Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 6. 3. 2018
937. díl
6. 3. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Duchovní obnova na Velehradě

Tématem postní duchovní obnovy na Velehradě bylo „Společenství svatých".

V době přípravy na velikonoční svátky si věřící pod vedením P. Vladimíra Kasana mohli připomenout životy světců, přiblížit se jim a inspirovat se jejich skutky.

 

Rozloučení s Jaroslavem Medem

V bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově se lidé rozloučili s literárním historikem Jaroslavem Medem. Uznávaný pedagog, znalec a přítel mnoha spisovatelů se zabýval převážně českou katolicky orientovanou literaturou. Zemřel v nedožitých 86 letech.

 

Stopy totalitní minulosti

V předvečer sedmdesátého výročí únorového puče uctili lidé na Staroměstském náměstí památku obětí komunismu. Vzpomínku zorganizovala platforma Bez komunistů.cz. Představila také svůj výchovně vzdělávací projekt Stopy totalitní minulosti. Zapojili se do něj žáci Základní školy Brána jazyků.

 

Pieta v bývalé věznici na Cejlu

Únorová pietní akce se konala také na popravišti v prostoru někdejší věznice v Brně na Cejlu. Účastníci si připomněli občany naší země, kteří v době komunistické totality trpěli pro svobodu, demokracii a své postoje.

 

Fotografická soutěž Můj svět 

Výsledky jubilejního desátého ročníku celostátní fotografické soutěže Můj svět představuje výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Expozice přináší nejen oceněné snímky: Jejím prostřednictvím může veřejnost také poznat záslužnou činnost Charit v celé České republice.

 

Třicetiletá válka

Výstavu o třicetileté válce připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně. Zahájilo ji vystoupení žáků místní základní umělecké školy a přednáška historika Vladimíra Holíka v dobové uniformě.

 

Taneční skupina Rut z Prostějova

Taneční skupina Rut je jedním z prvních souborů, který u nás reprezentuje židovskou kulturu. Působí v Prostějově. Volně navazuje na tradici židovské kultury města, které bylo v minulosti pro svou početnou židovskou komunitu nazýváno Hanáckým Jeruzalémem.  

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•    Z rozhodnutí papeže Františka bude celá církev latinského obřadu slavit památku Nejsvětější Panny Marie, Matky církve, a to vždy první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého. Dosud byla Maria Matka církve v tento den připomínána pouze v Polsku a v Argentině. Zavedením nové závazné památky do liturgického kalendáře chce papež podpořit růst mateřského cítění v církvi a rozvoj autentické mariánské zbožnosti.

 

•    Ve finském městě Turku se konalo zasedání Skandinávské biskupské konference. Důležitými tématy diskuze byl mezináboženský dialog a vztah mezi církví a státem. Významné bylo rovněž setkání s luteránskými biskupy z pěti skandinávských zemí. Stockholmský biskup Anders Arborelius jako dobrý příklad ekumenické spolupráce uvedl, že ve Švédsku dnes mohou katolíci slavit bohoslužby ve více než stovce luteránských kostelů.

 

•    Slovensko se rozloučilo s mladým zavražděným novinářem Jánem Kuciakem a jeho snoubenku Martinou Kušnírovou. Při posledním rozloučení s ní v Gregorovcích u Prešova předsedal mši svaté s pohřebními obřady košický pomocný biskup Marek Forgáč. Pohřeb Jána Kuciaka se konal v obci Štiavnik. Mši svatou celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Vraždu označil za „vážné provinění proti Božím i lidským zákonům“.

 

•   Letošní festival proti násilí Mene Tekel vyvrcholil ekumenickou bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Ve svatovítské katedrále se sešli zástupci českých církví, představitelé Konfederace politických vězňů a České obce sokolské a skauti. Bohoslužbě předsedal kardinál Dominik Duka. Mimo jiné vyjádřil obavy, že česká společnost zapomíná na hodnoty, na kterých po roce 1989 vyrostla.

 

•    Mši svatou jako poděkování Bohu za život a kněžskou službu otce Josefa Pia Peterky sloužil biskup Vlastimil Kročil s kněžími, personálem a ostatními spolubydlícími domova sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. Po bohoslužbě přijímal otec Pius gratulace ke svým devadesátým narozeninám. Jako kněz působil hlavně v pražské arcidiecézi a po jejím rozdělení v klášteře v Teplé. V příštím roce oslaví 55 let kněžské služby.

 

•    Iniciativa 24 hodin pro Pána, k níž vyzývá papež František, má umožnit všem zájemcům přijmout v postní době ve spojitosti s eucharistickou adorací svátost smíření. Letos bude probíhat od pátku 9. do soboty 10. března. Litoměřický biskup Jan Baxant vyzval kněze, aby byl věřícím otevřen alespoň jeden kostel v každém vikariátu. V Brně bude otevřený kostel sv. Maří Magdalény.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Sedlec, 9. března

Jan Anselm Fridrich: Musica in luctu

V kostele sv. Anny v Sedleci zazní pašijové oratorium „Musica in luctu“ českého barokního skladatele Jana Anselma Fridricha. Účinkují Musica Florea, Collegium Floreum a sólisté.

 

Brno, 9. března

Rozum a víra

Přednáška brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrle na téma Rozum a víra je součástí kurzu Spirituální dimenze člověka. Koná se v Brně v rámci Akademie třetího věku.

 

Kroměříž, 9. - 11. března

Co chci či očekávám od života?

Duchovní obnovou na téma „Co chci či očekávám od života?“ bude provázet bývalý ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík. Pořádá Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

 

Praha, 9. - 11. března

Každému je dán dar

Duchovní víkend TAMMÍM pro mladé muže se tentokrát zaměří na téma „Každému je dán dar“. Tradiční setkání v postní době připravují seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze.

 

Český Těšín, 9. - 11. března

Víkend pro ženy

Na víkend s duchovním programem jsou do Českého Těšína zvány ženy, které se chtějí před Velikonocemi zastavit a které uvítají společenství v modlitbě i sdílení. Setkání povede MUDr. Jitka Krausová.

 

Postoloprty, 10. března

Liturgická hudba postní doby

Liturgická hudba postní doby zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech. Účinkuje vokální soubor Anonym z Chomutova vedený dirigentem a varhaníkem Michalem Novenkem.

 

Blatná, 10. března

Zajeďte na hlubinu

Duchovní obnovu v Blatné nazvanou „Zajeďte na hlubinu“ povede řeckokatolický kněz a forenzní psychiatr Max Kašparů. Na programu jsou mimo jiné dvě přednášky a mše svatá.

 

Olomouc, 10. března

Duchovní obnova s Jiřím Černým

Na jednodenní postní duchovní obnovu v dominikánském klášteře v Olomouci zve všechny muže Centrum pro rodinný život. Povede ji psychoterapeut a hudebník Jiří Černý.

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.