Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 9.3.2017
846. díl
9.3.2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Mezinárodní den žen ve Vatikánu

Na osmý březen připadá Mezinárodní den žen, po svém ženy oslavil také Vatikán. V průběhu velkého shromáždění se ženy podělily o své příběhy a využily rovněž své autority získané v mírových hnutích. Setkání se konalo pod názvem Hlasy víry.

 

Patriarcha proti diaspoře

Katolíci z patriarchátu Antiochie a všichni východní Syřané by měli žít v Iráku, Sýrii a Turecku. Pro Ignatia Josepha III. Younana je prioritou zastavit diasporu křesťanů, kteří prchají z Blízkého východu kvůli násilí a válce.

 

Fatimský den v Pozlovicích

Fatimský den prožili farníci v Pozlovicích se sochou Panny Marie Fatimské, kterou společně se třinácti dalšími požehnal ve Fatimě biskup Josef Kajnek. Sochy teď putují po jednotlivých farnostech a připomínají sto let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.

 

Vzdělávací seminář brněnských skautů

V areálu starobrněnského kláštera se sešli skauti už na dvacátém sedmém vzdělávacím semináři brněnské diecéze. Mezi přednášejícími byla také Věra Sosnarová či emeritní profesor Masarykovy univerzity psycholog Vladimír Smékal.

 

Kristus v Getsemanech

Šest set let starý fragment Krista v Getsemanech byl náhodně objeven pod schodištěm věže kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Pochází z portálu někdejšího kostela sv. Klimenta. Jedinečná památka se v letošním roce stala v této farnosti průvodcem postní dobou.

 

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nabízí také v letošním roce řadu snímků, které se zabývají nejrůznějšími problémy současného světa. Jedno mají všechny promítané filmy společné: Nutí nás k zamyšlení a k položení si často nepříjemných otázek.

 

Fotografická soutěž Můj svět

V Charitě Opava se už po deváté sešli fotograf Jindřich Štreit, sociolog Jiří Siostrzonek a zástupce firmy Asekol, aby vybrali vítězné fotografie soutěže Můj svět. Pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit z celé republiky ji pořádá opavská charita.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•    Ve Vatikánu se konala konference nazvaná „Pius XII.: Černá legenda se chýlí ke konci“. Belgický historik, jáhen Domenico Oversteyns na ní prezentoval výsledky svého zkoumání nově objevených archivních dokumentů. Jak na konferenci zaznělo, pomohl Pius XII. za druhé světové války zhruba dvěma třetinám římských Židů. Někteří našli útočiště v klášterech, jiní u organizace, kterou Vatikán tajně financoval.

 

•    Za spravedlivou Evropu, takové je motto letošní postní sbírky, kterou opět vyhlásila Evangelická luterská církev v Bavorsku. Letos její výtěžek podpoří čtyři projekty naší Českobratrské církve evangelické. Sbírka byla slavnostně zahájena o prvním březnovém víkendu v Erlangenu. Kazatelem při bohoslužbách byl synodní senior Daniel Ženatý. Součástí pestrého programu byla i veřejná debata o spravedlivé a milosrdné Evropě. 

 

•    Více než půldruhého milionu lidí v Peru demonstrovalo proti vládním plánům zavést do škol už od nejmladšího věku genderovou ideologii. Na stažení tohoto projektu ministerstva školství apelovali už v lednu tamní biskupové. Manifestace pod heslem „Nesahej na mé děti“ probíhaly v hlavním městě Limě a mnoha dalších městech. Účastníci žádali, aby prezident Pedro Pablo Kuczynski oficiálně ohlásil, že ideologie gender nebude zaváděna.

 

•    Prahu navštívil arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslav Ševčuk. Promluvil v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě, vedle něj pronesl několik slov i kněz Tomáš Halík. Ukrajinský arcibiskup byl rovněž hostem debaty u kulatého stolu, kterou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pořádal univerzitní Východoevropský klub a Studentské hnutí za solidaritu.

 

•     Stálá výstava nazvaná „Svatá Anežka Česká a historie Křižovníků“ byla otevřena v Praze v Muzeu Karlova mostu. Autentickými památkami, v modelech středověké architektury i dobovými uměleckými díly přibližuje osobnost české princezny, řeholnice a zakladatelky nemocniční péče. Zabývá se rovněž řádem Křižovníků s červenou hvězdou, který založila. Výstava se nachází v prostorách kláštera, kde řád působí od časů Anežky dodnes.

 

•     Celostátní dobrodružná charitativní akce „Hledá se papírová padesátikoruna“ chce shromáždit co nejvíce těchto bankovek, které po výměně za platné peníze podpoří projekty v daném městě. Akci organizuje spolek Házíme lano, připojila se třeba Charita v Havlíčkově Brodě. I tam je možné bankovky darovat. Mezi lidmi je údajně ještě na dvanáct milionů papírových padesátikorun, Česká národní banka je vyměňuje do konce března.

 

 

Z DIÁŘE

 

Plzeň, 12. března

Teplo a zima …

Římskokatolická farnost Plzeň – Severní předměstí zve na přednášku Teplo a zima aneb povídání o vývoji klimatu v historii Země. Přednášet bude astronom a geolog Josef Mucha.

 

Hradec nad Moravicí, 13. března

Den otevřených dveří

Na Den otevřených dveří zve rodiče i žáky Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí. Škola rozvíjí všeobecné vzdělání žáků podle jejich individuálních možností a potřeb.

 

Ostrava, 16. března

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Bezplatný seminář „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“ pořádá v Hospici sv. Lukáše ostravská Charita. Kurz je zaměřený na péči o méně pohyblivého a imobilního člověka.

 

Dolní Dobrouč, 17. března

Perla přemyslovské koruny

Autorem divadelní hry „Perla přemyslovské koruny“ je Jiří Jakubec. Jeho črty ze života sv. Anežky České uvede kroužek ochotníků v Dolní Dobrouči v režii Kateřiny Rýznarové.

 

Olomouc, 18. března

Inspirace v liturgické hudbě

Varhaníci, sbormistři, vedoucí schol a další zájemci jsou zváni na diecézní setkání v Olomouci. Téma zní „Inspirace v liturgické hudbě“, závěrečnou mši svatou celebruje biskup Josef Hrdlička.

 

Olomouc, 18. března

Dobrořečení jako životní styl

Jednodenní duchovní obnovu pro muže připravilo v Olomouci Centrum pro rodinný život. Bude mít téma Dobrořečení jako životní styl a povede ji P. Václav Vacek. Setkání zakončí mše svatá. 

 

Hradec Králové, 25. března

Dítě v srdci

Benefiční koncert na podporu Perinatálního hospice se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Promluví Alena Peremská a doc. Tomáš Petráček, hrát bude Musica (K)lasica.

 

Napajedla, 25. března

Poutní bohoslužba

Mši svatou na poděkování za dar počatého života a jako prosbu za duše nenarozených dětí bude v Napajedlích slavit biskup josef Hrdlička. Následuje průvod ke hrobu Aničky Zelíkové.

 

 


 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.