Pořady

Pořady vysílané 1.2.2017

V komunitní kapli bratří vincentínů v Bratislavě se k bratřím připojíme při modlitbě…
Živé vysílání: 1.2.2017 17:45 hod.
Angola je, po Súdánu, Demokratické republice Kongo, Alžírsku a Libyi, pátou největší zemí…
Repríza: 1.2.2017 17:00 hod.
(6)
Fontána číslo 100 - tato fontána je věnovaná svatému Josefovi, manželovi Panny Marie a…
Repríza: 1.2.2017 9:25 hod.
(32)
Josef Koudelka patří mezi světovou fotografickou špičku. V Artbitru se setkáme nejen s ním,…
Repríza: 1.2.2017 12:45 hod.
Diskusní pořad kněze Karla Satorii, se zaměří na duchovní doprovázení v tom nejširším…
Repríza: 1.2.2017 23:35 hod.
Svědectví katolického kněze Jana Flajžíka o slalomu mezi specifickým povoláním, hudbou,…
Repríza: 1.2.2017 16:50 hod.
Premiéra: 1.2.2017 22:25 hod.
Otec Vinayak Jadav, jezuita, přednáší gudžarátskou literaturu a žurnalistiku na vysoké…
Repríza: 1.2.2017 14:40 hod.
(18)
Emil byl takový hromotluk moc veliký, moc silný. Přepral by jistě všechny kluky ve třídě,…
Repríza: 1.2.2017 11:45 hod.
(19)
Příběh vypráví o chlapci Edíkovi, který se od svého souseda dozví, že by rád za peníze…
Repríza: 1.2.2017 18:55 hod.
(72)
Marko Ivan Rupnik (Zadlog, Idrija, 28. listopadu 1954) je umělec, teolog a slovinský jezuita. V…
Repríza: 1.2.2017 21:10 hod.
O své zkušenosti z misijní služby v Kazachstánu a na Sibiři se s námi podělí host Missio…
Repríza: 1.2.2017 15:00 hod.
Otec Antonio se stal knězem, aby sloužil lidem a sytil je Božím slovem. Být dobrým knězem je…
Repríza: 1.2.2017 13:00 hod.
Přenos mše svaté s bratry vincentíny v Bratislavě. Po ní modlitba růžence.
Živé vysílání: 1.2.2017 7:00 hod.
Abychom získali jasnější pohled na věc, skupina mladých Evropanů se vydala s kamerami na…
Repríza: 1.2.2017 10:50 hod.
Repríza: 1.2.2017 1:20 hod.
Duchovní přednáška pronesena v rámci Katolické charismatické konference 2012.
Repríza: 1.2.2017 8:35 hod.
P. ThLic. Martin Lanži je administrátor broumovské farnosti. Působení na Broumovsku…
Premiéra: 1.2.2017 21:30 hod.
O řeholním životě trochu jinak. Interaktivní pořad moderuje Stanislava Vidumská. Tentokrát…
Živé vysílání: 1.2.2017 20:00 hod.
Polední modlitba Přidejme se k lidem na celém světě, kteří se modlí polední modlitbu.
Živé vysílání: 1.2.2017 12:00 hod.
Polední modlitba v komunitní kapli bratrů vincentínů v Bratislavě. Preorátor: Dominik Pavol…
Živé vysílání: 1.2.2017 12:30 hod.
(7)
Repríza: 1.2.2017 6:00 hod.
(3)
Hlavní hrdina vypráví svůj příběh - od vedení ilegální Skupiny revolučního komunismu po…
Repríza: 1.2.2017 23:05 hod.
Slavnostní projevy i vlastní promluvu papežepřináší televize Noe prostřednictvím…
Živé vysílání: 1.2.2017 9:40 hod.
V místních komunitách, ke kterým se většinou ještě nedostalo křesťanské poselství a pro…
Repríza: 1.2.2017 19:05 hod.
Světový den migrantů 2017 I ve Svaté zemi, stejně jako na celém světě, se lidé seznámili…
Repríza: 1.2.2017 1:00 hod.
Láska Kristova nás vede ke smíření 13 křesťanských komunit ze Svaté země se setkalo v…
Premiéra: 1.2.2017 19:30 hod.
(13)
 Představíme projekt "Obrázky ze Strážnice" a lidi, kteří za ním stojí. Pustíme si…
Repríza: 1.2.2017 13:35 hod.
(894)
Vyslanci usmířeníNa závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů předsedal papež…
Repríza: 1.2.2017 6:25 hod.
Repríza: 1.2.2017 16:30 hod.
(1)
Podle jednoho pramene měly Albrechtice kostel již v roce 1213, podle jiných od roku 1351, kdy se…
Repríza: 1.2.2017 16:10 hod.
(835)
REPORTÁŽE   Den památky obětí holokaustu Papež František přijal ve Vatikánu…
Repríza: 1.2.2017 6:05 hod.