Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 4. 7. 2017
879. díl
4. 7. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Výročí brněnské diecéze

Na svátek svatých Petra a Pavla oslavila brněnská diecéze dvousté čtyřicáté výročí svého založení. Sedmého prosince roku 1777 bylo z části olomouckého biskupství vytvořeno Biskupství brněnské a Biskupství olomoucké bylo povýšeno na arcibiskupství.

Poutní slavnost v Levoči

Na Mariánské hoře v Levoči se sešly tisíce katolických věřících z celého Slovenska i ze zahraničí. Nejstarší pouť na východním Slovensku vyvrcholila slavnostní mší svatou.

Setkání dětí na Prašivé

První prázdninové kroky dětí z ostravsko-opavské diecéze vedly také tentokrát do Beskyd na vrchol Prašivé. Jejich setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem začalo mší svatou v areálu Kamenité. Program celého dne provázelo téma „Jak se staví sen“ papeže Františka.

Evangelické oslavy v Oldřichovicích

Farní sbor slezské církve evangelické a.v. v Oldřichovicích si v roce pětistého výročí reformace připomíná 67 let svého trvání. A dvacet šest let před vznikem farního společenství byla založena zdejší dechová kapela.

Výchova a hodnoty

Vytvoření projektu "Výchova a hodnoty" inicioval kardinál Dominik Duka. V jeho rámci nabídlo pražské arcibiskupství školám týden poznávání kulturního dědictví, které nám zanechali předkové nebo k našemu duchovnímu obohacení vytvořili současníci.

Konec školního roku na církevní škole

Zřizovatelem církevní mateřské a základní školy v Třinci je sice Slezská církev evangelická a.v., škola je však otevřená všem dětem i učitelům bez rozdílu vyznání. Na závěr školního roku popřál všem hezké prázdniny nový biskup Tomáš Tyrlík.

Jízda králů v Hluku

V Hluku proběhly Dolňácké slavnosti spojené s jízdou králů. Ta se zde pořádá pravidelně jednou za tři roky. Letošním králem se stal syn zdejšího starosty Tadeáš Křižan. V sedle ho doprovázelo 24 jezdců, včetně pážat.

VE ZKRATCE

• Do Bratislavy přicestoval nový apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Italský rodák působil jako diplomat v řadě zemí, naposledy v Ekvádoru. Na půdě Apoštolské nunciatury v Bratislavě ho přivítal arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s dalšími slovenskými biskupy. Dosavadní nuncius na Slovensku Mario Giordano v úřadě skončil po dosažení věku pětasedmdesáti let.

• Světové společenství reformovaných církví připojí svůj podpis ke „Společnému prohlášení k nauce o ospravedlnění“. V roce 1999 deklaraci jako první podepsali zástupci katolické a luteránské církve, později se k ní připojili metodisté. Další podpisy přibudou 5. července v německém Wittenbergu. Ceremonie, která je považovaná za důležitý krok k jednotě křesťanů, se zúčastní také delegace Svatého stolce.

• Farnost sv. Františka v syrském Aleppu pořádá dvouměsíční program pro děti, aby jim pomohla uzdravit se z válečných traumat. Pestrých aktivit se zpěvem, sportem, rukodělnou tvorbou i vařením či hraním divadla se zúčastní více než osm set dětí ve věku od čtyř do patnácti let. Budou také společně slavit mše svaté a čas bude i na chvíle modlitby. Od loňska je v Aleppu mír, město je však zničené a lidé často propadají zoufalství. 

• Čtyři farnosti jesenického děkanátu zaplnilo v prvním červencovém týdnu na sto padesát mladých lidí z různých koutů republiky. Do Černé Vody, Skorošic, Vápenné a Žulové přijeli už podruhé v rámci dobrovolnické aktivity SummerJob. Vedle pomoci místním obyvatelům zdarma nabízejí také kulturní a duchovní program. Osmého července mezi ně zavítá pomocný biskup Martin David, ve Vápenné bude sloužit mši svatou.

• Plzeňský kraj se rozhodl finančně podpořit obnovu tří kulturních památek nadregionálního významu: katedrály sv. Bartoloměje, jezuitského kostela v Klatovech a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Při slavnostním podpisu darovací smlouvy potvrdili částku tři miliony korun náměstek plzeňského hejtmana Martin Baxa a biskup Tomáš Holub. Dalšími penězi přispějí města a evropské fondy.

• Maltézská pomoc slaví patnáct let své činnosti. V České republice je dnes druhou největší organizací, která poskytuje terénní osobní asistenci seniorům. Kvůli stárnutí populace potřeba těchto služeb velmi narůstá: Za pět let se počet klientů Maltézské pomoci téměř zpětinásobil. Stejným tempem roste i počet pracovníků a přibývají také dobrovolníci. Centra Maltézské pomoci jsou třeba v Olomouci, Mělníku či Žatci.

Z DIÁŘE

Strážnice, 3. - 9. července

Mezinárodní setkání piaristické mládeže

Týdenní setkání mládeže z piaristických škol a farností střední Evropy se po pěti letech vrátilo do Strážnice. Účastníci mohou poznat město, region i farnosti, jejich kulturu, dějiny a současnost.

Brno, 5. – 9. července

Katolická charismatická konference

Katolická charismatická konference se koná v Brně po dvacáté osmé. Hlavním hostem je tentokrát francouzský kněz a řeholník P. Daniel Ange, autor řady knih o duchovním životě.

Svatý Antonínek, 5. – 9. července

Duše Slovácka

Duše Slovácka aneb Přijďte se restartovat na Antonínek, tak zní pozvání na duchovní obnovu na Svatém Antonínku. P. Adam Rucký pro ni zvolil téma „Zranění je šance k zrání“.

Svatý Hostýn, 5. – 9. července

Mariapoli

Letošní „dovolenou pro tělo i pro duši“ pořádá Hnutí fokoláre na Svatém Hostýně. Vstupenkou je ochota ke vzájemné lásce vycházející z evangelia a snaha být jednou velkou rodinou.

Kežmarok, 7. července

Hrad přepevný

Ve slovenském Kežmarku bude poprvé uvedena duchovní opera s názvem Hrad přepevný. Hudební skladatel Vítězslav Kubička ji věnoval osobnosti Martina Luthera a výročí reformace.

Praha, do 8. července

František Skorina a Praha

Výstava v pražském Klementinu připomíná pětisté výročí vydání Skorinovy pražské Bible. Lékař a překladatel František Skorina pocházel z dnešního Běloruska, v Praze vydal starozákonní knihy.

Hořice, 8. července

Hořické pašijové hry

Už více než dvě stě let jsou Hořice na Šumavě dějištěm jedinečného pašijového divadla, jednoho z nejstarších v Evropě. Také letos nechybí v pestrém programu Hořického kulturního léta.

Sázava, 9. července

Velká svatoprokopská pouť

Oslavy sv. Prokopa se konají v místě jeho někdejšího působení, na Sázavě.

Slavnostní mši svatou ve staroslověnštině celebruje emeritní biskup plzeňský František Radkovský.

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.