Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 30. 5. 2017
869. díl
30. 5. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Papež František v Janově

Osmdesát tisíc věřících přivítalo papeže Františka v Janově na Kennedyho náměstí. Mše svatá završila papežovu krátkou, ale intenzivní pastorační cestu do Ligurie.

 

Nový generální vikář římské diecéze

Poté, kdy kardinál Agostino Vallini kvůli věku zřekl funkce generálního vikáře římské diecéze, jmenoval  papež František na jeho místo dosavadního pomocného biskupa Angela De Donatis.

 

První biskupské svěcení v Ostravě

Zaplněná ostravská katedrála byla  svědkem události, která nemá v 750leté historii města obdoby. Biskupské svěcení zde vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze přijal Mons. Martin David. Je prvním pomocným biskupem v jednadvacetileté historii ostravsko-opavské diecéze.

 

Vzácná návštěva v televizi Noe

Po slavnostní mši svaté v ostravské katedrále navštívil apoštolský  nuncius Giuseppe Leanza s biskupem Vlastimilem Kročilem sídlo televize Noe. Doprovázeni ředitelem o. Leošem Ryškou a jeho zástupcem Petrem Kudelou si prohlédli naše pracoviště a zastavili se i v kapli.

 

Misijní pouť v Jablunkově

Třídenní Misijní pouť spojená s oslavami Dne dětí se konala v Jablunkově. Hlavní sobotní program zahájila slavnostní mše svatá, po ní následovalo představení misií. Odpoledne bylo možné vyrazit na etapovku a den zakončil zábavný biblický večer.

 

Pouť médií na Svatém Hostýně

Už po dvacáté druhé se konala pouť křesťanských médií na Svatém Hostýně. Hlavním celebrantem mše svaté byl pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Po jejím skončení byl pro děti připraven program s hudbou a pro všechny výstava fotografií Člověk a víra.

 

Den rodiny v Trnavě

Oslavu Dne rodiny v Trnavě připravilo Centrum pro rodinu ve spolupráci s městem. Zábavné odpoledne s množstvím her a dalších zábavných atrakcí přilákalo rodiče s malými i většími dětmi.

  

 

VE ZKRATCE

 

•   Letošní německý Kirchentag nabídl účastníkům z celého světa více než dva tisíce různých akcí. Svou činnost prezentovaly i církevní a neziskové organizace včetně české Ekumenické rady církví. V kostele v Johanisthalu se konal česko-německý večer s bohoslužbami, koncertem a ochutnávkou české kuchyně. Řada programů připomněla pětisté výročí reformace, vyvrcholením byly bohoslužby v Lutherově rodišti Wittenbergu.

 

•   V italském biskupství Casale Monferrato se představila košická řeckokatolická eparchie v rámci pastoračního programu, který chce mimo jiné tamním farníkům přiblížit mnohotvárnost katolické církve. Prezentace se zúčastnilo několik slovenských kněží vedených vladykou Milanem Chauturem. Program svým zpěvem obohatil košický katedrální sbor sv. Cyrila a Metoděje. Vrcholem setkání byla nedělí liturgie v místní bazilice minor.

 

•   Nejméně dvacet osm koptských křesťanů bylo zavražděno při útoku na autobus poblíž města Minya v jižním Egyptě. Podle egyptských bezpečnostních sil jsou mezi oběťmi také děti. Dalších pětadvacet lidí bylo zraněno, mnozí z nich těžce. Koptové cestovali na pouť do kláštera sv. Samuela, vzdáleného zhruba dvě stě kilometrů od hlavního města. K atentátu došlo necelé dva měsíce po útoku na koptské kostely v Alexandrii a Tantě.

 

•   V Rokoli na okraji Orlických hor se nachází duchovní centrum Schönstasttského hnutí. Slavností mši svatou ke dvacátému výročí posvěcení zdejší kapličky Betlém celebroval P. Zdeněk Novák, královéhradecký kanovník a ředitel diecézní kurie. Po bohoslužbě program pokračoval přednáškou o poutních milostech kapličky Betlém. Mladí lidé se zabývali přípravou na celostátní setkání v Olomouci.

 

•    Brněnská diecéze v letošním roce slaví dvousté čtyřicáté výročí svého založení. Připravuje k němu mimo jiné výstavu s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích. Podílet se na ní může každý amatérský či profesionální fotograf, a to snímky na téma „Katedrála sv. Petra a Pavla, hlavní chrám diecéze“ nebo „Ze života naší farnosti“. Fotografie na výstavu je třeba zaslat na brněnské biskupství do konce měsíce června.

 

•   Mladí ministranti z královéhradecké diecéze se sešli v Dobrušce. V programu plném zajímavých činností plnili například na stanovištích rozmístěných ve městě různé úkoly, které měly společné téma: modlitba růžence. V kině pak shlédli dokument Slepá důvěra. P. Slaninka jim také vyprávěním přiblížil osud mladého Slováka, který přišel o zrak. Slavnostní bohoslužbu na závěr celodenního programu sloužil biskup Jan Vokál.

  

 

Z DIÁŘE

 

Prachatice, 1. června

Misijní pouť

Misijní poutí v Prachaticích vyvrcholí oslavy čtyřicátého výročí kanonizace zdejšího rodáka Jana Nepomuka Neumanna. Hlavní program bude mít formu putování po misijních stanovištích se hrami a úkoly.

 

Praha, 2. června

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost v pražském Domově pro seniory kardinála Berana zahájí mše svatá v kapli Panny Marie Lurdské. Celebrantem bude generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdenek Wasserbauer.

 

Opava, 2. června

Příběhy z hornatých krajin

Skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Karola Szymanowskeho přednese v kostele sv. Václava v Opavě tenorista Martin Javorský, Český filharmonický sbor a Poznaňská filharmonie.

 

Ze Sloupu do Vratislavic, 2. – 3. června

Svatodušní pochod

Svatodušní pochod povede přírodou Českolipska. Začne kytarovými chválami v kostele ve Sloupu, další den následuje pochod do Mimoně a přejezd vlakem do Vratislavic, kde budou večer vigilie.

 

Skuteč, 3. června

Věda, víra a skauting

Rozhovor o životě i vztahu ke vědě a skautingu povedou na netradičním semináři ve Skutči astronom Jiří Grygar a Štěpán Kovář. Na zahájení celebruje mši svatou biskup Josef  Kajnek.

 

Zlatá Koruna, 3. června

Pěvecký sbor Jihočeských učitelek

Koncert Pěveckého sboru Jihočeských učitelek se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně. Vystoupí také herec Alfréd Strejček, barytonista Svatopluk Sem, varhaník Mikoláš Troup a další.

 

Hradec Králové, 3. června

Pouť přátel Likvidace lepry

Místem konání šesté národní pouti přátel organizace Likvidace lepry bude Hradec Králové. Mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude celebrovat biskup Jan Vokál, následuje prezentace organizace.

 

Svatý Hostýn, 3. června

Pouť lékařů a zdravotníků

Pouť lékařů a zdravotníků se uskuteční na Svatém Hostýně. Mši svatou bude slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Pobožnost Cesty světla povede Mons. Bohumír Vitásek.

 

 

Reportáže z Rome reports:

Pope Francis in Genoa: Leavegossip and dedicateourselves to themission

Pope appoints young bishop who gave his retreat as vicar of Rome

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.