Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 19.1.2017
832. díl
19.1.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Papežova návštěva v římské farnosti Svaté Marie

Papež František navštívil farnost Setteville s kostelem Panny Marie nedaleko Říma. Po zpovědi čtyř farníků slavil s celým společenstvím nedělní eucharistii. Ve spatra proneseném kázání mimo jiné připomněl, že apoštolové měli mnoho hříchů. Zmínil se ale o jednom, který určitě nespáchali.

 

Osm set let řádu dominikánů

Dominikáni uzavírají oslavy osmistého výročí založení svého řádu. Poslední událostí bude mše svatá v Lateránské bazilice, kterou bude celebrovat papež František. Ze setkání s ním jsou dominikáni nadšeni. Jsou rádi, že své výročí mohou slavit spolu s ním.

 

Setkání papeže s prezidentem Palestiny Mahmoudem Abbasem

Papež František znovu nabídl řešení dvěma státům, Izraeli a Palestině. Ve Vatikánu se setkal s prezidentem Mahmoudem Abbasem.

 

Pochod pro Aleppo v Praze

Protestní pochod pro Aleppo začal v Berlíně. Je vlastně pěší poutí za mír  a vyjadřuje názor na konání - nekonání politiků a mocných ve válce v Sýrii. Jeho účastníci vyšli 26. prosince z Berlína, byli jich tři tisíce. Několikaměsíční akci zorganizovala Anna Albothová.

 

Den otevřených dveří velehradského gymnáziaStojanovo gymnáziu na Velehradě otevřelo dveře všem zájemcům o studium na této škole. Možnosti prohlédnout si školní budovu a internát či pohovořit se současnými studenty a vyučujícími využilo více než tři sta uchazečů. Lavice však budou v příštím roce připraveny jen pro pětinu z nich.

 

Korunovační klenoty v dějinách světa

Korunovační klenoty v dějinách světa je název výstavy, která je do pátého března k vidění v Ostravském muzeu. Mezinárodní expozice představuje více než osmdesát přesných kopií královských insignií. Doplňují ji komentované prohlídky.

 

Církevní turistika na veletrhu v Brně

Na brněnském výstavišti se koná mezinárodní veletrh turistických možností Regiontur. Jeho tradiční součástí je už několik let nabídka církevní turistiky. Letošní novinky přiblížila pracovníkům médií tisková konference na Petrově.

 

Ekumenická bohoslužba v Košicích

Ke společným bohoslužbám se v týdnu od 18. do 25. ledna scházející věřící z různých křesťanských církví také na Východním Slovensku. Tématem letošního ekumenického Týdne modliteb je citát „Smíření – Kristova láska nás nutí“.  

 

 

 

ZKRATKY

 

●  Čtvrtý Světový apoštolský kongres milosrdenství začal na Filipínách slavnostní mší svatou v manilské katedrále. Tři tisíce osm set místních a více než sedm set zahraničních delegátů se shromáždilo v hlavním městě Manile, aby se společně modlilo a účastnilo se bohoslužeb, ale také naslouchalo svědectvím a přednáškám a navštívilo místa spojená s milosrdenstvím.

 

●  Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá letos v rámci pětistého výročí reformace. Na jeho počátku zveřejnil primas anglikánské církve arcibiskup Justin Welby prosbu o odpuštění za násilí, k němuž v době reformace došlo. Největší křesťanské církve ve Velké Británii slaví v duchu ekumenismu také pětisté výročí vydání díla sv. Thomase Moora „Utopie“. Autor v něm popisuje vizi ideálního státu a společenského systému.

●  Už podvacáté připravila katolická církev v Polsku Den judaismu. Jeho program obsáhl rozjímání nad Biblí, vzpomínku na nevinné oběti nebo židovsko-křesťanské diskuze na seminářích. Hlavní program se už podruhé soustředil do města Kielce. Účastníci tady společnou modlitbou vzpomněli na oběti holocaustu i pogromu v roce 1946. Hostem byl rabín z Buenos Aires a přítel papeže Františka Abraham Skórka.

 

 

●  První mši svatou v esperantu celebroval v kostele sv. Pankráce v Praze P. Max Kašparů. Bohoslužby v tomto jazyce bude od ledna sloužit vždy jednou za tři měsíce. Esperanto vzniklo jako nástroj rovnoprávné komunikace a porozumění mezi lidmi. Dnes je jazykem skupiny nadšenců, patří k nim i kardinál Miloslav Vlk. Esperanto je dalším z mnoha jazyků, ve kterých jsou v Praze slouženy bohoslužby.

 

●   Slavnostní bohoslužbou v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze si Církev československá husitská připomněla devadesáté sedmé výročí svého vzniku. Za účasti zástupců ekumeny bohoslužbu vedl patriarcha Tomáš Butta, kazatelem byl olomoucký biskup Rudolf Göbel. Patriarcha rovněž ohlásil zahájení přípravy na sté výročí založení husitské církve. Každý rok výročí předcházející bude mít jedno ústřední téma.

 

●  Pracovníci Charit otevírají v těchto dnech pokladničky Tříkrálové sbírky a sčítají jejich obsah. Rozpečetěno je už více než osmdesát procent kasiček. Na Zlínsku letos lidé přispěli částkou o sto tisíc korun vyšší než loni. Rekordní výtěžky hlásí téměř polovina obcí na Uherskobrodsku. V královéhradecké diecézi se letos do sbírky zapojilo více než deset tisíc dobrovolníků. Koledovali školáci, skauti, farníci, zaměstnanci Charit i další.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Brno, 24. ledna

Ekumenická bohoslužba slova Ekumenickou bohoslužbu slova v brněnském kostele sv. Jakuba společně připravuje sedm křesťanských církví a ekumenické centrum Archa. Sbírka podpoří noclehárnu pro lidi bez domova.

 

Olomouc, 25. ledna Manželský večer

Na manželské večery zve Olomoucké Centrum pro rodinný život páry, které chtějí investovat do svého vztahu. Účastníci budou mít možnost užít si spolu večeři a přitom naslouchat a povídat si.

 

Ostrava, 25. ledna

Setkání nad Biblí

Lectio divina aneb setkání nad Biblí nejen pro seniory se koná v budově ostravsko-opavského biskupství. Setkání povede vikář farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku redemptorista P. Roman Janáč.

 

Hradec Králové, 27. ledna

Den památky obětí holocaustu

Mezinárodní den památky obětí holocaustu připomene setkání v Biskupské knihovně v Hradci Králové. Zúčastní se europoslanec Tomáš Zdechovský a emeritní ředitel Biskupského gymnázia Jiří Němeček.

 

Štěkeň, 27. – 29. ledna

Congregatio Jesu v dějinách

Kongregace sester Congregatio Jesu srdečně zve na setkání přátel Mary Ward na téma Congregatio Jesu v dějinách. Setkání ve Štěkni naplní mše svaté, přednášky, koncert a svědectví.

 

Nové Město nad Metují, od 26. ledna

Botanické ilustrace

v Galerii zázvorka v Novém městě nad Metují budou k vidění botanické ilustrace Jarmily Haldové. Výstavu s hořci, lýkovci a pivoňkami z celého světa zahájí Petr Suchánek a hudba.

 

Brno, 31. ledna

Děkovná mše svatá

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek oslaví významné životní jubileum. Děkovná mše svatá s biskupy, kněžími a jáhny se koná v katedrále.

 

Praha, 1. února

Střední Asie a Arabský svět

Hosty první únorové Cestovatelské středy v Národním muzeu budou arabista Ilja Mazánek a diplomat Hynek Kmoníček. Řeč bude o arabské ekonomice, kultuře i  historii a mnoha dalších tématech.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.