Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 28. 6. 2018
28. 6. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Emmanuel Macron ve Vatikánu

Papež František přijal na audienci francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Současná hlava Francouzské republiky přijela na návštěvu Vatikánu poprvé.

Pomoc Charity migrantům v Římě

Jednu ze svých častých výzev ke kultuře setkávání pronesl papež František v průběhu generální audience v září 2017. Souvisela s iniciativou Sdílet cestu, na které se podílí také Charita.

Zastavení na poutním místě v Čenstochové

Na Jasné Hoře v Čenstochové se nachází nejvýznamnější poutní místo Polska. Každoročně sem přichází na pět milionů poutníků z celého světa.

Istanbulská úmluva

Proti přijetí takzvané Istanbulské úmluvy se vyslovilo více než tři sta organizací z celé Evropy. Žádají Radu Evropy o odstranění propagace gender ideologie. Úmluvu bude projednávat i náš parlament. Moravsko-slezská křesťanská akademie o ní uspořádala v Olomouci seminář.

Divadlo Pavla Šmída

Salamanca, Avila, Segovia, Mallorca – tam všude přinesl na divadelní festivaly Čech Pavel Šmíd alias učitel Time Zeitmann téma ČAS.

Rod Lichnovských v Chuchelné

Zajímavým místem pro prázdninový výlet by mohla být obec Chuchelná. Rakousko s Německem se o ni v historii přetahovalo tak dlouho, až ji i s okolím roku 1742 prohrála Marie Terezie. Od té doby patřilo toto území Prusku, posléze Německu.

VE ZKRATCE

• Při své návštěvě Ruska se generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres v Moskvě setkal také s pravoslavným patriarchou Kirillem. Ocenil jeho snahu o mezináboženský dialog a vyjádřil se k těžké situaci křesťanů na Blízkém východě. Zdůraznil, že křesťanství je důležitou součástí kultury Blízkého východu a je nezbytné zajistit návrat křesťanů, kteří jsou na útěku.

• Maďarské Národní pouti v Čenstochové se zúčastnilo na tisíc poutníků ze všech historických uherských zemí, tedy i Sedmihradska v dnešním Rumunsku, Slovenska, Srbska a Zakarpatí. Szombathelský biskup János Székely zdůraznil velikost a význam role, jakou v rozvoji obou národů hrála víra a zasvěcení Matce Boží. Maďarská Národní pouť je tedy i důvodem k oslavě polsko-maďarského přátelství, které má tisícileté kořeny.

• U příležitosti blížícího se svátku svatých Petra a Pavla navštívil emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper hlavní město Bulharska Sofii. Při setkání s pravoslavným patriarchou Neofitem poukázal na dobré vztahy mezi katolíky a pravoslavnými v této zemi. Mluvili spolu také o rodině jako základu každé společnosti a věnovali se problémům Evropy v souvislosti s migrační krizí.

• Biskup František Václav Lobkowicz posvětil nový obětní stůl a ambon v kostele sv. Jana Křtitele v Životicích u Nového Jičína. Moderní umění doplnilo interiér kostela, který prošel generální rekonstrukcí za působení duchovního správce P. Piotra Marka Kowalského. Z původního dřevěného kostela v obci pochází gotický skříňový oltář, který je v současné době vystavován v Moravské galerii v Brně.

• Sbírku Kontejner pro Zambii pořádá olomoucká Arcidiecézní charita spolu s dobrovolníky ze Sudoměřic. Protože v něm ještě zbývá místo, potrvá sbírka až do poloviny července. Dárci mohou do kontejneru stále přidávat zemědělské nářadí, sportovní potřeby pro děti nebo baterky, solární panely a další v Zambii potřebné věci. Charita uvítá i finanční příspěvky, které pomohou zaplatit přepravu nákladu do Afriky.

• Do konce měsíce probíhá benefiční elektronická dražba obrazu Vladimíra Hoppa „Chrám sv. Mikuláše aneb Kdo běží do věží“. Na zádech běžců či v doprovodném vozidle obraz absolvoval celou trasu letošního chebského maratonu i ultramaratonu. Originál díla získá nejvyšší nabídka, další účastníci aukce mohou získat jeho kopie. Výtěžek aukce podpoří chebský Hospic sv. Jiří.

Z DIÁŘE

Praha, 1. a 4. července

Svátek sv. Prokopa

na Pražském hradě

Čtvrtého července uplyne 430 let od přenesení ostatků sv. Prokopa do chrámu Všech svatých na Hradčanech. Mše svaté tam budou slavit biskup Ladislav Hučko a arciopat Prokop Siostrzonek.

Šumperk, 1. července

A. Dvořák: Stabat Mater

Zahajovací koncert festivalu

Dílo Antonína Dvořáka Stabat Mater zazní v klášterním kostele v Šumperku

na zahájení Klášterních hudebních slavností. Do poloviny července nabídnou šestnáct koncertů ve čtrnácti městech.

Vápenná, od 1. července

Letní tábor SummerJob

Mše svatá s Mons. Martinem Davidem

Mši svatou na zahájení letního tábora ve Vápenné na Jesenicku bude pro jeho účastníky celebrovat biskup Martin David. SummerJob na pomoc místním lidem se tam bude konat už po třetí.

Filipov, 1. července - 26. srpna

Varhanní duchovní hudba 2018

Mezinárodní festival

V poutním kostele ve Filipově začne dvanáctý ročník mezinárodního festivalu varhanní hudby. V devíti koncertech vystoupí interpreti z České republiky, Francie a Španělska.

Chlum u Třeboně, 3. července

Karel a Zita

Přednáška Markéty Frejlachové

O manželství blahoslaveného Karla Rakouského a Zity Parmské jako inspiraci pro dnešek bude hovořit Markéta Frejlachová. Zve křesťanská akademie a farnost Chlum u Třeboně.

Rožnov pod Radhoštěm, 3. července

Koncert mladých umělců

Večery s klasikou

V kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm se představí sopranistka Aneta Ručková a varhaník Josef Kratochvíl. Koncert mladých umělců je součástí cyklu Večery s klasikou.

Velehrad, 4. července

Soutěž ve fotbalových dovednostech

Finále s Antonínem Panenkou

Finále soutěže ve fotbalových dovednostech, kterou pořádá organizace Orel, bude na Velehradě. Patronem a hodnotitelem výkonů malých sportovců je fotbalista Antonín Panenka.

Mikulčice, 5. července

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději

Slavnostní bohoslužba

V den slovanských věrozvěstů a patronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje bude slavnostní bohoslužba v Mikulčicích. Za účasti českých a moravských biskupů jí bude předsedat Mons. Martin David.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis and French president Emmanuel Macron meet for 57 minutes

Making the table a bridge between nations

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.