Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 27. 9. 2018
27. 9. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Mše svatá na Náměstí svobody v Talinu

Pouť do Pobaltí zakončil papež slavením eucharistie na hlavním tallinnském náměstí. V promluvě na Náměstí svobody přirovnal papež Estonce a další pobaltské národy k Židům, které Mojžíš vysvobodil z egyptského otroctví.

 

Modlitba papeže Františka za oběti totalit

Ve Vilniusu se papež František zastavil před branou ghetta, aby se pomodlil za tisíce Židů, které ve městě zavraždili nacisté. Doprovázela ho litevská prezidentka.

 

Veni Sancte v Košicích

Slavnostní mše svaté v košickém kostele sv. Antonína Paduánského se zúčastnili vysokoškoláci a členové akademického senátu i Ekumenického společenství.

 

Žehnání studia Proglas v Praze

Nově vybudované studio Radia Proglas v Praze požehnal pomocný biskup Václav Malý. Dosavadní studio Kristián v Dejvicích dostalo menšího souseda, nahrávací místnost, která nese jméno svaté Ludmily. Modernizací a zásadní přestavbou prošlo i původní pražské studio.

 

Charita pomáhá bojovat s chudobou

Podle výsledků výzkumu Charity o chudobě je chudoba u nás dědičná, zcela zásadní je tedy vliv rodinného prostředí. V této sféře pomáhá Charita na mnoha místech v celé republice. Svou práci a její výsledky přiblížila novinářům v Kutné Hoře, Jihlavě a Třebíči.

 

Svatováclavský hudební festival

Jednou z posledních lahůdek letošního svatováclavského hudebního festivalu byly Janovy Pašije současného skladatele Arvo Pärta. Dílo je novodobým protějškem slavných o 250 let starších Bachových pašijí. Kontemplativní rovina zobrazující Ježíšův příběh byla podtržena prostorem ostravského kostela svatého Václava.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Dvacáté páté výročí svého založení si připomíná organizace Renovabis. Německá katolická organizace koordinuje pomocné a partnerské akce ve střední a východní Evropě a velmi pomáhá také finančně. Sto let po konci první světové války se výroční kongres v Berlíně zamýšlel nad cestami vedoucími ke smíření v Evropě. Zúčastnili se ho zástupci 26 zemí, za Českou republiku mimo jiné kardinál Dominik Duka.

 

•   V Texasu probíhalo páté národní setkání katolíků hispánského původu. Podkladem ke konferenci byl dotazník, na kterém se podílelo pět tisíc farností a který vyplnily statisíce katolíků latinskoamerického původu. Zjišťoval, jak církev ve Spojených státech reaguje na přítomnost Hispánců a lidí z Latinské Ameriky a jak se oni sami mohou zapojit do jejího života. Papež pozdravil setkání videoposelstvím.

 

•    Církev slavnostně prohlásila za blahoslavenou rumunskou laickou pracovnici a členku františkánského světského řádu Veroniku Antalovou. Svou touhu stát se řeholnicí nemohla uskutečnit, protože komunistický režim řeholní řády zrušil. Ve 22 letech ji zabil muž, kterému vzdorovala při pokusu o znásilnění. Beatifikační slavnosti v rumunském městě Nisiporeşti předsedal kardinál Angelo Becca.

 

•   Na oslavy svátku hlavního patrona českých zemí svatého Václava se připravuje celá naše vlast. V pražské katedrále začnou oslavy ranními chválami a mší svatou na hrobě světce. Na národní pouti ve Staré Boleslavi bude hlavním celebrantem mše svaté na Mariánském náměstí arcibiskup Jan Graubner a kazatelem kardinál Dominik Duka. Odpoledne bude v bazilice u Palladia země české modlitba za národ.

 

•   Desátý ročník Národní konference Venkov se konal ve Strážnici. Konference plní mimo jiné úlohu národního venkovského parlamentu, o jejích závěrech se diskutuje na evropské úrovni. Partnerem jednání byla i Česká biskupská konference. Nosnými tématy byla voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj nebo obnova center malých měst. Příspěvek na téma Rodina a obecní pospolitost přednesl arcibiskup Jan Graubner.

 

•    Konferenci pro křesťanské podnikatele, obchodníky, manažery, živnostníky a jejich rodiny pořádalo na Velehradě neziskové sdružení KOMPAS. O své zkušenosti se rozdělili úspěšní podnikatelé, kteří mají početné rodiny. Na programu bylo i setkání s pomocným biskupem Josefem Nuzíkem a workshop s děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty prof. Peterem Tavelem. Na své si přišly také děti účastníků.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Kutná Hora, do 30. září

Palladium země české

Jedinečná kopie palladia země české je u příležitosti svátku svatého Václava vystavena v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. K vidění je v obvyklé době otevření kostela.

 

Praha, 29. září

Den Prešovského kraje

Den Prešovského kraje v Praze začne v kostele svatého Jindřicha mariánskou akademií. Slavnostní mše svatá připomene významné osobnosti obou států, kardinála Berana a biskupa Vojtaššáka.

 

Česká Lípa, 29. září

Hudba českých mistrů

Skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Jaroslava Křičky a dalších českých mistrů přednese Severočeský filharmonický sbor v kostele Narození Panny Marie v České Lípě.

 

Plzeň, 29. září

Diecézní den seniorů

Den seniorů plzeňské diecéze se uskuteční v kostele svatého Jana Nepomuckého a v Meditační zahradě. Začne mší svatou, po přednáškách Kateřiny Lachmanové a P. Bogdana Stępiena bude koncert.

 

Stěžery, 30. září

Svatováclavský koncert

V benefičním koncertu v obci Stěžery bude účinkovat varhaník Jakub Stratílek, Quintetto con mandolino, Musica per gaudium a Tomášské dechové kvinteto.

Před koncertem bude mše svatá.

 

Křtiny, 1. října

Vzpomínková slavnost

Vzpomínková slavnost na opata Michaela Daniela Maraveho se uskuteční

ve Křtinách v den dvoustého výročí jeho úmrtí. Hlavním celebrantem mše svaté bude biskup Pavel Konzbul.

 

Ostrava, 1. října

Ostrava zpívá gospel

Sbor letošního ročník projektu „Ostrava zpívá gospel“ bude mít 170 zpěváků. Zájemci se musí přihlásit on-line 1. října v 18 hodin. Koncerty budou o prvním adventním víkendu.

 

Praha, 1. - 18. října

Archaion Kallos

Mezinárodní festival pravoslavné duchovní hudby bude v Praze už podeváté. Nabídne středověkou duchovní hudbu nalezenou v klášterech na Kypru i novinky současných autorů.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope in Tallinn: “You did not gain your freedom in order to end up as slaves of consumerism”

Pope visits cells where KGB tortured priests and bishops

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.