Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 25. 10. 2018
25. 10. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Mezigenerační setkání ve Vatikánu

Ve Vatikánu se papež František setkal s mladými lidmi a zástupci starší generace. Setkání se konalo u příležitosti prezentace knihy Moudrost času, která obsahuje 250 příběhů z celého světa na téma mezigeneračních vztahů. 

 

Syrští uprchlíci v Římě

Tato rodina začala v Itálii žít nový život. Jsou daleko od svých milovaných a zbytku rodiny, která zůstala v Damašku, ale také od hrůz války, smutku a nejistoty. Nový život pro ně začal v dubnu roku 2016, kdy je papež František odvezl z uprchlického tábora na ostrově Lesbos a zachránil je tak před zoufalstvím.

 

Svatohubertská slavnost na Svatém Hostýně

Svatohubertskou mši svatou celebroval na Svatém Hostýně olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. V kázání ocenil péči, kterou lesníci a myslivci věnují přírodě. Zdůraznil, že oceňujeme-li krásu přírody jako dar, je třeba pamatovat i na dárce a být mu vděční.

 

Hořící keř v Košicích

Hudebně-poetické pásmo Hořící keř bylo uvedeno v košickém kostele sv. Antonína Paduánského. Slavnost začala mší svatou, kterou celebroval Branislav Polča.

 

Katolická televize EWTN v Polsku

Ve Wroclavi bylo slavnostně zahájeno vysílání polské pobočky světové katolické televize EWTN. Při té příležitosti se setkali zástupci wroclawské diecéze a přátelských televizí z několika zemí včetně české televize Noe.

 

Obnova kláštera sv. Jiljí v Praze

Liturgické požehnání otevřelo nový vstup do pražského kláštera sv. Jiljí, který je zásadním krokem k postupné opravě a revitalizaci celého komplexu. V duchu svého poslání tu dominikáni nabízejí duchovní, vzdělávací a kulturní programy pro širokou veřejnost.

 

100 let Československé republiky

Před sto lety se rozpadla rakouskouherská monarchie a 28. října byl vyhlášen nový stát, Československá republika. Po celý rok si připomínáme významné události i osobnosti uplynulého století. Vracíme se do minulosti a díváme se také do let příštích.

 

 

 VE ZKRATCE

 

•   Oslavy 100 let Československé republiky probíhají i za hranicemi naší země. Kardinál Dominik Duka si tento historický okamžik připomněl v Římě. V bazilice sv. Petra se pomodlil u oltáře sv. Václava a uctil památku kardinála Josefa Berana. Chrámem zněl Svatováclavský chorál i naše státní hymna. V koncertu v Lateránské bazilice účinkuje soubor Collegium 1704 a pěvecké sbory z Francie.

 

•   Šedesát tisíc mladých Chilanů se vydalo na pouť ke svaté Terezii z los Andes. Po cestě dlouhé 27 kilometrů došli do chrámu, kde spočívá její tělo. Byla karmelitkou, zemřela v roce 1920 v pouhých dvaceti letech. Jako první chilská světice byla svatořečena před pětadvaceti lety. Jan Pavel II. ji zároveň určil za patronku mladých Jihoameričanů. Videoposelstvím pozdravil účastníky pouti mladých Chilanů papež František.

 

•    Územím Nitranské diecéze a Nitranského regionu vede nová Svatojakubská cesta. Slavnostně otevřena byla k prvnímu výročí zapsání slovenské větve Svatojakubských cest do evropské sítě. Při slavnosti na Svatoplukově náměstí požehnal Mons. Štefan Valo pamětní desku a poutnické bedekry. Celá trasa Svatojakubské cesty na Slovensku je dlouhá více než šest set kilometrů a vede z Košic do Bratislavy.

 

•    V Dolních Břežanech skončilo 115. plenární zasedání České biskupské konference. Zahájil je zástupce apoštolské nunciatury Mambé Jean-Sylvain Emien, který mimo jiné informoval o příjezdu nově jmenovaného nuncia pro Českou republiku Charlese Balva. Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl informoval mimo jiné o aktivitě nazvané Red Wednesday. V Praze bude její nultý ročník 28. listopadu.

 

•    Mší svatou za účasti deseti sborů z Polska a České republiky začal v kostele sv. Maří Magdaleny ve Stonavě 26. ročník festivalu slezské sborové písně Trojok Śląski. Bohoslužbu koncelebroval místní farář P. Roland Manowski s Mons. Antoni Reginkem, který je proděkanem Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích. Koncerty zúčastněných sborů se konaly také v okolních obcích.

 

•   Start Běhu pro republiku v Kutné Hoře byl před kostelem sv. Jakuba. Dětského závodu se zúčastnilo na 250 závodníků. Mužům na startu vyzváněl zvon Jakub Maria, jejich desetikilometrová trasa vedla městem i okolní přírodou. Kromě závodníků se do akce zapojilo několik desítek dobrovolníků z řad farníků, Sokola, skautů a dalších obyvatel historického města. Výtěžek akce přispěje na opravu zvonů chrámu sv. Barbory.

 

  

Z DIÁŘE

 

Teplá, 27. – 28. října

20. století v dějinách kláštera

Speciální prohlídky kláštera v Teplé obohatí výklad historičky Jany Oppeltové, která se zabývá dějinami premonstrátů. Zaměří se na osmičkové roky a jiné zvraty ve dvacátém století.

 

Kokory, 27. října

Vzpomínka na Mons. Oldřicha Zlámala

Slavnost v Kokorách se vzpomínkou na Oldřicha Zlámala začne mší svatou s biskupem Josefem Hrdličkou. Na domě, kde se pozdější kněz narodil, bude odhalena pamětní deska.

 

Brno-Lesná, 28. října

Pouť k blahoslavené Restitutě

Hlavně zdravotníci jsou zváni na pouť k blahoslavené sestře Restitutě do brněnského duchovního centra, které je jí zasvěceno. Řeholnice Restituta Marie Kafková se stala mučednicí nacistického teroru.

 

Trpín, 28. října

Pomník padlým vojákům

V Trpíně na pomezí Čech a Moravy bude odhalen památník obětem první světové války. V kostele sv. Václava bude mše svatá a varhanní koncert. Slavnosti se zúčastní biskup Jan Vokál.

 

Valašské Meziříčí, 2. listopadu

Stanislav Kuchařík: Rusko

Ve Valašském Meziříčí bude Stanislav Kuchařík přednášet o severozápadním Rusku, poloostrově Kola a Solovetských ostrovech. Výtěžek vstupného bude použit na provoz hospice Citadela.

 

Praha, 3. listopadu

Janušův festival

Druhý ročník Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol bude probíhat v Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Zakončí ho mše svatá v kostele sv. Ludmily. Vystoupí také Ztracená kapela.

 

Polička, 3. listopadu

Prague Cello Quartet

Na benefiční koncert Prague Cello Quartetu zve do kostela sv. Michaela v Poličce Oblastní charita. Čtveřice violoncellistů zahraje skladby starých mistrů i současných autorů.

 

Praha, do 3. března

Broučci architekta Zdeňka Podhůrského

Výstava v zámku Ctěnice v Praze představuje tvorbu významného výtvarníka a loutkáře Zdeňka Podhůrského. V expozici jsou k vidění loutky z televizního seriálu Broučci a mnoha dalších.

 

 

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope with young and elderly people: Welcoming immigrants is a biblical mandate

“Pope Francis has given us back our hope, he has given us everything”

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.