Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 3. 5. 2018
954. díl
3. 5. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Papež ve svatyni Madony Božské lásky

Návštěvou svatyně Madony Božské lásky zahájil papež mariánský měsíc květen. Známé poutní místo se nachází asi dvacet kilometrů jižně od Říma. Před obrazem Zázračné Panny Marie se papež František modlil růženec za mír v Sýrii a na celém světě.

Vzácná nemoc, vzácnější život

Papež František se ve Vatikánu setkal se zástupci italské neziskové organizace Vzácný život, která podporuje nositele syndromu Allan-Herndon-Dudley. Financuje také vědecký výzkum této velmi vzácné genetické vady, kterou doprovází těžké mentální postižení. 

Uprchlíci v Římě

Jednou z prvních zastávek některých uprchlíků po příjezdu do Říma je suterén amerického episkopálního kostela. Uprchlíci se setkávají s italským prostředím, které je k nim často nepřátelské. Pod Bazilikou svatého Pavla za hradbami však nacházejí bezpečné útočiště.

Otevřené brány ve Zlínském kraji

V poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově byla slavnostně zahájena další sezona projektu Zlínského kraje Otevřené brány. Veřejnosti budou od května do září zpřístupněny tři desítky sakrálních staveb s výkladem průvodce. Otevřené budou i brány Svatého Hostýna,Velehradu či Štípy.

Ministrantská pouť v Olomouci

Ministrantskou pouť připravují bohoslovci v Olomouci každoročně. Letos na ni pozvali chlapce z ostravsko-opavské diecéze.

Poutní slavnost v Lopeji

V malé vesničce Lopej ve farnosti sv. Jiří se konala poutní slavnost. Mši svatou celebroval rožňavský diecézní biskup Stanislav Stolárik.

Výstava Očima žen

V Terchové se konala zajímavá výstava s názvem Očima žen.

Historické slavnosti ve Starém Městě

Historické slavnosti ve Starém Městě u Frýdku-Místku připomněly letošní významné mezníky spojené s obcí, naší zemí, Evropou i světem.

VE ZKRATCE

• Děkovné oslavy za šest století polských primasů se konaly v polském Hnězdnu. Jejich vyvrcholením byla mše svatá na náměstí před katedrálou v rámci poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha. Předsedal jí papežský legát, kardinál Vincent Nichols, který heroickou postavu sv. Vojtěcha připomněl jako inspiraci pro dnešek. Prvního polského primase Mikolaje Trąbu ustanovil papež Martin V. před šesti sty lety na kostnickém koncilu.

• V maďarském městě Szombathely se konala slavnost blahořečení kněze Jánose Brennera. Z pověření papeže Františka jí předsedal kardinál Angelo Amato. Mladý kněz János Brenner se věnoval hlavně výuce náboženství dětí a mládeže. V prosinci roku 1957 byl v šestadvaceti letech zavražděný zřejmě na objednávku komunistického režimu. Úcta k mladému maďarskému mučedníkovi nikdy nezanikla.

• Novým velvyslancem České republiky ve Vatikánu se stal Václav Kolaja. Do funkce nastoupí 10. května a poté předá papeži Františkovi pověřovací listiny. Nový velvyslanec pochází z jihomoravské obce Strání. Po studiu historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy započal kariéru diplomata na ministerstvu zahraničí, kde pracuje už dvaadvacet let. Na postu velvyslance nahradí Pavla Vošalíka, který zastával funkci téměř deset roků.

• Komunita Sant’Egidio v letošním roce slaví své padesáté výročí. V olomouckém kostele Zvěstování Páně se při té příležitosti konala děkovná mše svatá. Sešli se na ní členové a příznivci Komunity, lidé bez domova a další, kteří chtěli výročí oslavit. Pozvání přijal také arcibiskup Jan Graubner. Po bohoslužbě následoval piknik v Bezručových sadech s gulášem a hudbou. Celé odpoledne se neslo v duchu přátelského setkání.

• Dětskou výtvarnou soutěž V srdci paní Zdislavy pořádají společně Základní umělecká a základní škola v Jablonném, Centrum svaté Zdislavy a farnost. Tématem třetího ročníku byl pohled na svatou Zdislavu jako stavitelku kostela, klášterů a špitálů. Výsledky soutěže byly vyhlášeny při otevření výstavy v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí 1. května, tedy v den pouti dětí ke svaté Zdislavě.

• V otevřené zahradě sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu u Plzně stojí nový skleněný kříž a dřevěný altán podle návrhu architekta Davida Vávry. Altán připomíná toleranční modlitebny, dva kříže patrné v jeho konstrukci doplňují kříž skleněný. Za účasti autora byla stavba požehnána při chrásteckém posvícení. Místo bude sloužit příležitostným bohoslužbám pod širým nebem, kulturním akcím i všedním zastavením.

Z DIÁŘE

Liberec, 6. května

Varhanní koncert

V kostele sv. Bonifáce v Liberci Hanychově bude na varhany hrát český varhaník a skladatel Michal Novenko, zazpívá Karolína Grebeníčková. Výtěžek koncertu bude věnován na úpravy kostela.

Velehrad, 6. května

Seminář duchovních filmů

Velehradský seminář duchovních filmů bude zaměřený na film Karla Kachyni Hanele, který je adaptaci literární předlohy Ivana Olbrachta. Dílo bude prezentovat filmová badatelka Alice Aronová.

Brno-Obřany, 6. května

Žehnání dopravních prostředků

Tradiční žehnání dopravních prostředků se bude konat v Brně-Obřanech. Předcházet mu bude bohoslužba s prosbami „za účastníky dopravního provozu, za původce a oběti dopravních nehod".

Svatý Hostýn, 6. května

Za nebeskou bránou I.

Koncert na Svatém Hostýně představí světce v písních, pranostikách a obyčejích. Vystoupí Valašský vojvoda z Kozlovic, Vejvanovského komorní orchestr a chrámoví zpěváci ze Štramberka.

Chlum Svaté Maří, 8. května

Chebská a sokolovská pouť

Společná pouť chebského a sokolovského vikariátu se koná v Chlumu Svaté Maří. Slavnostní mši svatou bude celebrovat Mons. Jiří Majkov. Odpoledne bude požehnán pramen.

Svatý Hostýn, 8. května

Pouť příznivců Mary´s Meals

Mary´s Meals je hnutí na podporu hladovějících dětí ve světě. Blíže představeno bude na první pouti jeho příznivců na Svatém Hostýně. Mši svatou v bazilice bude celebrovat P. Vojtěch Šíma.

Stěbořice, 8. května

Memoriál otce Jožky

Běžecký závod na památku P. Josefa Motyky se ve Stěbořicích na Opavsku uskuteční už popáté. Dopoledne se koná mše svatá, odpoledne samotný závod a večer koncert Petra Bende.

Živčáková, 8. května

Jarní pouť

Jarní pouť na hoře Živčáková u Turzovky vyvrcholí slavnostní mší svatou v kostele Panny Marie Matky církve. Spolu s dalšími kněžími ji bude celebrovat žilinský biskup Tomáš Galis.

Reportáže Rome reports:

Pope praying Rosary for peace in Syria in a Marian shrine

Pope Francis meets with families of children who suffer from Allan-Herndon-Dudley syndrome

Refugee day center provides more than safe haven

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.