Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 6. 11. 2018
6. 11. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Mše svatá za zemřelé

Papež František sloužil mši svatou za zemřelé na Laurentinském hřbitově. Na třetím největším římském hřbitově zamířil nejprve do části vyhrazené dětem. Navštívil také takzvanou Zahradu andělů, zvláštní sektor pro pohřby nenarozených dětí.

 

Svatodušní koncert v Uherském Hradišti

Koncert k památce zesnulých zazněl v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Připomněl také 100 let od založení republiky. Návštěvníci se mohli zaposlouchat mimo jiné do Dvořákovy Mše D dur v podání smíšeného pěveckého sboru Svatopluk pod taktovkou Filipa Macka.

 

Sto let od zničení Mariánského sloupu

Třetího listopadu uplynulo sto let od svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Byl postaven v roce 1648 jako poděkování Pražanů Panně Marii za záchranu města před švédskými vojsky. V podstavci byl umístěn vzácný obraz Panny Marie Rynecké.

 

Cena Václava Havla za lidská práva

Cenu Václava Havla za lidská práva uděluje Rada Evropy. Letos ji získal čečenský aktivista Ojub Titiev. Protože je v současnosti uvězněn, převzal ji  předseda organizace Memorial Alexandr Čerkasov.

 

Dokumentární filmy v Jihlavě

Na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě se uděluje celá řada cen, tu hlavní ovšem uděluje porota, která je výjimečná svým složením: má totiž pouze jednoho člena a tím letos byl známý polský režisér Kryštof Zanussi.

 

Tradiční masky Hornolidečska 

V prostorách mechanického betlému v Horní Lidči byla otevřena výstava tradičních mikulášských masek Hornolidečska. Patnáctičlenná skupina Mikulášů, čertů a dalších masek pochází z několika blízkých obcí. Vystaveny jsou i čertovské zvonce, vidle, řetězy a další doplňky.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Při útoku na autobus koptských poutníků v Egyptě zahynulo sedm lidí a třináct bylo zraněno. K útoku se přihlásil Islámský stát. Podle kotpského katolického biskupa Asjútu Kyrilla Williama je cílem teroristů destabilizovat stát, upevnit své pozice na jeho území a vyslat do světa zprávu, že Egypt není bezpečný. Egyptští koptové jsou největší křesťanskou komunitou na Blízkém východě.

 

•   Po šesti letech byla návštěvníkům opět zpřístupněna jedna z nejdůležitějších kulturních institucí v Sýrii, národní muzeum v Damašku. Farář syrského hlavního města Fadim Azarem v této souvislosti hovoří o „určitém kulturním vzkříšení“. Po uzavření muzea v roce 2012 jeho zaměstnanci organizovali tajné důmyslné přemísťování a zajištění památkových předmětů před nepřátelským rabováním.

 

•  Světové setkání mladých lidí v hlavním městě Argentiny Buenos Aires organizovala papežská nadace Scholas Occurrentes a židovská nezisková organizace World Ort. Papežská nadace i největší světová židovská nevládní instituce se zaměřují na výchovu a vzdělávání mladých. Konference byla příspěvkem k jejich výchově prostřednictvím kultury setkávání. Její účastníky  pozdravil papež videoposelstvím.

 

•   Jedenáctý listopad se ve světě i u nás slaví jako Den válečných veteránů. Připomíná, že 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo podepsáno příměří, kterým skončila první světová válka. Ve Velké Británii znějí v tomto čase zvony k uctění válečných obětí. V roce stého výročí Československa se k této iniciativě připojí také naše katolická církev a další členské církve Ekumenické rady.

 

•   Pět mužů a čtyři ženy obdrželi Cenu české Charity za rok 2018. Z osmi tisíc zaměstnanců ve všech diecézích byli svými kolegy vybráni jako ti, kterým nechybí obětavost a zápal pro charitní dílo. Na slavnostním večeru ocenění převzali ředitelé místních Charit, pečovatelky, zakladatelka nízkoprahového zařízení i pracovník mise v Ugandě. Všem pak zazpíval dětský sbor Rolnička a zahrál symfonický orchestr.

 

•   Cena Makropulos je oceněním pro ty, kteří svou péčí přispívají k prodloužení života seniorů a zlepšují jeho kvalitu. Letošním laureátem se stal Domov sv. Alžběty v Jablunkově. Na Nové scéně Národního divadla cenu převzaly jeho představitelky, sestry Imelda Bojková a Kamila Svobodová z tamního Konventu sester alžbětinek. Ocenění uděluje ministr zdravotnictví, slavnostní předání cen pořádá spolek Život 90.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Brno, od 9. listopadu

Začít znovu

Kurz Začít znovu pořádá v Brně Centrum pro rodinu a sociální péči. Lidem po rozvodu nebo rozchodu nabídne příležitost k načerpání a obnovení sil i prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu.

 

České Budějovice, 9. – 10. listopadu

Amoris laetitia

Konference v Českých Budějovicích se zaměří na dokument Amoris Laetitia z pohledu křesťanské tradice, etiky, psychologie a sociální práce. Zvána je také širší veřejnost.

 

Český Těšín, 9. – 11. listopadu

Víkend pro ženy

V Českém Těšíně nabídne víkend pro ženy povídání o historii židovských biblických tanců i jejich výuku, společnou modlitbu i mši svatou. Lektorkou programu je Gita Vyleťalová.

 

České Budějovice, 10. listopadu

Svatohubertská mše

Svatohubertskou mši v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše bude hudebně doprovázet Chrámový sbor Borovany, Lišovský pěvecký sbor Bohuslav a Jihočeští trubači.

 

Roztoky u Prahy, 11. listopadu

Svatomartinská tvůrčí neděle

Svatomartinská tvůrčí neděle se ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy nabídne animační dílnu, výrobu loutek a loutkové představení. Program je vhodný hlavně pro rodiny s dětmi.

 

Bučovice, 11. listopadu

Vzpomínka na P. Václava Drbolu

Služebníka Božího P. Václava Drbolu si v Bučovicích připomenou u příležitosti 75. výročí jeho příchodu do zdejší farnosti. Bohoslužbě bude předsedat biskup Pavel Konzbul.

 

Hradec Králové, 13. listopadu

Setkání národů

Na Setkání národů v Hradci Králové vystoupí indiánská skupina z Ekvádoru, hudebník z Rovníkové Guineje a interpreti ze Sýrie a dalších zemí. Bude i výstava o životě v Zambii. 

 

Brno, 14. listopadu

100 let duchovního dědictví …

Panelovou diskuzi na téma „100 let duchovního dědictví v Československu“ pořádá Diecézní muzeum v Brně. Začne bohoslužbou v katedrále, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle.

 

 

 

Reportáže Rome reports:

Pope Francis prays before the tombs of unborn babies in a Roman cemetery

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.