel a kapucínská hrobka.  

 

Vysoké Mýto, 18. března

Postní duchovní obnova

Na postní duchovní obnovu s misionářem redemptoristou P. Michalem Zamkovským zve farnost Vysoké Mýto. Její součástí bude křížová cesta a bohoslužba v kostele sv. Vavřince.

 

Písek, 18. března

Setkání s Hospodinem

Jednodenní postní duchovní obnovu připravila také římskokatolická farnost v Písku. Jejím tématem bude „Setkání s Hospodinem“ a povede ji okrskový vikář ze Strakonic P. Roman Dvořák.

 

Tasovice,  18. března

Pouť svatého Klementa

Pouť svatého Klementa, patrona pekařů a cukrářů, se uskuteční v Tasovicích. Mši svatou celebruje P. Vojtěch Novák. Bude i výstava cukrářských a pekařských výrobků s ochutnávkou.

 

Skalná, 19. března

Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic

Přeshraniční projekt s názvem „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“ bude slavnostně zahájen ve farnosti Skalná v plzeňské diecézi. Promluví hosté z Bavorska a Plzeňska. 

 

Sedlec. 20. března

Přivítání jara

První jarní paprsek slunce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bude provázet smíšený komorní pěvecký sbor Cantica. Benefiční koncert také připomene 340. výročí narození stavitele Santiniho.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.