Pořady

Pořady vysílané 22.5.2018

(17)
Voda, přírodní památka - fontány v italské zahradě je perektně zasazeny v dinamické…
Repríza: 22.5.2018 12:50 hod.
(45)
Adolf Trachta založil se svojí ženou na venkově za Prahou farmu. Zde chová skoro všechny…
Repríza: 22.5.2018 13:20 hod.
V tomto dílu pořadu Bez hábitu se blíže seznámíte s kongregací Misijních sester Služebnic…
Repríza: 22.5.2018 14:30 hod.
Repríza: 22.5.2018 19:10 hod.
V pátém díle animovaného seriálu o Desateru přibližuje bratr Jákob dětem znění pátého…
Repríza: 22.5.2018 18:30 hod.
Tahle upovídaná moucha jménem Flo si v jednom kuse vymýšlí a přikrašluje svá…
Repríza: 22.5.2018 18:45 hod.
Rozhovor s architektem Kamilem Mrvou, který je jedním z nejvýraznějších představitelů…
Premiéra: 22.5.2018 21:00 hod.
(179)
Zveme vás ke Kulatému stolu, který jsme živě vysílali v roce 2015, kdy jsme si připomínali…
Repríza: 22.5.2018 15:35 hod.
Z devítiměsíčního působení při americké vojenské základně v Afghánistánu se vrátil…
Premiéra: 22.5.2018 20:00 hod.
Přenos bohoslužby z kaple Telepace v Ostravě. Celebruje P. Leoš Ryška SDB, ředitel televize Noe.
Živé vysílání: 22.5.2018 12:05 hod.
Třináctá část věnovaná církvi začíná provokativní otázkou, zda je jí vůbec…
Repríza: 22.5.2018 13:05 hod.
V rámci kulturního proramu Celostátního setkání mládeže předvedli studenti Biskupského…
Repríza: 22.5.2018 17:05 hod.
Střihový pořad pro milovníky dechovky.
Repríza: 22.5.2018 9:45 hod.
Repríza: 22.5.2018 0:55 hod.
Dr. Michael Londesborough, B.Sc Hons Ph.D. a Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman hovoří na…
Repríza: 22.5.2018 10:15 hod.
(37)
Tentokrát se klaun Roberto a jeho kamarád, skřítek Kekulín pořádně vylekají. Že nevíte…
Repríza: 22.5.2018 18:00 hod.
(68)
Milan Jána z Jihlavy je správný dobrodruh a tulák. Zavítáme s ním až k horám…
Repríza: 22.5.2018 23:05 hod.
Přednáška na téma ´Podobenství o pokladu, perle, síti a hospodáři (Mt 13,44-52)´ -…
Repríza: 22.5.2018 22:05 hod.
Co spojuje střední Evropu a Ukrajinu? Jak porazit populisty? Jaké reformy potřebujeme? Jak se…
Repríza: 22.5.2018 6:05 hod.
Polední modlitba Přidejme se k lidem na celém světě, kteří se modlí polední modlitbu.
Živé vysílání: 22.5.2018 12:00 hod.
(157)
Premiéra: 22.5.2018 21:15 hod.
(136)
Ruža sem ja ruža Ruža sem ja ruža, dokeď němam muža. Ež budu měť muža, spadně ze mě…
Repríza: 22.5.2018 18:40 hod.
Budoucnost světa závisí na zdraví rodiny. Zvláště v Africe je rodina pilířem, na kterém…
Repríza: 22.5.2018 8:10 hod.
(294)
Slavnost Nanebevstoupení Páně v Jeruzalémě Slavnost Ježíšova Nanebevstoupení si…
Repríza: 22.5.2018 22:40 hod.
(43)
Repríza: 22.5.2018 13:40 hod.
(230)
Irena Kalhousová, odbornice na Blízký východ, odpovídá Veronice Sedláčkové na otázky…
Premiéra: 22.5.2018 9:20 hod.
Krátké zamyšlení katechetky a spisovatelky o tom, jak nás vidí Ježíš.
Repríza: 22.5.2018 19:50 hod.
(958)
Zpravodajské noeviny přinášejí dobré zprávy z událostí napříč celou Českou…
Repríza: 22.5.2018 19:30 hod.
Živé vysílání: 22.5.2018 9:00 hod.
Živé vysílání: 22.5.2018 11:30 hod.
Živé vysílání: 22.5.2018 14:00 hod.
Premiéra: 22.5.2018 21:30 hod.