Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 6. 6. 2017
871. díl
6. 6. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Padesát let Katolické charismatické obnovy

Na třicet tisíc poutníků slavilo v Římě padesáté výročí vzniku Katolické charismatické obnovy. Na římském hypodromu  se konala Mezinárodní charismatická konference a účastníci vnesli radostnou atmosféru i do ulic města.

 

Slavnost Seslání Ducha svatého

Na slavnost Seslání Ducha svatého papež František připomněl, že základním rysem církve je jednota v různosti. Varoval před nebezpečím přecházení z extrému do extrému. Jak řekl, ti, kteří zapomínají na skutečnost, že různost patří ke svobodě, ničí dialog stejně jako ti, kteří zapomínají na jednotu.

 

Zemřel kardinál Lubomyr Husar

Ve věku osmdesáti čtyř let zemřel na Ukrajině kardinál Lubomyr Husar. Působil jako vyšší arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve, která je největší východní církví ve spojení s Římem.

 

Noc kostelů 2017

Už po osmé a v brněnské diecézi po deváté se u nás uskuteční Noc kostelů. V Praze událost přiblížila tisková konference. Podrobný program Noci lze nalézt na webových stránkách a v brožurách či průvodcích programem, televize Noe se připojí v živém vysílání.

 

Pouť zdravotníků na Svatém Hostýně

Sedmou pouť lékařů a zdravotníků na Svatém Hostýně pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl pomocný biskup Pavel Konzbul. Pobožnost Cesty světla vedl P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v olomoucké arcidiecézi.

 

Opavští basketbalisté v dílně Radost

Klienty sociálně terapeutické dílny Radost v Opavě navštívili opavští basketbalisté v čele s trenérem Petrem Czudkem. V lednu se klienti Radosti zúčastnili jejich tréninku, teď šlo tedy o návštěvu na oplátku.

 

Výročí trnavské školy Angely Merici

Strom, symbol života a růstu si zvolili i za symbol svého programu učitelé ze ZŠ Angely Merici. 25 let fungování školy oslavili ve velkém stylu.

 

Škola sakrálního umění ve Florencii

Zakladatelé Školy sakrálního umění ve Florencii představili svou činnost v Římě. Škola založená před pěti lety pomáhá umělcům nalézt vhodné způsoby, jak  prezentovat sakrální umění v dnešní společnosti při zachování jeho tradičních kořenů.

  

 

VE ZKRATCE

 

•   Vatikánská železniční stanice se popáté stala cílem školního výletu. Tentokrát přijely děti z oblastí střední Itálie, které zasáhlo zemětřesení. Na čtyři sta školáků spolu s předsedou Papežské rady pro kulturu kardinálem Gianfrancem Ravasim, učiteli a vedením Italských železnic přijal papež v atriu auly Pavla VI. Setkání bylo velmi neformální, některé děti však vyprávěly také o zemětřesení a následném životě.

 

•   V rámci přípravy na deváté Světové setkání rodin přijelo do irského Dublinu sto dvacet delegátů ze dvaceti zemí celého světa. Zúčastnili se konference o tématech týkajících se rodiny a přípravy na manželství, ale zabývali se také organizační přípravou světového setkání rodin. Bude se konat v srpnu příštího roku a bude mít tři části: teologicko - pastorační kongres, festival rodin a slavení eucharistie se Svatým otcem. 

 

•   Společná pouť vojenských ordinariátů Slovenska a Maďarska se už popáté konala v maďarském Zalaváru. Členové ozbrojených sil a sborů obou zemí si spolu se svými příbuznými a zástupci řady institucí připomněli odkaz slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří v této oblasti působili. Položili také věnce k jejich památníku. Vojenští biskupové sloužili slavnostní mši svatou na základech baziliky sv. Hadriána.

 

•   Tisíce českých a italských poutníků se vydaly po stopách českého kněze Petra z Prahy do italského Orvieta. Připomenou si tak eucharistický zázrak, jehož byl otec Petr ve třináctém století svědkem a který se dodnes slaví jako svátek Těla a krve Páně. Poutníci ujdou v patnácti dnech pěšky na pět set kilometrů, zbytek cesty se svezou. Jejich cílem je 18. června katedrála v Orvietu.

 

•   V Mariánské Týnici byla slavnostně otevřena výstava dětských výtvarných prací nazvaná Krajinou barokního Plzeňska. V rámci mezinárodního výtvarně-architektonického projektu „Hraví stavitelé chrámů“ ji připravil spolek Hravý architekt. V barevných čepicích se vernisáže zúčastnili také autoři, tedy žáci základních škol. Biskup Tomáš Holub pojal svou zahajovací řeč jako rozhovor s nimi. Obrázky budou vystaveny do konce června.

 

•   Posílen svátostí nemocných zemřel ve věku sedmdesáti osmi let Mons. Antonín Kupka. Působil jako duchovní správce řady farností v olomoucké arcidiecézi včetně několika míst dnešní diecéze ostravsko-opavské. Rozloučení se zesnulým se uskuteční osmého června při bohoslužbách dopoledne v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a odpoledne v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích, který byl vybudován v době jeho tamního působení.

  

 

Z DIÁŘE

 

Velké Meziříčí, 8. - 11. června

Evropský festival filosofie

Už pojedenácté bude začátek června ve Velkém Meziříčí věnován přednáškám, seminářům a workshopům předních českých filozofů a dalších akademiků. Hlavním   tématem jsou Reformy a revoluce.

 

Osová Bitýška, 9. – 11. června

Fotovíkend

Fotovíkend pro ty, kteří rádi fotografují nebo by rádi začali, bude probíhat v Diecézním centru života mládeže v Osové Bitýšce. Své zkušenosti tam bude předávat zkušený fotograf Honza Čermák.

 

Semanín, 9. června – 9. září

Náš kraj očima našich Němců

Výstava sestavená Hřebečským muzeem v Göppingenu bude otevřena v Semaníně.

Obrazové tabule o kultuře a dějinách regionu dokumentují, jak svůj rodný kraj vidí Němci dlouho poté, co ho opustili.

 

Lidice, 10. června

Mše svatá na památku vyhlazení obce

Mše svatá na základech kostela sv. Martina na pietním místě Národního památníku připomene vyhlazení obce Lidice před sedmdesáti pěti lety. Celebrovat ji bude plzeňský biskup Tomáš Holub.

 

Beroun, 10, června

Ministrantské setkání pro mladší

Ministrantské setkání pro kluky ve věku od sedmi do patnácti let se bude konat v Berouně. Začne v kostele sv. Jakuba a kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. budou i soutěže a fotbálek.

 

Olomouc, 10. června

Stanislav Vrbík mezi námi

Hudební skladatel, spisovatel a básník Stanislav Vrbík byl dlouhá léta varhaníkem olomoucké katedrály. V ní se také koná koncertní vzpomínkový večer ke stému desátému výročí jeho narození.

 

Kutná Hora, do 11. června

Mezinárodní hudební festival

Koncerty ve významných památkách se špičkovými interprety, takový je Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře. V chrámu svaté Barbory na závěr zazní komorní díla Mozarta a Beethovena.

 

Nové Město nad Metují, 11. června

Farní den

Farnost v Novém Městě nad Metují pořádá farní den na Husově náměstí, v kostele, na farní zahradě a v nejbližším okolí. Jeho součástí bude dobročinný jarmark na podporu sirotčince v Tanzanii.

 

 

 

Reportáže z Rome reports:

About 30,000 charismatic people flood the streets of Rome

Pope at Pentecost Mass: There are no "right or left" Christians, but only those from Jesus

Cardinal Lubomyr Husar dies, a hero for Ukrainian Catholics

A Sacred Art School in Florence teaches to merge tradition with present times

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.