Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 24.1.2017
833. díl
24.1.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Papežské poselství prezidentu Trumpovi

Papež František zaslal poselství Donaldu Trumpovi u příležitosti jeho převzetí prezidentské funkce. Svatý otec novému prezidentovi připomněl, že lidstvo prochází „vážnou humanitární krizí vyžadující jednotnou a prozíravou politickou odpověď.“ Nového prezidenta ujistil, že se za něho bude modlit, aby byla jeho rozhodnutí vedena „duchovními a etickými hodnotami, které utvářely historii amerického lidu a národní úsilí o rozvoj lidské důstojnosti a svobody v celém světě.“

 

Světové dny mládeže 22. - 27. ledna 2019

Příští Světové dny mládeže budou v Panamě: Uskuteční se od 22. do 27. ledna 2019. Kvůli panamskému podnebí se setkání uskuteční v době, kdy je na Jižní polokouli léto, tedy mimo období dešťů.

 

Průvodkyně Vatikánskými muzei

Michelangelo, da Vinci, Rafael … díla těchto umělců předávají poutníkům přicházejícím do Vatikánu poselství víry a milosrdenství. Navzdory růstu popularity sociálních médií působivost ani obdiv klasického umění a krásy neslábne.

 

Mše svatá v esperantu

První mše svatá v jazyce esperanto se konala v kostele sv. Pankráce v Praze. Esperanto jako liturgický jazyk schválil papež Jan Pavel II. Stal se tak jediným umělým jazykem užívaným pro bohoslužebné účely. Dosud se u nás esperantské mše slavily jen výjimečně při setkáních esperantistů.

 

Starobohnické těšení

Starobohnické náměstí se už po několikáté stalo místem, kam místní farnost ve spolupráci s Prahou 8 pozvala spoluobčany k vánočnímu těšení. Původně malá oslava vysvěcení kostela se proměnila v lidovou slavnost. Letos ji otevřelo slovo P. Pavla Klimoviče a představitelů města.

 

Oslavy dominikánů v Košicích

V období vrcholících oslav osmistého výročí založení řádu dominikánů se kostel Nanebevzetí Panny Marie v Košicích duchovně spojil s papežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Římě.

 

Seminář Jana Špilara

Radiopalác v Praze hostil seminář brněnského stálého jáhna a kadeřníka Jana Špilara, nazvaný Muž a žena. Účastníci mohli nahlédnout do problematiky manželských vztahů, toho, co muž a žena prožívají, jak mohou ve vztahu fungovat,  co je pro ně důležité, co vztah vylepšuje a co mu nepomáhá.

 

Pozdrav z Paraguaye

Ředitel televize Noe P. Leoš Ryška a kameraman František Tomis se vydali na dalekou cestu do Jižní Ameriky. Z Centra Božího milosrdenství v oblasti Aregua nám poslali pozdrav ještě vánoční. Centrum je dílem minoritských misionářů a působí v něm také komunita sester III. řádu sv. Františka.

 

 

VE ZKRATCE

 •    Kardinál Stanisław Dziwisz je sedmdesátým šestým biskupem krakovským. Úřad vykonával jedenáct let a pět měsíců. Slavnostní mše svatá na poděkování za jeho službu arcibiskupa se konala v Centru sv. Jana Pavla II. za účasti velkého množství věřících. Zúčastnila se jí také premiérka Beata Szydlová a další autority. Představitelé Krakova předali kardinálu Dziwiszovi klíče od městských bran.

 •   Letošního pařížského Pochodu pro život se zúčastnilo na padesát tisíc lidí. Loni se z bezpečnostních důvodů nekonal, letos jeho oživení souvisí s demonstracemi na obranu rodiny, které přede dvěma lety shromáždily v Paříži miliony lidí. Pořadatelé potvrdili výměnu generací mezi účastníky pochodu i v nových organizacích, které ho začínají podporovat. Pozdrav účastníkům zaslal prostřednictvím apoštolského nuncia ve Francii také papež František.

 •   Před devadesáti lety byla založena největší charitní organizace na Slovensku, Slovenská katolická charita. Její první léta přinesla velký rozvoj, po roce 1945 mohla postupně pouze spravovat domovy internovaných kněží a řeholníků. V současnosti pomáhá zhruba třiadvaceti tisícům potřebných ročně. V roce svého výročí připravuje slovenská charita nové kampaně a projekty, ale také dvě významná mezinárodní setkání.

 •   V Praze bylo zahájeno 108. plenární zasedání českých a moravských biskupů i zástupců ženských a mužských řeholí. Samotnému jednání předcházela ekumenická bohoslužba ve sboru Církve československé husitské na Vinohradech. Následující den byli na mši svatou za účasti biskupů pozváni všichni věřící do baziliky sv. Jiří. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka a kazatelem biskup Lobkowicz.

 •   Brněnská diecéze slaví letos dvousté čtyřicáté výročí svého založení. Zvláštní bulou ji založil papež Pius VI., když současně povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství. Historickou událost připomene mimo jiné výstava nazvaná Brněnská diecéze ve fotografiích. Jako autor do ní může přispět každý, a to až do konce června. Prvním tématem je Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze, téma druhé má název Ze života naší farnosti.

 •   Kardinál Miloslav Vlk trpí od jara loňského roku zdravotními problémy, které v době Vánoc vyvrcholily několikadenní hospitalizací. Od 20. ledna je v domácí péči a připravuje se na chemoterapii kvůli tumoru plic. Uvádí to osobní web emeritního pražského arcibiskupa a dodává: „Pan kardinál děkuje za veškerou pomoc a podporu členům Díla Mariina, Arcibiskupství pražskému a všem, kteří jej podporují konkrétními skutky i modlitbou.“ 

 

 Z DIÁŘE

 

Český Těšín, 26. ledna

Novoroční koncert

Novoroční koncert pedagogů a žáků mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie se koná v evangelickém kostele Petra a Pavla v Českém Těšíně. Bude spojen s poděkováním dobrovolníkům.

 

Hodonín, od 26. ledna

Car Mikuláš II.

Výstava „Car Mikuláš II., 100 let od abdikace posledního ruského imperátora“ bude otevřena v Masarykově muzeu v Hodoníně. Věnuje se nelehkému životu posledního cara i jeho rodině.

 

Praha, 28. ledna

Základy teologie manželství

Seminář „Základy teologie manželství (nejen) pro ty, kdo připravují snoubence“ pořádá Národní centrum pro rodinu. Na programu jsou přednášky, diskuze a práce ve skupinách na zadané téma.

 

Praha, 28. ledna

 Improvizace - (pra)zdroj hudebního umění

Umění hudební improvizace v provedení souboru Musica florea zazní v refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze. Na programu jsou „anonymní témata“ ze sedmnáctého století i skladby známých mistrů.

 

Brno-Tuřany, 28. ledna

Ples nezadaných katolíků

Nezadaní katolíci z České republiky i Slovenska starší třiceti let jsou zváni na společenský ples v Brně-Tuřanech. Mohou si zatančit, zazpívat a třeba i navázat nová přátelství.

 

Olomouc, 28. ledna

Psi páně aneb Sněz ten film

Dokumentární film režiséra Jonáše Vacka Psi Páně přibližuje osm set let starý řád dominikánů z úhlu jednadvacátého století. Veřejnost je zvána na projekci do olomouckého kina Metropol.

 

Chrudim, 28. ledna

Putování za fatimským tajemstvím

Na menší pouť s názvem Putování za fatimským tajemstvím je zvána především mládež chrudimského vikariátu. Nedlouhý pochod začne u fary v Chrudimi, pouť zakončí mše svatá.

 

Praha, 29. ledna

Franz Schubert: Zimní cesta

Domov sv. Karla Boromejského zve na koncert z díla Franze Schuberta. V kostele sv. Rodiny bude účinkovat orchestr Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, zpívá Petr Matuszek.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.