Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 4. 9. 2018
4. 9. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Před biskupskou synodou o mládeži

Synodu o mládeži a povolání zahájí papež František mší svatou 3. října. Obřad v bazilice svatého Petra nahradí tradiční středeční generální audienci. Setkání biskupů ze všech zemí světa potrvá 25 dnů a skončí v neděli 28. října.

Papež František v Irsku

V Irsku  se papež František věnoval zejména dvěma záležitostem: Snažil se napravit srdcervoucí hněv způsobený sexuálním zneužíváním a jeho krytím a do Irska cestoval také proto, aby promluvil o rodině. Neplýtval časem a o těchto tématech se zmínil už v letadle do Dublinu.

Blahořečení Anny Kolesárové

V Košicích se konala slavnost beatifikace mučednice čistoty Anny Kolesárové. Obřadu předsedal papežský legát a nový prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Becciu. Slovensko tak má první laickou blahoslavenou, která raději zvolila smrt než hřích.

Sedmdesátiny arcibiskupa Jana Graubnera

S vděčností za dožitých sedmdesát let a za 45 let kněžství celebroval arcibiskup Jan Graubner mši svatou v zaplněné olomoucké katedrále. Ke krásným jubileím mu blahopřáli také ministranti z celé arcidieecéze.

Pouť k Panně Marii Milotické

V Miloticích na Kyjovsku se konala premiérová pouť k Panně Marii Milotické. Zvláštní vyobrazení Panny Marie se do milotického kostela vrátilo loni po 68 letech. Po obnově zasvěcení farnosti a všech přítomných Neposkvrněnému srdci Panny Marie byl obraz přenesen zpět na boční oltář.

Bylinkové slavnosti v Čejkovicích

Bylinkové slavnosti v Čejkovicích se konají od roku 2010 vždy první zářijový víkend. Na deset tisíc lidí si každoročně přichází prohlédnout fabriku zpracovávající bylinky a užít si bohatý program.

S biskupem ke kříži

Slezská církev evangelická a.v. vyhlásila letošní rok rokem mládeže. Mladí o svém biskupovi vědí, že má rád pohyb, a tak ho vyzvali k závodu, kdo dřív zdolá cestu ke kříži pod vrcholem hory Javorový.

VE ZKRATCE

• Prvního září slavila katolická církev Světový den modliteb za péči o stvoření. Zapojila se rovněž do ekumenické iniciativy nazvané Čas stvoření, která vyzývá k modlitbám a aktivitám na ochranu životního prostředí v období od 1. září do 4. října. Rada evropských biskupských konferencí tuto iniciativu zahájila ekumenickým setkáním v Assisi za účasti zástupců různých křesťanských organizací.

• Osmdesátá pátá generální kapitula řádu kapucínů se konala v Římě. Delegáti zastupující více než deset tisíc řeholníků zvolili na příštích šest let novým generálním ministrem o. Roberta Genuina. Po čtyřiadvaceti letech se tak do čela řádu vrací Ital, který vystřídá Švýcara o. Maura Jöhriho. P. Genuin byl devět let provinciálem benátské kapucínské provincie, loni byl jmenován představeným kláštera v Roveretu v jižním Tyrolsku.

• Služebnice Neposkvrněné Panny Marie z Provincie Svatého Ducha na Slovensku si připomněly devadesáté výročí příchodu prvních řeckokatolických sester do Prešova. Výroční oslavy v prešovské katedrále se účastnili biskupové, kněží, generální představená, sestry z řady nejen evropských zemí a mnoho dalších hostů. Svaté liturgii předsedal vladyka Milan Chautur, kazatelem byl vladyka Peter Rusnák.

• Nový školní rok začal i v základních a středních církevních školách v celé republice. Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích do něj vstoupilo s novými učebnami, rychlejším internetem ve třídách a venkovní relaxační zónou. Novinkou je i bezbariérový přístup, zázemí internátu a větší bezpečnost. V Kroměříži zahájila činnost Střední odborná škola svatého Jana Boska, zaměřená na lesnictví a zemědělství.

• Cenu nazvanou „Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award“ převzal v Praze arcibiskup z Westminsteru a předseda Biskupské konference Anglie a Walesu kardinál Vincent Nichols. Cenu mu udělila Pražská společnost pro mezinárodní spolupráci za aktivity v boji proti obchodu s lidmi a novodobému otrokářství. Kardinál Nichols je prezidentem Skupiny sv. Marty, která se zaměřuje hlavně na spolupráci vedení policie a katolické církve.

• Na čtyři stovky poutníků z české i bavorské strany se účastnily dvacátého sedmého ročníku česko-německé Horské mše svaté. Na nejvyšším vrcholu Českého lesa na Čerchově ji v nadmořské výšce 1041 metrů v češtině a němčině celebroval biskup Tomáš Holub. Přestože výstup na Čerchov je fyzicky poměrně namáhavý, dorazili někteří účastníci pouti pěšky, další využili autobusový spoj z Domažlic.

Z DIÁŘE

Rožmitál pod Třemšínem, 5. – 7. září

Kurz pro kostelníky

Kurz pro kostelnice a kostelníky v Rožmitále pod Třemšínem se bude zabývat teorií liturgie a liturgického prostoru, liturgickými předměty a jejich používáním i péčí o umělecké předměty.

Vysoké Tatry, 5. – 9. září

S milosrdnými bratry do hor

Výlet do Vysokých Tater s milosrdnými bratry je určen mladým mužům, kteří hledají své povolání v touze sloužit bližním, nemocným a potřebným. Vedle turistiky bude i duchovní program.

Jeseníky, 7. - 9. září

Trofeo Niké Jeseníky

V Jeseníkách budou k vidění automobily různých značek od roku 1912 až po sedmdesátá léta. Jízda začne v Kopřivné, povede přes Bruntál, Krnov, zámek Linhartovy a další místa.

Bleckede, 7. - 9. září

Elbekirchentag

Tradiční setkání s přesahem do ekologie, kultury, vzdělávání a ekumenismu se uskuteční v německém Bleckede. Naplní je diskuse, přednášky, modlitby, hudba i prezentace různých iniciativ.

Praha, 7. září

Antonín Dvořák: Svatební košile

Na zahájení mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha zazní kantáta Svatební košile. Účinkuje Česká filharmonie dirigovaná Jakubem Hrůšou, brněnský filharmonický sbor a sólisté.

Svatý Hostýn 7. září

Noční modlitební procesí

Noční modlitební procesí proti ratifikaci istanbulské úmluvy vyjde před půlnocí z Bystřice pod Hostýnem. Mši svatou v bazilice bude celebrovat P. Marián Kuffa.

Svatá Hora, 8. září

Příbramská svatohorská šalmaj

Celodenní program na svatohorském nádvoří zavede návštěvníky do doby před několika staletími. Bude hudba, tanec, divadlo i starodávná řemesla a běh hasičů do svatohorských schodů.

Štípa, 8. a 9. září

Hlavní mariánská pouť

Hlavní pouť ve Štípě zahájí bohoslužba pro děti a mládež, celebrantem mše svaté v neděli bude P. Antonín Klaret Dabrowski. Poutní atmosféru doplní dechová hudba Miklovci.

Reportáže Rome reports:

Synod on Youth and Vocation will begin on Wednesday, October 3rd with Pope Francis celebrating Mass

Four good proposals of Pope Francis for families during trip to Ireland

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.