Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 25. 7. 2017
882. díl
25. 7. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Chorvatská Zahrada modrých růží

V chorvatském městě Gornja Bistra se nachází domov pro děti a mladé lidi s handicapem. Tady se lidé, kteří čelí nemocem, usmívají. Toto místo navždy změnilo život Itala, který ho před nějakými dvaceti lety objevil před tím, než se stal knězem. Je to zámek, který přetvořil na domov pro děti a mladé lidi s handicapem.

 

Soud s  úředníky nadace Bambin Gesu

V budově soudu na půdě městského státu Vatikán se konalo první stání procesu proti dvěma bývalým úředníkům nadace dětské nemocnice Bambin Gesu, kterou provozuje Svatý stolec. Bývalý manažer Giuseppe Profiti a bývalý pokladník Massimo Spina jsou obviněni ze zpronevěry fondů této nadace.

 

Středoevropský Magis 2017

Společným víkendem v Praze vyvrcholilo mezinárodní setkání mladých, Středoevropský Magis. Pořádala ho česká provincie jezuitů a téma znělo: „Kontemplativní v činnosti”. Účastníci ze dvaceti zemí měli příležitost ztišit se, prohloubit svůj duchovní život a sdílet své prožitky s druhými.

 

Ekumenické setkání s Biblí a uměním

Hudba, obrazy, poezie, teologie a psychologie spolu s tvůrčím společenstvím zaplnily církevní středisko Evangelické církve v Janských Lázních. Nosným tématem Ekumenického setkání s biblí a uměním byla otázka: Potřebujeme nové mesiáše?

 

Uznání ČBK pro Ztracenou kapelu

Děkovné uznání České biskupské konference za dlouholetou tvorbu a interpretaci křesťanských písní pro děti i rodiče převzala na letošní Národní pouti na Velehradě Ztracená kapela.

 

SummerJob 2017

Dobrovolnickou brigádu s názvem SummerJob pořádají mladí lidé z Hnutí fokoláre se svými přáteli. Počátkem letošních prázdnin pracovalo v několika obcích na Jesenicku zcela zdarma sto padesát mladých z různých částí republiky. Pro místní obyvatele byl připraven také kulturní program.

 

Výstava Člověk a víra

Organizace Člověk a víra připravila výstavu fotografií, které mapují život církve u nás a zachycují atmosféru kostelů i dalších sakrálních prostor. Do konce měsíce je výstava k vidění v brněnském kostele sv. Jakuba.

  

 

VE ZKRATCE

 

•   Věřící ve Venezuele prožili den modlitby a půstu, který místní katolická církev vyhlásila za vyprošení klidného vyřešení vážné politické, ekonomické a sociální krize. Arcibiskup hlavního města Caracasu kardinál Jorge Uros Savino už dříve kritizoval kroky současné vlády jako úsilí o nastolení marxistického totalitního režimu. Obětí protestů proti současné vládě je už více než sto. 

 

•  Nová pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého byla umístěna na chorvatském ostrově Vis ve městě Komiža. Tam ji požehnal kardinál Dominik Duka za přítomnosti hvarského biskupa Slobodana Štambuka a dalších hostů. Slavnost začala mší svatou v takzvaném pirátském kostele Panny Marie Gusarické a pokračovala námořním procesím. Sochu vytvořil Petr Váňa, do Chorvatska se vydala z pražských slavností Navalis.

 

•  Mariánská pouť košické arcidiecéze v poutním místě Gaboltov připomněla letošní výročí - sto let od fatimských zjevení. Začala na kalvárii Cestou světla, následovaly mše svaté, modlitby a pobožnosti. V sobotu večer byl hlavním celebrantem košický arcibiskup Bernard Bober. Pestrý poutní program pokračoval po celou noc. Eucharistické slavnosti v neděli předsedal pomocný biskup Marek Forgáč.

 

•   Tradiční svatojakubské oslavy se konaly v Kutné Hoře. Kostel sv. Jakuba si tentokrát svého patrona připomněl výjimečnou událostí: Po svatojakubské bohoslužbě, kterou celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál, byl požehnán nový zvon Jakub Maria. Poté byl poprvé představen veřejnosti ve slavnostním průvodu městem. Do sedmého října bude vystaven ve Vlašském dvoře, poté bude vyzvednut do věže kostela.

 

• Nový zvon byl požehnán také v klášterním areálu Plasy. Stejně jako kutnohorský, také tento zvon odlil mistr Petr Manoušek. Požehnal ho plzeňský biskup Tomáš Holub. Zvonařský den v Centru stavitelského dědictví v Plasích byl součástí Letního barokního festivalu Plzeňského kraje. Návštěvníkům se otevřely rovněž prostory Dvora stavebních řemesel, v dílnách si mohli vyzkoušet řadu činností nebo mohli naslouchat hudbě.

 

•  Do České republiky přijelo z Polska dvanáct skupinek členů katolického hnutí Neokatechumenátní cesta. Jejich posláním je evangelizovat. Misionáři zavítali také do Litoměřic, kde se mimo jiné setkali s generálním vikářem Martinem Davídkem. Letos probíhá poslání Neokatechumenátní cesty po celém světě, z Polska vyšli tito misionáři poprvé. Jejich misijní kříž na cestu požehnal pomocný biskup Mieczysław Cisło.

 

  

Z DIÁŘE

 

Holešov, 25. – 30. července

Festival židovské kultury

Festival židovské kultury v Holešově začal otevřením pietního místa v místě, kde stávala tzv. Nová synagoga. Pokračuje koncerty, minikurzem hebrejštiny nebo přednáškami.

 

Annín, 28. – 30. července

Sklářská a anenská pouť

Po dobu pouti v Anníně budou k vidění ukázky různých sklářských technik, dovedností a výrobků. V neděli vyjde procesí od kapličky do sklářské hrobky, kde bude poutní mše svatá.

 

Vlčovice,  29. července

420 let od vysvěcení kostela

Farnost Vlčovice oslaví 420 let od vysvěcení kostela Všech svatých a zároveň poděkuje za zdárné dokončení jeho oprav. Program začne mší svatou, následují přednášky. 

 

Pustiměř, 29. – 30. července

Pouť u sv. Anny

Pouť u sv. Anny v Pustiměři začne mší svatou s novokněžským požehnáním. Celebrantem hlavní poutní mše svaté bude emeritní pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička.

 

Velká Javořina, 30. července

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků

Na vrcholu Velké Javořiny v Bílých Karpatech se opět sejdou lidé z obou stran česko-slovenské hranice. Akce začne položením kytic u památníku, následuje další pestrý program.

 

Roztoky, do 30. července

Výstava klobouků

Výstava v Roztokách představuje autorské klobouky a bižuterii Magdaleny Kopotové. K vidění je i její sbírka převážně prvorepublikových pokrývek hlavy a původní kloboukové formy.

 

Praha, 2. srpna

Den romského holocaustu

Den romského holocaustu připomíná památku tří tisíc Romů zavražděných v Osvětimi během jediné noci. Klub Husita v Praze připravil přednášku, vystoupení Romano Dživipen a koncert.

 

Rumburk, 5. srpna

Slavnosti Porcinkule

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porcinkule se koná v Loretě Rumburk. Slavnost zahájí mše svatá v klášterním kostele, pokračuje loretánskou litanií. 

 

 

Reportáž z Rome reports:

A center in Croatia brings smiles back to abandoned children

Vatican opens case for diversion of funds from Bambino Gesù pediatric hospital

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.