Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 29. 6. 2017
878. díl
29. 6. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

Reportáže

Pět nových kardinálů

Papež František předsedal řádné veřejné konzistoři, při které udělil pět kardinálských biretů. Před vstupem do baziliky svatého Petra se modlil před hrobkou prvního papeže Petra. Jeden z nových kardinálů, Juan Jose Omella, jménem nových kardinálů papeže přivítal.

Setkání papeže se ženami z Toleda

Všechny tyto ženy mají jedno společné: Žijí v odluce nebo jsou rozvedené. Všechny patří do skupiny Santa Teresa. Tato iniciativa ze španělské arcidiecéze Toledo je podpořila, aby mohly společně navštívit papeže.

Světový kongres SIGNIS v Quebeku

Kongresu Světové katolické asociace pro komunikaci v Quebeku se zúčastnili delegáti z více než stovky zemí. Organizace SIGNIS propojuje pracovníky katolických médií, tedy tisku, rádií i televizí. Setkání se zúčastnili i zástupci televize Noe v čele s ředitelem Leošem Ryškou.

Vyšší odborná škola publicistiky

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze si připomíná dvacet let od svého založení. V končícím školním roce uspořádala besedu v prostorách Media Klubu. Biskup Václav Malý, výtvarník a spisovatel Václav Vokolek a ředitel školy Petr Uherka diskutovali o počátcích školy i budoucích výzvách.

Kontejner pro Indii

Nadace sv. Františka z Assisi posílá už déle než osmnáct let řádu Misionářek lásky v Indii velkoobjemové kontejnery se zdravotnickým materiálem. Kontejner zatím poslední se nakládal v Červeném Kostelci a v Brně.

Ve zkratce

• Biskupa čínské podzemní církve Petra Shao Zhumina nejprve zatkla policie a po propuštění byl odvezen na neznámé místo. Svatý stolec tato situace vážně znepokojila. Vatikánský mluvčí Greg Burke vyzval k modlitbě, propuštění biskupa a k umožnění jeho svobodného působení. Čína kritiku odmítla jako vměšování se do vnitřních záležitostí. Mons. Zhumin strávil čtyři týdny ve vazbě poprvé už před pěti lety.

• Šestá národní maďarská pouť se konala na Jasné Hoře. Zvláštním vlakem na ni přijelo na tisíc poutníků včetně Maďarů žijících na Slovensku a v Rumunsku, aby s Poláky oslavili třísté výročí korunovace obrazu Matky Boží Čenstochovské. Oba národy spojuje katolická víra, historie a také působení řádu paulinů, který přešel do Polska právě z Maďarska. Poutníky na Jasnou Horu doprovázela relikvie patrona jejich země sv. Vladislava.

• Učenci z univerzity Al-Azhar předložili prezidentovi egyptské republiky návrh zákona, který chce zamezit ospravedlňování násilí a násilné sektářské propagandy ve jménu náboženství. Naopak chce poukázat na občanský princip jako na základ pokojného a plodného soužití Egypťanů, kteří náležejí k různým náboženským složkám. Univerzita Al-Azhar je hlavním teologicko-akademickým centrem sunnitského islámu.

• Dolní Újezd v královéhradecké diecézi slavil osmisté padesáté výročí první zmínky o obci. Hlavním celebrantem děkovné mše svaté byl biskup Josef Kajnek, který také požehnal sokolský prapor a odhalil památník prvního srazu zdejších rodáků. Byla rovněž vysazena lípa a na faře i v dalších budovách probíhal den otevřených dveří. Současný zdejší kostel pochází z poloviny třináctého století.

• V Praze se konalo první koordinační setkání ekumenické komise pro české církevní dějiny sedmnáctého století, která vznikla z rozhodnutí České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Zástupci církví a historici chtějí najít cestu k pochopení tohoto období historie a ke vzájemnému porozumění. Badatelé se zaměří na problematická místa českých dějin, jakými jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

• Pátého července oslavíme den slovanských věrozvěstů, svátek sv. Cyrila a Metoděje. Oslavy na Velehradě začnou už o den dříve, televize Noe z nich bude vysílat živě reportáže. Večerní velký benefiční koncert opět podpoří dva charitativní projekty. V den svátku bude hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet. Slavnostní bohoslužba s účastí biskupů bude také v Mikulčicích.

Z diáře

Božanov, 1. července

Za poklady Broumovska

Dvanáctý ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska zahájí v kostele sv. Máří Magdalény v Božanově koncert hobojisty Viléma Veverky a souboru Ensemble 18+.

Prašivá, 1. července

Diecézní setkání dětí

Diecézní setkání dětí z ostravsko-opavské diecéze začne mší svatou v areálu Kamenité. Na vrcholu prašivé pak děti čekají aktivity na téma „Jak se staví sen papeže Františka“.

Dětmarovice, 1. července

Koncert For several Friends

Komorní soubor For several Friends se zaměřuje na interpretaci zejména anglické barokní hudby. V rámci cyklu Čtvero ročních dob vystoupí v kostele sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích.

Mouřenec, 2. července

Děti, hurá na Mouřenec

Dětské odpoledne na Mouřenci bude tentokrát na téma pohádkového filmu „Ať žijí duchové“. Děti budou sázet kytičky, zatloukat hřebíky, půjdou stopovačkou, navštíví kostnici a mnohé další.

Kdousov, 2. července

250. výročí posvěcení kostela

Kostel sv. Leonarda v Kdousově byl posvěcen před dvěma sty padesáti lety. Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby k této významné příležitosti bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Polná, 2. července

Žehnání varhan

Největší dochované varhany vyrobené v českých zemích se nacházejí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné. Po dokončené generální opravě je požehná biskup Josef Kajnek.

Sobotka, 2. července

Koncert duchovní hudby

Koncert v kostele sv. Máří Magdaleny v Sobotce připomene Adama Michnu z Otradovic a další mistry minulých staletí. Účinkuje vokálně-instrumentální soubor Musica cum gaudio.

Luže, 2. července

O dobrém pastýři

Katecheze Dobrého pastýře je metodou uvedení dětí do křesťanské víry na základě vztahu ke Kristu. Miniseminář pro rodiče a katechety na toto téma povede Marie Zimmermannová.

Reportáže z Rome reports:

Pope to new cardinals: Jesus does not call you to be "princes" of the Church, but to serve

Pope Francis meets with separated and divorced women

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.