Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 21.3.2017
849. díl
21.3.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Zemřel kardinál Miloslav Vlk

Ve věku 84 let odešel na věčnost emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Byl jedním z kardinálů, kteří žili v době nejtvrdšího komunismu.

 

Postní kurz pro zpovědníky

Papež František přijal v aule Pavla VI. účastníky postního kurzu pro zpovědníky. Připomněl jim, že kněz se stává dobrým zpovědníkem tehdy, učí-li se životními zkouškami.

 

Půst na pomoc charitě

Už v minulosti papež František navrhoval, aby se půst neomezoval na pouhé odepření si jídla. Podle něj má vést k větší štědrosti. Jak vysvětlil v jednom ze svých tweetů: „Půst neznamená jen odepřít si chléb. Jde i o to rozdělit se s hladovějícími.“ To podporuje i kampaň Maltézské pomoci.

 

Setkání s představiteli Evropské unie

V probíhajícím týdnu čekají papeže Františka dvě důležitá setkání. První se uskuteční 24. března navečer, kdy se setká se zástupci vlád Evropské unie. Přijedou do Říma, aby si připomněli zakládající smlouvy Unie a oživili Evropský projekt.

 

Vzpomínka na kardinála Miloslava Vlka

Miloslav Vlk „dobojoval svůj celoživotní zápas za lidskou svobodu a toleranci“, napsal kardinál Dominik Duka.  Jeho osobnost zůstane spojena s obnovou církevních struktur v našich zemích po pádu režimu.

 

Přednáška o knězi Františkovi Petrů

Přednáška ve Slopném na Zlínsku připomněla život zdejšího rodáka, kněze a vězně komunismu P. Františka Petrů. V zinscenovaném procesu byl odsouzen k patnácti letům vězení. Deset roků prožil v Leopoldově a v Jáchymově, kde se pracovalo s uranovou rudou.

 

Svatí manželé Louisa a Zélie Martinovi

Univerzitní pastorační centrum v Košicích připravilo přednášku o rodičích sv. Terezie z Lisieux, svatých Louisi a Zélii Martinových. Slavnost začala mší svatou v seminárním kostele sv. Antonína Paduánského.

 

Kruhy, které pomáhají

Projekt Kruhy vznikl díky těžké životní situaci, kterou jeho zakladatelka a manažerka Romana Vaverová zvládla s pomocí svých přátel. Pochopit odchod manžela a otce od rodiny a situaci zvládnout nebylo vůbec snadné, nakonec ale vše vyústilo v pomoc druhým lidem.

 

Za lidovou písní v Trnavě

Prezentace písní ve folklorním stylu vyžaduje hodně zkušeností z folklórních pódií, neustálé cvičení a přirozenost projevu.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   V Bolzanu byl blahořečen tyrolský mučedník nacismu Josef Mayr-Nusser Bolzano. Odmítl přísahat věrnost Hitlerovi, protože za svého jediného vůdce považoval Krista. Zemřel v únoru 1945 v Erlangenu v důsledku surového zacházení při transportu do Dachau. Třináct let po válce byly jeho tělesné ostatky převezeny do Bolzana. Beatifikační mši svatou tam sloužil kardinál Angelo Amato. 

 

•   První vlastní pobočku v Iráku zakládá česká Charita. Prvního března byla zaregistrovaná u tamních úřadů. V nejbližší době se chce zaměřit na poskytování akutní pomoci obyvatelům Mosulu, odkud irácká armáda vytlačuje bojovníky samozvaného Islámského státu. Ve spolupráci s dalšími humanitárními organizacemi se Charitě podařilo v prosinci a lednu rozdat osm set balíčků pomoci v těsné blízkosti bojové linie.

 

•   Bolivijští biskupové pozvedli hlas proti legalizaci potratů a eutanazie ve své zemi, kde právě probíhá parlamentní diskuse o reformě trestního zákoníku. Podle navrhovaných změn má bída zaručit beztrestnost v případě vraždy dítěte a eutanazie.

Biskupové rozhodně odmítají potrat jako cestu k řešení sociálních a ekonomických problémů. Poukazují zároveň na skutečnost, že navržené reformy jsou v rozporu s platnou ústavou.

 

•    Dvacátého března před polednem vstoupilo Slunce do znamení Berana, nastala tedy jarní rovnodennost a začalo astronomické jaro. Od této chvíle se dny prodlužují, a to až do letního slunovratu 21. června. Jaro přivítali lidé už tradičně v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci. Letošní slavnost hudebně doprovodil smíšený pěvecký sbor Cantica. Výtěžek koncertu podpoří dětský klub Sluníčko.

 

•    Také naše farnosti se 24. března připojí k postní iniciativě 24 hodin pro Pána. Například od pátečního večera po celou noc a následující den bude akce probíhat v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Biskup Jan Baxant vyzval kněze litoměřické diecéze, aby byl věřícím po celou noc otevřen alespoň jeden kostel v každém vikariátu. V Olomouci se k iniciativě připojí kostel Zvěstování Páně, kde bude i křížová cesta a adorace.

 

•    Sté narozeniny oslavila počátkem března paní Františka Malinová z Nivnice. Jako manželka partyzána prokázala svou statečnost v odboji za druhé světové války. Dnes žije v nivnickém Charitním domově, kde se účastní všech aktivit a pravidelně chodí také na mši svatou. Ke stým narozeninám přijel jubilantce gratulovat i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s přáním, aby se ze svého požehnaného věku těšila v co nejlepší kondici.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Plzeň, 24. března

Noční město z věže katedrály

Možnost večerního výstupu na věž plzeňské katedrály s vyhlídkou na ozářené město nabízí plzeňské biskupství. Výstup obohatí komentovaná prohlídka katedrálních varhan s hudebními ukázkami.

 

Hradec Králové, 24. března

P. František Reyl, osobnost přelomu století

P. František Reyl působil v Hradci Králové, jeho práce v oboru křesťanské sociologie a působení v lidové straně však hranice města významně přesáhly. I o tom bude přednáška Matěje Havla.

 

Praha, 25. března

Příběh Ježíšův

Ježíšův příběh vyjádřený netradiční formou folkrockových pašijí se odehraje v pražském Komunitním centru Matky Terezy. Autorem hudby a textu je plzeňský lékař Martin Pachner.

 

České Budějovice, 25. března

Diecézní setkání varhaníků a hudebníků

Diecézní setkání varhaníků a hudebníků se koná v Českých Budějovicích. Program zahájí mše svatá v katedrále; následuje přednáška „Liturgická hudba - výraz živé a žité víry“.

 

Kutná Hora, 25. března

Bohu k slávě, městu ku prospěchu

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře zve na slavnostní zahájení výstavní sezóny. Jedna z nových výstav připomene třísté padesáté výročí položení základního kamene jezuitské koleje.

 

Sázava, 25. března

Zahájení poutní sezóny

Poutní sezónu v Sázavě zahájí mše svatá u sv. Prokopa. Celebruje P. Antonín Příkaský, zpívá byzantský mužský sbor od kostela Nejsvětější Trojice v Praze. Následuje přednáška a modlitba.

 

Napajedla, 25. března

Bohoslužba za nenarozené děti

Tradiční poutní bohoslužbu v kostele sv. Bartoloměje s následným průvodem ke hrobu Aničky Zelíkové pořádá farnost Napajedla. Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup Josef Hrdlička.

 

Vysoké Mýto, 25. března

Poutní slavnost

Poutní slavnost v kostele Zvěstování Panny Marie na Knířově se bude konat za účasti rektora dominikánského kostela v Olomouci P. Antonína Krasuckého. Pouť začne modlitbou u sochy sv. Josefa.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.