Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 27. 11. 2018
27. 11. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Církevní sbory v Římě

Vatikánská aula Pavla VI. hostila mezinárodní setkání církevních sborů. Setkání s papežem začalo velkými ovacemi a hudbou. Účastnili se ho členové chrámových schol, farních sborů, muzikanti a varhaníci z celého světa.

Blahořečení devatenácti Alžířanů

Osmého prosince bude v katedrále v Oranu blahořečeno 19 Alžířanů, kteří zemřeli jako mučedníci v době občanské války v letech 1994 a 1996. Příběhy sedmi z nich vypráví kniha, kterou napsal trapistický mnich z Tibhirinu.

Oltář v kostele Nejsvětějšího srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech má nový oltář. Posvětil ho biskup Zdenek Wasserbauer. Menzu pro prvorepublikový chrám zhotovil z kararského mramoru sochař Petr Váňa podle návrhu architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.

Žehnání svatostánku ve Skrbeni

Kříž v Henkovské kapli nebo osvětlení kostela sv. Floriána ve Skrbni u Olomouce vytvořil Václav Tichý. Před časem skončil s podnikáním a pořídil si sklářskou dílnu. Jeho zatím posledním dílem je nový svatostánek, hořící keř. Stejně jako vše ostatní ho udělal pro farnost zcela zdarma.

Manželské večery v Košicích

Manželské večery připravily v Košicích farnosti Svaté rodiny a Boží Moudrosti. Při setkáních měli manželé možnost prohloubit svůj vztah a obnovit manželský slib.

Manželům nablízku

Projekt Manželům nablízku připravilo Národní centrum pro rodinu, začal seminářem v Brně. Chce povzbudit manželské páry ve farnostech k naslouchání těm, kteří potřebují hovořit o svých těžkostech.

Konference o evangelizaci

Třetí ročník Konference o evangelizaci připravila v Olomouci Komunita blahoslavenství. Laici i kněží se společně zamýšleli nad novými cestami evangelizace v naší zemi.

VE ZKRATCE

• Den klauzurního života slaví katolická církev každoročně v den liturgické vzpomínky obětování Panny Marie 21. listopadu. Tentokrát se v Římě shromáždilo více než tři sta klauzurních sester z celého světa, kterým papež František udělil zvláštní povolení. Součástí jejich programu byl seminář na Papežské Lateránské univerzitě na téma dvou nedávno vydaných dokumentů pro ženské kontemplativní řády.

• Plenární zasedání Slovenské biskupské konference v Šaštíně zvolilo svým předsedou na další čtyři roky opět bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Zasedání rovněž schválilo nový statut Katolického Biblického díla na Slovensku a projekty Charity na pomoc uprchlíkům a pronásledovaným křesťanům. Jejich cílovými zeměmi budou hlavně Sýrie, Kurdistán, Irák a Libanon.

• Ve věku 110 let a 7 měsíců zemřela v Krakově polská dominikánka sestra Cecylie, vlastním jménem Maria Roszak. Byla považována za nejstarší řeholnici světa, po válce byla za ukrývání sionistů v době holocaustu oceněna titulem Spravedlivý mezi národy. V jednadvaceti letech vstoupila do kláštera krakovských dominikánek. V tamním kostele Panny Marie Sněžné se také konalo poslední rozloučení.

• Červená středa připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru. Červeným světlem jsou nasvícené kostely a významné budovy, ale je možné se připojit také společnými modlitbami, čtením textů a mnoha dalšími způsoby. Letos poprvé se Červená středa koná 28. listopadu také v České republice. Například pražským Starým Městem projde navečer průvod s červenými svíčkami.

• Českobratrská církev evangelická slaví v letošním roce sto let od svého založení. Součástí oslav jsou také troje slavnostní bohoslužby v závěru listopadu. Bohoslužbu v Praze a Brně vedl Pavel Pokorný, v evangelickém kostele v Olomouci ji 29. listopadu povede Daniel Ženatý. Hudbou ji doprovodí Komorní orchestr a pěvecký sbor Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

• Ve věku 86 let zemřel v klášteře na Svaté Hoře redemptorista P. Stanislav Muzikář. V padesátých letech byl internován a poté jako voják odvelen k pomocným technickým praporům. Po vysvěcení na kněze v sedmdesátých letech působil v Plzni a Krušných Horách, na přelomu století byl v klášteře v Tasovicích u Znojma. Pohřební obřady se konaly 27. listopadu ve svatohorské bazilice.

Z DIÁŘE

Dobřejovice u Prahy, 28. listopadu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v základní škole Navis v Dobřejovicích u Prahy. Škola s námořní tematikou stojí na křesťanských hodnotách a každému z žáků nabízí osobní vedení.

Staré Město, 28. listopadu

Cyrilometodějská tradice …

O Cyrilometodějské tradici v novodobých československých dějinách bude pojednávat konference ve Starém Městě. Vystoupí odborníci, kteří se odkazem věrozvěstů dlouhodobě zabývají.

Olomouc, 30. listopadu – 2. prosince

Adventní duchovní obnova VIR

Duchovní obnova pro muže se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede ji farář z Želechovic nad Dřevnicí a administrátor Provodova P. Pavel Martinka.

Paršovice, 1. prosince

Advent – očekávání Příchodu

Duchovní obnovu nazvanou „Advent – očekávání Příchodu“ pořádá farnost Paršovice. Přednášet bude pastorační terapeutka MUDr. Jitka Krausová. Zváni jsou zájemci nejen z farnosti.

Ostrava, 1. a 2. prosince

Ostrava zpívá gospel

Sbor šestého ročníku projektu Ostrava zpívá gospel má 170 zpěváků. Program dvou koncertů obsáhne tradiční gospelové písně i skladby, které překračují hranici žánru.

Karlštejn, 2. prosince

Mše svatá za Karla IV.

Mše svatá „za Karla IV., za naše politiky a za dar víry pro náš národ" bude sloužena v kapli sv. Mikuláše na Karlštejně. Otec vlasti zemřel před 640 lety.

Zlín, 4. prosince

Jak žijí křesťané na Sibiři

Hana Chrastinová byla jako dobrovolnice řadu měsíců v misii slovenských salesiánů na Sibiři. O životě tamních křesťanů bude vyprávět ve Zlíně. Zve Společenství vdov a vdovců

Plzeň, do 13. prosince

Milostí boží jsem, co jsem

V plzeňské radnici byla otevřena výstava ke 130. výročí narození kardinála Josefa Berana a letošnímu převozu jeho ostatků do Prahy. Tvoří ji fotografie, texty i kardinálovy osobní věci.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis to chorus: Popular piety is the immune system of the Church

Algerian Martyrs famous after film will be beatified on December 8

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.