Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 21. 11. 2017
909. díl
21. 11. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

První Světový den chudých

Hlavními postavami prvního Světového dne chudých byli právě chudí a nejpotřebnější.  Z Říma a římského kraje Lazio jich přišly tisíce a zaplnili celou baziliku sv. Petra. Někteří z nich šli v čele průvodu, kterým obřad začínal.

 

Modlitba za mír v Jižním Súdánu a v Kongu

Ve čtvrtek 23. listopadu bude sloužit papež František v bazilice svatého Petra liturgii s modlitbou za mír ve dvou nejvíce postižených zemích světa: v Jižním Súdánu a Demokratické republice Kongo. Svatý otec chtěl obě tyto země navštívit, nebylo to ale možné. Vývoj situace však stále pozorně sleduje.

 

Lamborghini na pomoc potřebným

Papež František zdvořile zdraví každého, dokonce i švýcarskou gardu ve službě u vchodu do Domu svaté Marty. Tentokrát před rezidencí čekali zaměstnanci luxusní značky Lamborghini.

 

Konference o evangelizaci

Konference o evangelizaci se konala  v Regionálním centru v Olomouci pod záštitou pastoračních center olomoucké a brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko – opavského biskupství. Pořádal ji zlínský nadační fond Credo a komunita Blahoslavenství. Mottem byla slova papeže Pavla VI.: „Církev existuje proto, aby evangelizovala.“

 

Posvěcení oltáře v Ostrožské Lhotě

Sobota 18. listopadu patřila ke slavnostním dnům Ostrožské Lhoty. Věřící do posledního místa zaplnili kostel svatého Jakuba staršího, aby v něm slavili první mši svatou od Velikonoc, kdy začala jeho oprava. Zároveň olomoucký biskup Josef Nuzík  posvětil nový oltář.

 

Svatá Alžběta – patronka města a košické katedrály 

Věřící v Košicích slavili svátek patronky svého města i katedrály. V Dómu sv. Alžběty se konala odpustová slavnost se vzpomínkou na svatou Alžbětu Durínskou Uherskou.

 

Pronásledování křesťanů

Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou na světě. Konferenci o jejich pronásledování pořádal v Knihovně Václava Havla v Praze europoslanec Pavel Svoboda. Jejími účastníky byli zástupci organizací, které pronásledovaným křesťanům pomáhají, i sami pronásledovaní.

 

Výstava fotografií Vojtěcha Vlka

Výstava profesionálního fotografa a cestovatele Vojtěcha Vlka byla otevřena ve Slezskoostravské galerii. Divákovi umožňuje nahlédnout do různých světových náboženství. Vystavený soubor vznikal dvacet let a současně s expozicí vyšla i kniha se stejným obsahem.

  

 

VE ZKRATCE

 

•   Dalšího zastavení na „pouti důvěry na zemi“ na přelomu roku se zúčastní desetitisíce mladých lidí. Tentokrát se bude konat ve švýcarské Basileji a jejím okolí. Poprvé se evropské setkání organizované komunitou Taizé uskuteční ve třech zemích najednou - ve Švýcarsku, Německu a ve Francii. Také tentokrát počítají pořadatelé s velkým množstvím pomáhajících dobrovolníků. Stejně jako účastníci pouti se mohou také oni už teď přihlašovat online.

 

•   Svátek Obětování Panny Marie se v Trnavě slaví každoročně z vděčnosti za zázračné zastavení moru před více než třemi sty lety. Také letos uctívali věřící z Trnavy a širokého okolí patronku svého města při novéně v bazilice sv. Mikuláše. V neděli prošlo ulicemi nejstaršího slovenského královského města slavnostní procesí s obrazem Trnavské Panny Marie. Poté se v bazilice slavila mše svatá, hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka.

 

•   V předvečer prvního Světového dne chudých dorazili do Říma účastníci charitativního štafetového běhu z Košic. Vedl je kněz Peter Gombita, zakladatel košického centra Oáza - naděje pro nový život. Své mety před bazilikou sv. Petra dosáhl spolu s dalšími dobrovolníky po desetidenním běžeckém výkonu. „Všichni bychom si měli vyhrnout rukávy a jít pracovat pro chudé,“ řekl otec Gombita v Římě vatikánskému rozhlasu.

 

•   Mše svatá ke cti sv. Anežky České se konala v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech. Hlavním celebrantem byl světící biskup českobudějovický Pavel Posád. Připomněl, že Anežka Přemyslovna byla nazývána andělem národa, protože ho cele dokázala zahrnout do svého srdce. Jako dítě ji v doksanském klášteře vychovávaly a vzdělávaly sestry premonstrátky. Její svátek připadá na 13. listopad.

 

•    Žehnání rekonstruovaných varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově završilo čtyřletou práci varhanářů otce a syna Červenkových z Jakubovic. Opravu za více než jeden a čtvrt milionu korun umožnil grant královéhradeckého kraje i podpora města a dalších sponzorů. V dlouhodobé sbírce přispěli také broumovští farníci. Při slavnostní mši svaté přednesla Musica Braunensis Missu Solemnis in C Roberta Fűhrera, na varhany hrál Václav Uhlíř.

 

•    Předvánoční akce nazvaná Krabice od bot se koná už po šesté: Prázdnou krabici naplní děti podle vlastního uvážení a doporučení dospělých dárky pro své chudší vrstevníky. Zabalené krabice přebírají sběrná místa, která je pak posílají do vytipovaných lokalit. Tam dobrovolníci připraví jejich předání chudším dětem. Sběr probíhá do 8. prosince. Loni putovalo téměř deset tisíc dárků do sto dvaceti lokalit v celé republice.

 

 

Z DIÁŘE

 

Vrchlabí, 24. listopadu

Večer mladých

Setkání mladých ve Vrchlabí začne bohoslužbou v kapli, pokračovat bude na faře se zpíváním, povídáním i filmem. Nejen o svých zkušenostech a zážitcích z misií bude vyprávět P. Jiří Šlégr.

 

Rožmitál pod Třemšínem, 24. – 26. listopadu

(Nejen) Chlapi vyřezávají

Naučit se vyřezávat můžete v Rožmitálu pod Třemšínem. Kurz pro začínající a mírně pokročilé řezbáře povede Ondřej Drábek. Jeho cílem je vést účastníky k vytvoření vlastního rodinného betléma.

               

Plzeň, 25. listopadu

Den otevřených dveří

Na Den otevřených dveří připravuje církevní gymnázium v Plzni koncert pěveckého sboru, ukázky z chemie a fyziky, výstavu výtvarných prací, prezentaci jednotlivých předmětů i besedu s vedením školy. 

 

Praha, 25. listopadu

Bazárek u sv. Tomáše

Na tradiční předvánoční Bazárek u sv. Tomáše zvou Školské sestry de Notre Dame a Nadace sestry Akvinely. Uděláte radost sobě i druhým, výtěžek pomůže klientům Domova sv. Rodiny.

 

Velehrad, 25. listopadu

Literární pouť

Hlavním tématem velehradské literární pouti bude odkaz života a díla básníka Jana Zahradníčka, který byl jednou z obětí politických represí padesátých let. Účast v besedě přislíbil literátův syn. 

 

Brno, 25. listopadu

Svatocecilské setkání

Svatocecilské setkání pořádá Jednota Musica sacra a Středisko pro liturgickou hudbu brněnského biskupství. Na pracovní i slavnostní den jsou zváni všichni varhaníci, chrámoví zpěváci a hudebníci. 

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope Francis brings 4,000 homeless to Mass and then invites them to lunch

Pope Francis summons prayer for situation in South Sudan and Democratic Republic of the Congo

Pope Francis receives Lamborghini to help prostitution victims

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.