Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 23.3.2017
850. díl
23.3.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Papežovo poselství ke Světovému dni mládeže

Od roku 1984 se na Květnou neděli slaví ve všech diecézích Světový den mládeže. Ve svém letošním videoposelství papež František mladé lidi z celého světa vyzývá, aby napodobovali Marii jako odhodlanou mladou ženu důvěřující Bohu.

 

Před svatořečením Óscara Romera

Biskupové San Salvadoru osobně předali Svatému otci pozvání na svatořečení Oscara Romera. Byl zastřelen v březnu 1980 a o třicet pět let později blahořečen.

 

Templfest v Ostravě

Ostravský festival Templfest se věnuje židovsko-křesťanské kultuře a dialogu, připomíná také židovskou stopu v historii města i společné duchovní hodnoty židů a křesťanů. Šestý ročník Templfestu začal koncertem a otevřením výstavy v katedrále.

 

Občanská odpovědnost v Jaboku

Březnový tematický den vyšší odborné školy Jabok se zaměřil na Občanskou odpovědnost. Po přednáškách Jana Sokola a Pavla Fischera se k hostům přidali Daniela Drtinová a Jan Čižínský a následovala diskuse na téma „Jak nezblbnout v době post-faktické”.

 

Konference duchovních luterských církví

Ztišením a modlitbou zahájili každý ze tří dnů teologické konference duchovní luterských církví z Čech a Slovenska. V příjemném prostředí hotelu Křesťanské akademie mladých v Malenovicích hledali odpovědi na otázky související s pětistým výročím reformace.

 

Hudební festival pedagogických škol

Čtyřicátý Hudební festival středních a vyšších odborných škol pedagogických hostilo Brno. Třídenní festival zakončil galavečer v Besedním domě. Celou akci připravilo brněnské Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická.

 

Nová šance v Ostravě

Kriminalita a bezdomovectví jsou nepříjemným a složitým problémem každé společnosti. Dobrovolná nezisková organizace Nová šance se už osmnáct let zabývá především postvězeňskou péčí, tedy resocializací mužů propuštěných z výkonu trestu.

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Rumunská obec Botiza v diecézi Satu Mare si připomněla šestisté sedmdesáté výročí smrti nitranského biskupa Vita Vasváriho. Slavnosti se zúčastnil diecézní biskup Satu Mare Eugen Schönberger a nitranský biskup Viliam Judák, řada kněží a zástupců jiných náboženských společenství. Přítomni byli také zástupci spolků rumunských Slováků. Na kostele svatého Josefa v Botizi byla odhalena pamětní deska.

 

•    V polské diecézi Plocko je v letošní postní době naplánováno šest extrémních křížových cest. Jejich počet každoročně roste podobně jako počet účastníků. Nejdelší trasu dlouhou čtyřicet dva kilometrů ujdou věřící z Przamysze. Křížová cesta začne večer mší svatou ve farním kostele sv. Vojtěcha, po ní se věřící už za tmy vydají na cestu. Jednu z plánovaných tras projdou také účastníci loňského Světového setkání mládeže.

 

•  Evropským stromem roku se v internetovém hlasování stal polský dub Josef. Šest set padesát roků roste na jihovýchodě země v místech, která byla vzdělanostním a kulturním centrem celého regionu. V době druhé světové války se dub stal útočištěm židovské rodiny, která se skrývala před nacisty. Na druhém místě ankety Evropský strom roku je Brimmonský dub z Walesu. Třetí místo obsadila česká lípa na Lipce.

 

•    Zpráva o úmrtí kardinála Miloslava Vlka podnítila biskupství či farnosti, aby sezvaly věřící ke společným modlitbám. Ve středu se rekviem za kardinála Vlka konalo v Plzni a v Hradci Králové. Před zádušní mší svatou v českobudějovické katedrále se na znamení smutku rozezněl největší zvon na Černé věži. V ostravské katedrále bude zádušní mše svatá 27. března a v olomoucké o den později. 

 

•    Světový den sociální práce letos připadl na 21. březen. Sociální práce je ve své podstatě spojena s myšlenkou charitativní činnosti, proto poděkoval předseda ČBK kardinál Dominik Duka při té příležitosti za obětavou službu všem, kteří se angažují v pomoci druhým. „Sociální pracovník ať je i nadále světlonošem, který doprovází ve chvílích zkoušky a který rozdává, co sám přijal: lásku k člověku,“ uvedl také ve svém poděkování.

 

•    Výstava s názvem Architektura sedmého dne byla otevřena v pražském Centru současného umění DOX. Ukazuje historii kostelů, které byly postaveny od konce druhé světové války do roku 1989 v Polsku. Je jich celkem 3780, což je více než v jakékoliv jiné evropské zemi. Vedle projevu víry bylo stavění kostelů také výrazem odporu k režimu. Výstava bude v DOXu k vidění do 22. května.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Opava, 26. března

Výročí svatořečení svaté Hedviky

Sedm set padesát let od svatořečení patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze svaté Hedviky připomenou bohoslužby v Opavě. Bude rovněž zpřístupněna věž kostela a budou komentované prohlídky.

 

Bratislava, 27. března

Ekumenická modlitba za Evropu

Ekumenická modlitba křesťanů za Evropu se koná v Bratislavě k šedesátému výročí začátku procesu evropské integrace. V kostele u františkánů zazní hudba i vybrané texty evropských osobností.

 

Zábřeh, 28. března

České 20. století

Česká křesťanská akademie v Zábřehu zve na přednášku historika Jana Stříbrného nazvanou „České dvacáté století“. Osvětlí minulé události a oživí vzpomínky na řadu z nich.

 

Kroměříž, 29. března

Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádají přednášku Evžena Petříka na téma „Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku“. Koná se ve studentském klubu.

 

Brno, 29. března

Média: Můj osud

V rámci Žabovřeského rozmlouvání pořádají brněnští salesiáni besedu s Martinem Holíkem. Se Zdeňkem Jančaříkem budou rozmlouvat nejen o životním příběhu zakladatele Radia Proglas.

 

Praha, 30. března

Vernisáž výstavy Jakuba Černého

Výstava abstraktních maleb a rytin mladého výtvarníka Jakuba Černého bude otevřena v pražském Komunitním centru Matky Terezy. Hudebně vernisáž doprovodí skautský Utahband.  

 

Svatý Kopeček, 31. března

Železný poutník 2017

Padesátikilometrové postní putování začne opět večer na Svatém Kopečku. Po příchodu na Svatý Hostýn pouť ráno zakončí mše svatá. Po cestě bude možnost duchovního rozhovoru.

 

Hlučín, 31. března

Koncert a výstava fotografií

V Červeném kostele v Hlučíně bude hrát houslista Vojtěch Konečný s klavírním doprovodem Alexandra Starého a na kontrabas Kamil Kristen. Koncert bude spojený s výstavou fotografií Jana Mikule.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.