Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 20. 3. 2018
941. díl
20. 3. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Předsynodní setkání mládeže v Římě

Za účasti více než tří set mladých lidí z celého světa se koná předsynodní setkání v Římě. Jak se v dnešním světě utvářejí osobnosti mladých lidí? Jak je ovlivňují nové technologie? Jak vidí Boha a církev? Také těmito otázkami se mladí účastníci setkání zabývají.

 

Papež František s účastníky pre-synody

Mladým delegátům setkání ve Vatikánu se papež věnuje také osobně. Na počátku vymezil zásady pracovního jednání: Upřímný, odvážný a neostýchavý dialog, avšak zároveň pokorné naslouchání a právo vyslovit různé názory.

 

Rekviem za kardinála Vlka

Připomněli jsme si rok od smrti kardinála Miloslava Vlka. Rekviem za něj bylo slouženo v sobotu 17. března v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem byl kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života.

 

Křížová cesta na Antonínku

I přes velmi nevlídné počasí se také letos konala na Svatém Antonínku křížová cesta. Každoročně se jí účastní rovněž poutníci z Velkého Ořechova, kde působil P. Antonín Šuránek.  Právě jeho zásluhou se před sedmdesáti lety začala křížová cesta na kopci budovat.

 

Evropský parlament o Istanbulské úmluvě

Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, která o vyřešení tohoto závažného problému usiluje. Evropským parlamentem je schválena, ale Česká republika ji ještě neratifikovala. V březnu o ní opět jednal Evropský parlament.

 

Manželství na dobré cestě

Osm týdnů probíhaly v Košicích manželské večery nazvané Manželství na dobré cestě. Připravili je manželé Matějovští z řeckokatolické farnosti spolu s římskokatolickou farností Svaté rodiny.

 

O šťastném životě s handicapem

Georg Fraberger se narodil bez rukou a bez nohou. Dnes působí jako psycholog ve vídeňské nemocnici, se svou manželkou má čtyři děti. Jeho přednášku o šťastném životě s handicapem připravila lidová strana v Třebíči.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Při mši svaté ve vatikánské bazilice na svátek svatého Josefa udělil papež František biskupské svěcení třem kněžím. Dosavadní prelát římské kurie Polák Waldemar Stanislaw Sommertag byl jmenován apoštolským nunciem v Nikaragui. Malťana Alfreda Xuereba papež jmenoval apoštolským nunciem v Koreji a Mongolsku. Kanaďan Jose Avelino Bettencourt bude sloužit jako apoštolský nuncius v Gruzii a Arménii.

 

•    Také letos povedou Polskem desítky Extrémních křížových cest. Jejich trasy jsou dlouhé nejméně čtyřicet kilometrů a poutníci je překonávají v noci ve skupinách maximálně deseti lidí. Od prvního zastavení je závazné mlčení vyjma nahlas čteného rozjímání a modlitby. Tři z letošních extrémních křížových cest budou zakončeny na poutních místech u nás, jedna naopak začne v Jablunkově a bude pokračovat do Polska.

 

•    Svíčková manifestace v Bratislavě na Velký pátek před třiceti lety byla klidnou manifestací občanů za náboženská a občanská práva a svobody. Její výročí připomene v bratislavské katedrále slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Stanislav Zvolenský. Podvečerního pietního shromáždění s kladením věnců se zúčastní také bývalý německý prezident Joachim Gauck a současný slovenský prezident Andrej Kiska.

 

•    Modlitba za pronásledované čínské křesťany a shromáždění na podporu práv menšin v Číně se konaly u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem. Akce obrátila pozornost na čínské křesťany, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl, ale připomněla situaci také dalších etnických a náboženských menšin v Číně. Shromáždění se zúčastnili lidé z různých církví a náboženství.

 

•    Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu podepsali v Praze předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek. Kardinál Duka při podpisu memoranda vyzdvihl význam spolupráce s profesními sdruženími mimo církev. Otevřený kostel jako jeden z charakteristických rysů církevní turistiky označil za symbol kulturně bohaté církve.

 

•    Den pro Kubu pořádala Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Člověkem v tísni už po sedmé. Akci zahájily ekumenické bohoslužby v kostele u Martina ve zdi. Následoval průvod centrem Prahy s bílými deštníky na podporu nejen kubánských obhájců lidských práv a aktivní občanské společnosti. Letošní Den pro Kubu měl téma „Hájíme (si) lidská práva“. Uzavírá ho diskusní panel v Knihovně Václava Havla.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Velehrad, 23. - 25. března

Duchovní obnova pro seniory

Na víkendovou duchovní obnovu na Velehradě zve seniory olomoucké Centrum pro rodinný život. Na programu jsou bohoslužby a modlitby, přednášky i příležitost k rozhovoru s knězem a lektorkami.

 

Česká republika, 23. března

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem umožňuje dětem prožít v knihovnách dobrodružství blízkého poznání knížek a jejich hrdinů. Letos připomene Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce a Foglarovy Rychlé šípy.

 

Litoměřice, 24. března

Patrik Hábl: Ukrytý mistr

V litoměřické galerii zakryje Patrik Hábl svým autorským plátnem gotickou malbu Ukřižování. Jeho výtvarná intervence volně připomene tradici zahalování oltářních obrazů v postní době. 

 

Plzeň, 24. března

Holky holkám

Velikonoční bazárek Holky holkám chce umožnit ženám ve složité finanční situaci pořídit si něco pěkného na sebe. Výtěžek dostanou charitní domovy sv. Zdislavy ve třech západočeských městech.

 

Sázava, 24. března

Zahájení poutní sezóny

Mši svatou na zahájení poutní sezóny na Sázavě bude celebrovat P. Jan Kotas, zazpívá byzantský mužský sbor od kostela Nejsvětější Trojice v Praze. Následuje přednáška a modlitba.

 

Červenka, 24. března

Otevření a žehnání křížové cesty

Křížová cesta bude slavnostně otevřena a vysvěcena v v klášterní zahradě Domova důchodců v obci Červenka. Slavnost rovněž připomene 115. výročí narození Františka Flasara.

 

Brno, 24. března

1. ročník běhu pro hospic

První ročník běhu pro hospic se koná před branami hospice sv. Alžběty v Brně. Cílem je podpořit ho finančně a šířit informace o jeho službách. Vítáni jsou jednotlivci i firemní týmy.

 

Praha, 25. března

Lukáš Hurník: Křížová cesta

Pašijové oratorium Křížová cesta skladatele Lukáše Hurníka zazní v pražské katedrále. S Filharmonií Hradec Králové se představí významné herecké a další umělecké osobnosti.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Vatican on "pre-synod:" The Church wants young people to voice their opinion

Pope Francis to youth at Pre-Synodal Meeting: Take risks, speak frankly and freely

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.