Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 29. 3. 2018
944. díl
29. 3. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Svatý týden

všichni prožíváme Svatý týden, který začal Květnou nedělí a skončí nedělí Velikonoční. Proč je tento týden tak významný? Je vrcholem církevního roku. Připomínáme si v něm Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

Kongres akademické mládeže UNIV

Tisíce mladých účastníků kongresu akademické mládeže UNIV se v Římě společně zamýšlejí nad sociálními otázkami a prožívají Velikonoce v blízkosti Svatého otce. Papež František mu věnoval své zvláštní poselství.

Křížová cesta na Velehradě

Každoročně probíhá na Velehradě v úterý ve Svatém týdnu křížová cesta, kterou organizuje Stojanovo gymnázium. Pobožnost navštěvují lidé z ústavů - Kopretiny a Vincentina, sestry svatého Cyrila a Metoděje i farníci. Studenti se ujímají vozíčkářů a celou křížovou cestou je provezou.

První princip skautingu

V prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí se v rámci cyklu diskusí o tzv. prvním principu skautingu –zodpovědnosti vůči Bohu- konala debata pod provokativním názvem Jsou skauti pravdoláskaři a dobroserové? Mají toto hanlivé označení hrdě přijmout nebo ho odmítnout?

Běh pro Hospic sv. Alžběty

Hospic svaté Alžběty v Brně se zapojil do charitativní akce Běhy pro hospice. Běh pro hospic v Brně se uskutečnil 24. 3. a podařilo se vybrat se necelých 195 000 Kč 

Dětská biblická soutěžní

V Košické farnosti Svatých košických mučedníků se konala dětská biblická soutěž. Své znalosti předvedly děti různých věkových kategorií.

ZKRATKY

● Francie vzdala hold četníkovi Arnaudu Beltramovi, který se dobrovolně vyměnil za ženu drženou teroristou jako rukojmí, byl raněn a svému zranění podlehl. K poctě se připojili také francouzští biskupové. „Dát život za záchranu druhých je příklad, který jistě přinese plody v naší společnosti pokoušené násilím a uzavřeností do sebe,“ napsali ve svém poselství. Biskup Antoine de Romanet jeho oběť přirovnal k činu sv. Maxmiliána Kolbe.

● Polsko si poprvé připomínalo 24. březen jako Národní den paměti na zachránce Židů. Tiskové prohlášení Polské biskupské konference k této příležitosti uvádí, že za ochranu Židů se aktivně zasazovali téměř všichni nejvyšší církevní představitelé. Na dlouhém seznamu Poláků, kteří přes mnohé hrozby stáli v opozici k okupantům a zasazovali se za záchranu židovských obyvatel, jsou římskokatoličtí biskupové a diecézní administrátoři.

● Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pobývá do 1. dubna na pastorační návštěvě ve Spojených státech amerických. Slaví mše svaté v New Yorku a bude kázat v kostele sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu. Na Zelený čtvrtek slavil spolu s americkými kněžími missu chrismatis s kardinálem Timothym Dolanem, který je newyorským arcibiskupem. Mons. Jozef Haľko je pověřený péčí o Slováky v zahraničí.

● Při mši svaté na Zelený čtvrtek v českobudějovické katedrále oznámil biskup Vlastimil Kročil souhlas Svatého stolce s procesem blahořečení biskupa Josefa Hloucha. Složením slibu postulátora procesu a členů pracovního týmu začala veřejná fáze diecézního procesu beatifikace. Josef Hlouch byl do biskupského úřadu uveden v roce 1947, ale od roku 1950 byl internován a do úřadu se vrátil až v roce 1968.

● V zahradě Domova pro seniory v obci Červenka byla slavnostně otevřena nová křížová cesta. Požehnal ji P. Miroslav Bambuch. S hudbou a zpěvem farníků se pak všichni vydali na pouť po jednotlivých zastaveních. Autorem plastik původní křížové cesty byl rodák z Červenky malíř František Flasar. Jeho dílo představila výstava v kostele. Na vzniku nové křížové cesty se významně podílel jeho pravnuk Jiří Petráš.

● Ve Valticích byly slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Památka roku 2017. V kategorii „malá“ zvítězily kaple křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou, vítězem v kategorii „velká se stal dřevěný krytý most přes Jizeru v obci Bystrá. Na Velký pátek se v Jiřetíně koná dvanáctý velikonoční výstup s poezií na Křížový vrch. S prvními dubnovými dny se návštěvníkům v celé republice otevírají brány hradů a zámků i dalších památek.

Z DIÁŘE

Praha, 2. dubna

Velikonoční koncert

Na Velikonoční koncert v kostele svaté rodiny zve Domov sv. Karla Boromejského v Praze. Účinkuje Břevnovský chrámový sbor a orchestr pod vedením Adolfa Melichara.

Olomouc, 3. dubna

Projekce filmu Jano Köhler

Jano Köhler vytvořil křížovou cestu na Svatém Hostýně, jeho další díla zdobí významné stavby po celé Moravě. Filmová projekce v Olomouci připomene 145. výročí jeho narození.

Neratov, 4. dubna

Koncert pěveckých sborů

Koncert dvou pěveckých sborů se koná v Neratově v Orlických horách: Nevšední zážitek připraví posluchačům šumperský dětský sbor Motýli a Coro Calicantus ze Švýcarska.

Zlín, 4. dubna

Koncert duchovní hudby

Na maďarsko-český koncert duchovní hudby zve evangelický sbor ve Zlíně. Účinkují varhaníci a sbor studentů hudebně umělecké univerzity Ference Liszta v Budapešti a domácí Evagnelický chór.

Kroměříž, 4. dubna

Tajemství obrazu kojící Madony …

Křesťanská akademie v Kroměříži zve na přednášku na téma „Tajemství obrazu kojící Madony. Symbolika kojení v Bibli, ikonografii a křesťanské mystice“. Přednášet bude P. Karel Skočovský.

Svatá Hora, 4. a 11. dubna

Redemptoristé svatohorskými správci  

Přednáška na téma Redemptoristé svatohorskými správci se koná ve dvou termínech v refektáři. Bude poslední přednáškou letošního cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory.

Praha, 5. dubna

K Boží cti a slávě

Cyklus rozprav u dominikánů při klášteře sv. Jiljí v Praze pokračuje tématem Liturgie jako oslava Boží. Hosty budou dominikán a kněz Benedikt Mohelník a architekt Josef Pleskot.

Olomouc, 5. dubna

Zahrada Františka Vaňáka

Hlavní turistická sezóna v Arcibiskupském paláci v Olomouci začne vernisáží výstavy Zahrada Františka Vaňáka. Rýmařovského kněze a pozdějšího arcibiskupa zachycuje unikátní soubor fotografií.

Reportáže Rome reports:

What is Holy Week?

Pope Francis sent a letter to youth at UNIV: Use your talents to serve persons in need

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.