Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 18. 7. 2017
881. díl
18. 7. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Chléb a víno pro slavení eucharistie

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti rozeslala biskupům list o kvalitě chleba a vína, užívaných při eucharistii. Okružní list připomíná, že biskup má ve své místní církvi „bdít nad kvalitou chleba a vína určených ke slavení eucharistie a nad těmi, kdo je připravují“. Ve světě je dnes kontrolování chleba a vína pro svaté přijímání nedostatečné.

 

Manželská setkání na Velehradě

Manželská setkání pořádalo ostravské Centrum pro rodinu a sociální péči už po dvacáté třetí. Na Velehradě se jich letos účastnilo více než sedm desítek párů. Program je vedl k zamyšlení nad životními hodnotami i možnostmi, jak si lépe porozumět. Týden vyvrcholil obnovou manželských slibů.

 

Česká farnost sv. Václava v Torontu

Ve farnosti sv. Václava v Torontu se ke slavení eucharistie i k dalším příležitostem  scházejí čeští a slovenští krajané všech generací. Duchovním správcem farnosti je otec Tomáš Káňa.

 

Lesní bohoslužby

V Těšínských Beskydách se sešli slezští evangelíci, aby si nedaleko místa zvaného Zakámen připomněli památku svých předků. Ti se v lesích tajně scházeli k bohoslužbám v dobách, kdy se nesměli veřejně hlásit k lutherskému vyznání víry.

 

Spiritualita a film v Karlových Varech

Na filmovém festivalu v Karlových Varech se pravidelně koná seminář Spiritualita a film. Je určen křesťanům, kteří film používají při své práci v církvi i mimo ni - při duchovních cvičeních a výuce ve školách nebo ve filmových klubech. Letos mezi účastníky semináře zavítal i biskup Tomáš Holub.

 

Poutní cesta z Prahy do Hájku

V budově Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze jsou do konce července k vidění fotografie, které představují poutní cestu z Prahy do Hájku. Barokní kaple provázely poutníky na cestě do nejstarší loretánské svatyně v Čechách od osmnáctého století.

 

Sté narozeniny v Třinci

Nejstarší klientce oddělení sociálních lůžek nemocnice v Třinci je sto let. Také ona ráda popíjí kávu v mobilní kavárně u Lidušky, kterou do nemocnice pravidelně přiváží Slezská Diakonie se svými dobrovolníky.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   V Santiagu de Compostela se už pošesté setkali biskupové ze španělských a francouzských diecézí, kterými prochází poutní svatojakubská stezka. Kromě společné modlitby a slavení eucharistie navštívili svatojakubská posvátná místa a vyslechli přednášku. Podle jejich mínění se sedmdesát procent lidí vydává na svatojakubskou stezku proto, že hledají smysl života a něco nového, nikoliv z náboženských důvodů.

 

•   Katolická církev působí v Mongolsku dvacet pět roků, stejná doba uplynula také od navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a touto zemí. Obě výročí se slavila v katedrále hlavního města Ulánbátar. Mši svatou celebroval apoštolský prefekt Mongolska, filipínský biskup Wenceslao Selga Padilla. Koncelebrovalo třicet kněží včetně prvního poradce apoštolského nuncia v Mongolsku a Jižní Koreji Mons. Marca Sprizziho.

 

•   V maronitské katedrále sv. Eliáše v syrském městě Aleppu se konal mimořádný koncert: V polorozbořeném kostele přednesl orchestr složený z hudebníků křesťanského i muslimského vyznání Mozartovu mši d moll. Orchestr tvořili členové Damašského symfonického orchestru a zpěváci sboru Naregatsi. Kostel a jeho okolí zaplnilo na tisíc posluchačů. Podle maronitského arcibiskupa začal v Aleppu znovu klíčit život.

 

•   Sté desáté plenární zasedání České biskupské konference se konalo na Velehradě. Zúčastnil se ho rovněž prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet a na pozvání kardinála Duky jednání navštívil eparcha Mukačevské řeckokatolické eparchie Milan Šášik. Biskupové mimo jiné podpořili čínské katolíky a pozvali věřící na zářijovou Národní pouť do Fatimy. Hovořili také o spolupráci s městy a obcemi.

 

•    Plzeňská diecéze si letos připomíná osmisté výročí narození svého patrona blahoslaveného Hroznaty. Hlavní oslavy se konaly v premonstrátském klášteře Teplá za účasti generálního opata P. Thomase Handgrätingera a biskupů Tomáše Holuba a Františka Radkovského. Každý den sloužil jeden z nich slavnostní mši svatou. Příchozí si rovněž mohli prohlédnout klášter a kostel. Konala se také setkání členů hnutí Magnificat a bývalých politických vězňů.

 

•   Ve františkánském klášterním kostele v Kadani probíhají rozsáhlé restaurační práce. Při plánované dočasné demontáži barokních zpovědnic v jižní lodi byly objeveny čtyři náhrobní kameny rytířského rodu Vicztumů staré více než tři sta let. Nečekaný objev byl na několik dnů zpřístupněn veřejnosti, poté byly kameny zakryty lešením, aby mohla rozsáhlá obnova kostela pokračovat. Je pravděpodobné, že při ní dojde k dalším objevům.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Slavkovice, 22. - 29. července

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

Při týdenní pěší pouti k Božímu milosrdenství nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení ani mlčení. Letos se putuje z Fulneku, Hodonína, Českých Budějovic, Prahy a Mladé Boleslavi, cílem jsou Slavkovice.

 

Stará Voda, 22. a 23. července

Pouť ke svaté Anně

Tradiční svatoanenská pouť se koná v bývalém vojenském prostoru Libavá. Na slavnostní mši svaté v opraveném poutním kostele se opět sejdou poutníci z okolí se zdejšími rodáky a jejich potomky.

 

Moravský kras, 25. července

Ze Křtin do Křtin

Sedmá pěší pouť po všech čtyřech mariánských místech Moravského krasu se koná v den svátku patrona poutníků sv. Jakuba. Poutníci vyjdou za svítání ze Křtin a tam se také mohou vrátit.

 

Praha, do 25. července

Svatovítské varhanní večery

Sedmý Mezinárodní varhanní festival v katedrále sv. Víta uzavře koncert Martina Moudrého. Přednese skladby Mozartovy a německého varhaníka a skladatele Maxe Regera.

 

Svatý Hostýn, 26. - 30. července

Ženy na pouti ke studni života

Pětidenní pobyt pro ženy se uskuteční na Svatém Hostýně. Na programu jsou přednášky, kreativní dílny a mnohé další. Po celou dobu bude přítomen kněz a odborníci pro individuální konzultace.

 

Brno, do 28. července

Člověk a Víra

Velkoformátové fotografie autorů sdružení Člověk a Víra jsou vystaveny v

brněnském kostele sv. Jakuba. Návštěvníkům přibližují prostory českých kostelů i významné církevní události.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Vatican asks to monitor quality of bread and wine for Masses


 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.