Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 19. 10. 2017
900. díl
19. 10. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Papež František ke Světovému dni výživy

Papež František navštívil římské sídlo organizace OSN pro výživu a zemědělství. Stalo se tak u příležitosti Světového dne výživy. Jeho letošní motto je „Změna budoucnosti migrace. Investice do bezpečnosti potravin a rozvoje venkova“.

 

Biskupská  synoda pro Všeamazonský region

Papež František na Svatopetrském náměstí oznámil svolání biskupské synody pro Všeamazonský region. Bude se konat v říjnu 2019 a zúčastní se jí biskupové z této oblasti.

 

760 let města Uherské Hradiště

Uherské Hradiště oslavilo 760 let od založení města. Slavnostní bohoslužbu sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kostel sv. Františka Xaverského dostal k výročí novou fasádu. Tím byla dokončena obnova bývalých jezuitských kolejí, jichž je součástí.

 

Škola hrou ve Středoafrické republice

Komenského Škola hrou ožívá pod rukama středoafrických učtelů. Díky aktivitám karmelitánské misie a organizace SIRIRI se o vzděávací program začalo zajímat i ministerstvo školství Středoafricé republiky. Tím by se mohl dostat do více škol v této zemi. Zatím zůstává jen v okolí města Bozoum.

 

Akademie třetího věku v Brně

Brněnská Akademie třetího věku funguje už čtvrtým rokem. Přednášky zajímavých hostů probíhají jednou za čtrnáct dnů v Bakalově sále. Jen prof. Miroslav Souček a RNDr. Jiří Grygar přednášeli kvůli mimořádnému zájmu v kině Scala.

 

Pomoc v hmotné nouzi

Konferenci s mezinárodní účastí na téma Pomoc v hmotné nouzi pořádala Slovenská síť proti chudobě v košické části Bernátovce v centru „Oáza - naděje pro nový život“.

 

Výstavba kaple v Nesvačilce

V obci Nesvačilka v brněnské diecézi pokračuje stavba kaple Panny Marie Bolestné s charitativním, vzdělávacím a duchovním centrem, v areálu bude i pkark. Finance získávají místní nejrůznějšími prostředky a jejich společné úsilí se jim daří.

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Osmisté výročí přítomnosti františkánů na Blízkém východě připomněly oslavy v Jeruzalémě. Dlouhé působení řádu ve Svaté zemi přiblížila konference, setkání v klášteře Nejsvětějšího Spasitele a slavnostní koncert. Františkáni v regionu pečují o farnosti a poutní místa, přijímají poutníky, věnují se obětem války v Sýrii, vedou školy a zabývají se i vědou a vydávají knihy.

 

•   Významní teologové, biskupové a osobnosti veřejného života ze třinácti zemí a více než tisíc sympatizantů dosud podepsalo otevřený dopis na podporu papeže Františka. Text reaguje na nedávnou kritiku ze strany konzervativních katolíků v souvislosti s dokumentem Amoris Laetitia. Iniciátory dopisu jsou teologové Paul Zulehner a Tomáš Halík. Podle něj představuje pontifikát současného papeže jednu z velkých reforem v dějinách křesťanství.

 

•   Česká Charita obdržela jedno z nejvyšších státních vyznamenání v Kambodži, Královský řád Sahametrei. Vyznamenání určené cizincům je udělováno za služby králi a kambodžskému lidu. Charita se v Kambodži zaměřuje na zdravotnictví a sociální inkluzi. Jedním z hlavních projektů je zlepšování péče o zrak obyvatel v chudých venkovských oblastech. Dostatečný přístup ke zdravotní péči nemají čtyři z pěti tamních obyvatel.

 

•  Po osmé byla udělena cena lékaře Celestýna Opitze, který při operaci v pražské nemocnici milosrdných bratří podal první narkózu v Evropě. Letošními laureáty jsou P. Jan Palacký za celoživotní dílo při pomoci lidem v misijních oblastech, Martin Loučka za aktivitu ve zkvalitňování paliativní péče v naší zemi a Milan Dzuriak za nasazení vlastního zdraví a života v touze pomoci druhým.

 

•  Vzpomínkovým večerem si farnost ve Vrchlabí připomněla památku P. Stanislava Skalského. Mnoho let vedl Chrámový sbor, sloužil jako ředitel kůru a varhaník. V roce 1971 tajně přijal kněžské svěcení a působil v neveřejné pastoraci. Své kněžské povolání mohl vykonávat až po listopadu 1989. Ve Vrchlabí působil až do své smrti. Na večeru v kostele sv. Vavřince byl také promítnut dokument o P. Skalském a zazněly písně v jeho úpravě.

 

•   Misijní neděle letos připadá na 22. říjen. Celosvětový den modliteb za misie je spojen s přednáškami, besedami, výstavami a mnohým dalším. Řada tradičních oblíbených akcí je určena dětem. Vpředvečer Misijní neděle jsou věřící zváni k účasti na společném Misijním mostu modlitby. Finanční pomoc Papežských misijních děl v České republice letos míří do třinácti zemí, je zaměřená na péči o děti, bohoslovce a světové misie.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Opava, 23. října

Hledání Boží vůle

Přednášku na téma Hledání Boží vůle pořádá Karmelitánské knihkupectví v Opavě. V kostele sv Vojtěcha ji přednese členka Komunity Blahoslavenství sestra Veronika Barátová.

 

Hranice, 24. října

Ekumenická bohoslužba

Kaple sv. Barbory se nachází v areálu bývalé vojenské akademie v Hranicích. Na ekumenické bohoslužbě se tu shromáždí duchovní křesťanských církví, o své službě promluví vojenští kaplani.  

 

Brno, 25. října

Ozvěny Romfestu

Pamětnický filmový a hudební večer Ozvěny Romfestu v brněnském Muzeu romské kultury připomene Mezinárodní festival romské kultury, který byl největším ve střední Evropě.

 

Teplá, 27. října

Akordeon a violoncello

Hudba Johanna Sebastiana Bacha a dalších mistrů zazní v klášteře v Teplé v přednesu špičkového violoncellisty Petra Nouzovského a výtečného hráče na akordeon  Jiřího Lukeše. 

 

Rožmitál pod Třemšínem, 27. – 29. října

Víkend biblických a izraelských tanců

Biblické tance jsou modlitbou těla, je v nich mnoho dávného moudra a radosti. Ženy se zájmem o víkend biblických a izraelských tanců jsou zváni do Rožmitálu pod Třemšínem.

 

Svatý Hostýn, 27. – 29. října

Lex orandi lex credendi

Víkendová duchovní obnova s knězem východního obřadu P. Jiřím Pleskačem se koná na Svatém Hostýně. Třídenní program naplní modlitby, přednášky a společné bohoslužby.

 

Praha, 28. října

Modlitba za domov

Ekumenické setkání lidí dobré vůle k výročí vzniku Československé republiky se koná opšt v Praze. Začne bohoslužbou a pokračuje kulturně duchovním programem pro celou rodinu.

 

Velehrad, 29. října

Varhanní koncert

Varhanní koncert k šestnáctistému dvacátému výročí úmrtí patrona vojáků sv. Martina zazní ve velehradské bazilice. Na varhany bude hrát Michael Bártek, který dnes žije ve Švýcarsku.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope visits FAO: Stop treating hunger like an incurable disease

Pope calls for a synod on the Amazon

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.