Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 3.1.2017
827. díl
3.1.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Čtyři miliony poutníků ve Vatikánu  

Různých setkání s papežem ve Vatikánu se v loňském roce zúčastnily téměř čtyři miliony poutníků. Údaje Prefektury papežského domu vzešly z počtu rozeslaných pozvánek a doplňujícího odhadu Vatikánské stráže. Počet účastníků totiž vždy počet vydaných vstupenek převyšuje.

 

Indický kněz unesený v Jemenu 

Čtvrtého března zaútočili teroristé na pečovatelský dům v Jemenu. Zabili šestnáct lidí, čtyři z nich byly řeholnice. Unesli také indického kněze Toma Uzhunnalila. Pak zveřejnili video, na kterém tento duchovní žádá Svatého otce, biskupy a indickou vládu, aby se zasadili o jeho vysvobození.

 

Tříkrálová sbírka 2017

Už po sedmnácté začíná v prvních dnech nového roku v celé naší zemi charitní Tříkrálová sbírka. Čtyřčlenné skupinky koledníků přinášejí novoroční požehnání do našich domovů a vybírají finanční prostředky na pomoc potřebným.

 

Pomoc Charity na Haiti

Arcidiecézní charita Olomouc působí na Haiti více než deset let. Její nejnovější projekt Daruj střechu nad hlavou je zaměřený na pomoc obětem hurikánu. Podporuje ale také místní komunity a prostřednictvím adopce na dálku působí v oblasti vzdělávání dětí.

Bratr Dominik

V refektáři dominikánského kláštera v Praze se uskutečnil večer nazvaný Bratr Dominik. V jeho průběhu představil spisovatel a ilustrátor Oldřich Selucký svůj nový dobrodružný román, který vychází ze skutečných událostí. Opírá se o bohatou dokumentaci, dobové kroniky i znalost krajin, kde se děj odehrává.

 

Vánoční koncert v Prakšicích

Vánoční koncert dechové hudby Šohajka z Dolních Bojanovic pod vedením Vojtěcha Ducháčka přivedl posluchače do kostela Krista Krále v Prakšicích. V letošním roce oslaví Šohajka dvacáté páté výročí svého založení, takže nechyběla ani gratulace.

 

CD Chorodia Agiu Georgiu

V Ostravě-Porubě bylo do nového roku slavnostně uvedeno CD tria Chorodia Agiu Georgiu (ajiu jeorjiu). Zabývá se tradiční řeckou hudbou a byzantskými zpěvy, kterými také pravidelně doprovází nedělní bohoslužby.

  

 

VE ZKRATCE

 

•    Třicáté deváté setkání mládeže prožilo na přelomu roku více než patnáct tisíc mladých lidí z celé Evropy i dalších zemí v Rize. Na pravidelnou „Pouť důvěry na zemi“ je do hlavního města Lotyšska pozvala ekumenická komunita Taizé. V Rize má dlouhou tradici luteránství a v Lotyšsku existují hluboká pouta mezi křesťany různých církví. Cílem příštího, už čtyřicátého setkání mládeže bude švýcarská Basilej.

 

•  Papež František jmenoval nového arcibiskupa Alžíru. Stane se jím francouzský jezuita Mons. Paul Desfarges, který v převážně muslimském Alžírsku žije už čtyři desetiletí. Byl generálním vikářem a později biskupem diecéze Constantine. V sedmdesátých letech začínal na tamní univerzitě jako profesor psychologie, přednášené v arabštině. Loni byl jmenován apoštolským administrátorem Alžíru.

 

•  V závěru minulého roku propustila venezuelská vláda několik uvězněných opozičních politiků. Jejich propuštění na svobodu je výsledkem společného zprostředkování apoštolským nunciem arcibiskupem Aldo Giordanem a španělským velvyslanectvím. Mělo by obnovit dialog mezi vládou a opozicí. Mezi propuštěnými je rovněž bývalý prezidentský kandidát Manuel Rosales, který usiluje o svobodu pro všechny politické vězně.

 

•   Z pražské komunity neslyšících katolíků se v lednu stane nová farnost. Slavnostní mši u příležitosti jejího zřízení bude 8. ledna sloužit v kostele sv. Prokopa ve Stodůlkách biskup Václav Malý. Neslyšící katolíci požádali o duchovní vedení polského kněze Stanislawa Góru. K dispozici má dvě pastorační asistentky, jedna z nich tlumočí do znakové řeči. V květnu se mají v Praze setkat neslyšící katolíci z celé Evropy.

 

•   Před devadesáti pěti lety byly v Ostravě požehnány tři ocelové zvony, které pro kostel Božského Spasitele odlily Vítkovické železárny. Slavnosti se zúčastnil olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Celebroval mši svatou a prohlédl si místa, kde byly zvony zhotoveny. Podle dobového tisku „jejich hlas překvapil silným a zřetelným zvukem“. Byly největší, jaké Vítkovické železárny do té doby vyrobily.

 

•   Ve věku osmdesáti osmi let zemřel salesián Václav Teplý. Na sklonku čtyřicátých let pobýval u salesiánů v Kobylisích, kde také zažil internaci v rámci Akce K. Později byl odsouzen k dvanácti letům vězení, propuštěn byl v roce 1960. V roce 1968 byl v NDR tajně vysvěcen na kněze. V posledních letech byl členem salesiánské komunity v Praze-Kobylisích, kde se také 5. ledna koná jeho pohřeb,

  

 

Z DIÁŘE

 

Česká republika, do 15. ledna

Tříkrálové koledování

Benefiční koncerty, průvody, …

V nejbližších dnech jsou nejrůznější programy v českých, moravských a slezských farnostech a obcích motivovány svátkem Tří králů a sedmnáctým ročníkem Tříkrálové sbírky.

 

Brno, 5. ledna

Tříkrálový večer

Mše svatá, benefiční koncert

Večer v brněnském kostele sv. Augustina začne mší svatou se svěcením vody, křídy a kadidla. V následné benefici zazpívají sbory Cantate Brno a Kantiléna, zahraje Cyrilometodějský komorní orchestr.   

 

Praha, 6. ledna

Průvod Tří králů

Průvod v čele se třemi králi na velbloudech projde historickým centrem Prahy. Předcházet mu bude požehnání, které koledníkům udělí kardinál Dominik Duka v kostele sv. Tomáše.

 

Plzeň, 6. ledna

Tříkrálová tramvaj

Historická tramvaj s koledníky a muzikanty bude zdarma vozit Plzeňany, kteří cestou mohou dobrovolně přispět do tříkrálových kasiček. Zve Dopravní podnik ve spolupráci s Diecézní charitou.

 

Olomouc, 6. ledna

Koledování a živý betlém

V Olomouci navštíví koledníci na svátek Tří králů významné krajské a městské instituce. Pak zamíří na koních před radnici k živému betlému, aby připomněli událost před více než dvěma tisíci let.

 

Třeboň, 7. ledna

Benefiční koncert pro Nazaret

V benefičním koncertu v Třeboni vystoupí nežánrová skupina Cimbal Classic. Výtěžek podpoří sociálně terapeutickou dílnu Nazaret v Borovanech, která pomáhá lidem s postižením.

 

Jinín, 7. ledna

Vánoční koncert

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jiníně u Strakonic zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení smíšeného pěveckého sboru sv. Martina z nedaleké Radomyšle.

 

Praha, 7. ledna

Výročí Církve československé husitské

Bohoslužbu k devadesátému sedmému výročí vzniku Církve československé husitské povede v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze patriarcha Tomáš Butta s biskupským sborem.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.