Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 16. 10. 2018
16. 10. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Sedm nových světců

Na Svatopetrském náměstí svatořečil papež František sedm nových světců. Jsou jimi Pavel VI., arcibiskup Oscar Romero, řeholnice Nazaria Ignacia a Marie Catalina Kasperová, kněží Francesco Spinelli a Vincenzo Romano a také mladý laik Nunzio Sulprizio.

Modlitba růžence v Olomouci

Na dvě stě věřících nejen z Olomouce se zapojilo čtyřiadvacetihodinové modlitby růžence. Uskutečnila se v klášteře Dominikánů a zahájila ji mše svatá, kterou celebroval pomocný biskup Antonín Basler.

120 let kostela v Doubravě

V malé obci Doubrava slavili věřící nedělní bohoslužbu společně s pomocným biskupem Martinem Davidem. K velké radosti měli dva důvody: 120. výročí vysvěcení kostela sv. Hedviky a uložení jejích ostatků, které jim darovali věřící z polské Třebnice.

Žehnání varhan v kostele sv. Ludmily

Při slavnostní mši svaté k výročí posvěcení kostela sv. Ludmily v Praze na Vinohradech byly požehnány citlivě renovované historické varhany. Podle domácích i zahraničních odborníků jsou jedním z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice.

Bioetická konference v Košicích

Bioetickou konferenci připravil Úřad pro apoštolát ochrany života v košické arcidiecézi. Tentokrát se zaměřila na homeopatii pod názvem „I lékárník má duši“.

Československý koncert v Ostravě

Oslavy a připomínky 100. výročí založení Československa probíhají stále na různých místech obou našich zemí. Do Ostravy se za tímto účelem sjeli v neděli čeští i slovenští zpěváci aby se pod taktovkou Ewalda Danela stali členy velkého česko-slovenského pěveckého souboru.

Petice za manželství

V poslanecké sněmovně se konalo veřejné slyšení k oběma peticím, které se týkají manželství, tedy manželství pro všechny i manželství muže a ženy. Za každou vystoupili předkladatelé a odborníci. Oba návrhy zákonů chtějí poslanci začít projednávat koncem října.

VE ZKRATCE

• Šestnáctého října před čtyřiceti lety se stal papežem Karol Józef Wojtyła, tedy Jan Pavel II. V souvislosti s tímto výročím přijel na oficiální návštěvu Vatikánu polský prezident Andrzej Duda. „Pokud někdo dokázal svými slovy zasáhnout srdce lidí v Polsku, byl to nepochybně právě Jan Pavel II. Jeho poselství zůstává stále aktuální,“ řekl prezident novinářům po setkání se současným papežem.

• Papežský den se letos opět slavil v celém Polsku i v polských centrech v zahraničí. Připomíná, že Jan Pavel II. byl otcem nejen pro katolíky a křesťany, ale také pro mnoho dalších lidí dobré vůle. Vedle duchovních a kulturních akcí se v kostelích a na ulicích konala sbírka „živý pomník“ papeže – Poláka. Z jejího výtěžku jsou financována stipendia talentovaných mladých lidi z chudých rodin.

• Mezináboženské setkání za mír organizuje každoročně komunita Sant´Egidio, letos byla hostitelem italská Boloňa. Schůzka se zaměřila na velkou šíři otázek od odzbrojení a řešení konfliktů přes chudobu a migraci až po hodnotové směřování Evropy. Kromě papežova poselství zazněly při zahájení příspěvky syrsko-pravoslavného patriarchy, vrchního imáma káhirské univerzity Al-Azhar a dalších významných autorit.

• Ostravsko-opavská diecéze uctila svou patronku svatou Hedviku slavností v den jejího svátku 16. října. V tento den udělil biskup František Václav Lobkowicz ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě angažují ve svých farnostech. Jsou mezi nimi kostelníci a kostelnice, varhaníci, katecheti a trvalý jáhen. Další lidé byli oceněni za dlouholetou obětavou práci v Charitě. Děkovné listy jim byly předány po slavnostní mši svaté v katedrále.

• Řády a řeholní společenství sdružené v Konferenci vyšších představených ženských řeholí mají nové vedení. V čele této zastřešující organizace stanula generální představená České kongregace sester dominikánek sestra Krista Chládková. Rodačka ze Třebenic na Třebíčsku krátce po revoluci opustila kariéru programátorky a ekonomky, vystudovala teologii a zasvětila se Bohu jako sestra dominikánka.

• Národní potravinová sbírka je pro nás všechny příležitostí, jak pomoci lidem v tíživé životní situaci. Uskuteční se v sobotu 10. listopadu. Potraviny pro potřebné bude možné nakoupit ve stovkách supermarketů v celé republice a přímo na místě je darovat. Charita hledá dobrovolníky, kteří budou nakupující informovat prostřednictvím letáků, budou od nich přebírat, třídit a balit potraviny, případně je odvážet do skladů.

Z DIÁŘE

Uherský Brod, 17. října

Politika - dílo Boží, nebo lidské?

Na přednášku na téma „Politika – dílo Boží, nebo lidské?“ zve Křesťanská akademie v Uherském Brodu. Ve farním sále bude přednášet P. Jan Koblížek z teologické fakulty Palackého Univerzity.

Praha, 18. října

Pouť zdravotníků ke sv. Lukášovi

Na Pouť zdravotníků ke sv. Lukášovi zve do pražské katedrály kardinál Dominik Duka. Po mši svaté následuje setkání v Arcibiskupském paláci s přednáškou P. Marka Váchy.

Zlín, 18. října

Modlitba za papeže a za jednotu v církvi

Modlitební setkání jako odpověď na naléhavou výzvu papeže Františka pořádá Společenství vdov a vdovců ve Zlíně. Po modlitbě v klášterní budově Regina následuje bohoslužba v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Hradec Králové, 18. října

Svědectví minulosti, naděje budoucnosti

Tématem diecézního setkání seniorů v Hradci Králové je „Svědectví minulosti, naděje budoucnosti“. Program zahájí modlitba za český národ a mír a slavnostní bohoslužba s biskupem Janem Vokálem.

Velehrad, 18. – 21. října

Setkání animátorů seniorů

Vedoucí společenství seniorů se sejdou na duchovní obnově na Velehradě. Ve spolupráci s Mons. Vojtěchem Šímou je bude doprovázet lékařka Jitka Krausová.

Brno, 18. října

Nejmenší z nás

Sedmý ročník konference nazvané „Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením" se koná v Brně pod záštitou prezidenta republiky a děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Brno, 18. října

Uctění památky bl. Karla I.

Slavnostní mše svatá k uctění památky blahoslaveného Karla I. Habsburského se koná v brněnské katedrále. Celebruje P. Tomáš Koumal, hudbou doprovází Petr Kolař a mužský pěvecký sbor.

Praha, do 19. října

Hudba Jana Dismase Zelenky

Po Drážďanech pokračuje Mezinárodní festival hudby Jana Dismase Zelenky v Praze. Zazní díla pro orchestr, výběr ze světské vokální hudby a česká premiéra mše Missa Sancti Spiritus.

Reportáže Rome reports:

Paul VI and Monsignor Oscar Romero are now officially saints

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.