Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 9. 10. 2018
9. 10. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Svatořečení Pavla VI. a Oscara Romera

Papež František bude předsedat obřadu svatořečení Pavla VI. a biskupa Oscara Romera. Nejočekávanější kanonizace letošního roku se bude konat 14. října na Svatopetrském náměstí.

 

Biskupská synoda o mládeži 

Biskupská synoda pokračuje plenárním zasedáním i debatami ve skupinách o sociálních, politických a náboženských tématech, která tíží mladé lidi. Podle arcibiskupa Sydney se velmi otevřeně mluví o mnoha problémech včetně zneužívání v církvi.

 

Mše svatá za policii

Slavnostní mši svatou za policii celebroval v olomoucké katedrále arcibiskup Jan Graubner. Požehnal také prapor policie Olomouckého kraje. Společnou modlitbu za pokoj a bezpečí v naší zemi a za ty, kdo tyto hodnoty střeží, uspořádala Křesťanská policejní asociace. 

 

Koláč pro hospic

Ke Světovému dni hospicové a paliativní péče uspořádala brněnská Diecézní charita ve všech svých oblastních charitách další ročník sbírky „Koláč pro hospic“. Výtěžek byl více než 92 000 korun.  

 

100 let Českobratrské církve evangelické

Českobratrská církev evangelická oslavila 100 let od svého vzniku. Sloučily se v ní dvě církve světové reformace, kalvínská a luterská, a společně navázaly na tradici české reformace 15. a 16.století. Setkání všech generací českých bratří a jejich přátel hostily Pardubice.

 

Odpustová slavnost v Obišovcích

Odpustová slavnost se konala v sanktuáriu Panny Marie Růžencové ve východoslovenských Obišovcích. Slavnostní mši svatou celebroval kardinál Jozef Tomko.

 

Petržalské souzvuky Ferka Urbánka

Konala se celoslovenská soutěž v literární tvorbě

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•  U příležitosti významných výročí se na třináct set věřících ze Slovenska zúčastnilo děkovné pouti prešovské řeckokatolické archieparchie do Říma. Slavnostní archijerejské liturgii v bazilice Santa Maria Maggiore předsedal prešovský arcibiskup Ján Babjak, homilii pronesl sekretář Kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril Vasiľ. Na zvláštní audienci přijal slovenské poutníky papež František.

 

•   Na zasedání ve španělské Barceloně se sešli představitelé evropské rady Iustitia et Pax. Jak konstatují ve svém závěrečném prohlášení, zdrojem života na zemi je voda. Zdůrazňují, že přístup k čisté vodě je lidské právo a vyzývají křesťany, aby se zapojili do snahy o jeho plné uznání ze strany států a mezinárodních organizací. Zahájení zasedání se zúčastnil také barcelonský arcibiskup kardinál Juan Jose Omella.

 

•   Arcidiecézní charita Olomouc už dlouhá léta pomáhá potřebným na chudém ostrově Haiti. V říjnu kontroluje charitní projekty na Haiti dvojčlenný tým, který také organizuje zdravotní prohlídky a ošetření potřebných v odlehlých oblastech. V haitské metropoli prožil nedávné zemětřesení a jeho následky poznal i na dalších místech. Centrum sv. Josefa i škola, které Charita podporuje, zemětřesení odolaly.

 

•   Při slavnostní mši svaté v kostele ve Starém Sedlišti u Tachova byla požehnána nová kopie gotické madony. Původní socha Panny Marie byla v devadesátých letech odcizena, kopie zaujme její místo ve výklenku hlavního oltáře. Mši svatou celebrovali emeritní biskupové Karel Herbst a František Radkovský. Bylo při ní poděkováno všem dárcům, kteří na zhotovení nové kopie finančně přispěli.

 

•   Týden duševního zdraví pořádá Městská charita v Českých Budějovicích. Pestrý program probíhá převážně v jejím centru Domino, které dlouhodobě pomáhá lidem s duševním onemocněním. Týden začal turnajem ve hře boccia a pokračoval keramickou dílnou pro veřejnost. V křížové chodbě kláštera na Piaristickém náměstí bude vernisáž výstavy „Z duše“. Expozice bude  otevřena do konce měsíce. 

 

•   Ve věku 81 let zemřel Pavel Smetana, emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví. Ve spolupráci s kardinálem Miloslavem Vlkem se velmi zasadil o budování novodobých ekumenických vztahů u nás. Bohoslužba s rozloučením s Pavlem Smetanou a poděkováním za jeho život i službu se konala 8. října odpoledne v pražském kostele u Martina ve zdi.

  

 

Z DIÁŘE

 

Český Těšín, 11. – 14. října

Život v přítomnosti Boží

Ignaciánské duchovní cvičení pro všechny na téma Život v přítomnosti Boží se koná v exercičním domě v Českém Těšíně. Doprovázejícím bude jezuita P. Cyril John.

 

Jáchymov, 12. - 14. října

Rozkvétající údolí

Třídenní evangelický program v Jáchymově připravil Jan Novák z německého Ochranova. Bude přednáška o kořenech českého národa, koncert skupiny Symphony of  Nations a bohoslužba.

 

Heřmanov u Velké Bíteše, 12. – 14. října

Inspirujme se životem světců

Duchovní obnovu pro rozvedené pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči v Heřmanově u Velké Bíteše. Tématem „Inspirujme se životem světců“ bude provázet P. Jindřich Čoupek.

 

Praha, 13. října

Bible pro všechny národy

Sympozium v Praze připomene 150. výročí narození kazatele, překladatele Bible a evangelisty Antonína Chrásky. Přednášet bude mimo jiné slovinský velvyslanec Leon Marc.

 

Skalná u Chebu, 13. října

Setkání mládeže

Šesté Setkání mladých Karlovarského kraje bude hostit Skalná u Chebu. Mottem jsou Chestertonova slova „Kdo nemá víru v Boha, věří čemukoli“. Program zakončí Touch of Gospel z Plzně.

 

Kájov, 13. – 14. října

Hlavní pouť

Tradice poutního místa Kájov sahá až do 13. století, zdejší kostel, fara a hospic patřívaly pod klášter ve Zlaté Koruně. Letos bude celebrantem hlavní poutní mše svaté biskup Jan Baxant.

 

Hronov, 13. října

Požehnání meditačního parku

Po mši svaté v hronovském kostele bude následovat slavnostní otevření a požehnání meditačního parku. Autorkou obrazů dvaceti růžencových tajemství je Eva Skořepová.

 

Mimoň, 14. října

Koncert Sdružení hlubokých žesťů

Koncert Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

 

 

Reportáže Rome reports:

Pope will canonize Pope Paul VI and Oscar Romero on Sunday Oct. 14

Third Day of Synod: Abuse, Racism, Sects and Premarital Relationships

 

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.