Program

<>Program televize Noe na pátek 13.1.2017

6:30
Můj chrám
Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
7:00
Hrdinové víry (7)
Luboš Hruška
8:45
Zachraňme kostely (12)
Kostel sv. Máří Magdalény v Krasíkově
9:10
Noční univerzita
Mgr. Matyáš Zrno - Význam kultury v časech migrace
10:00
10:10
Bez tebe to nejde
Umění a potřeba říci druhému ne
11:35
Sedmihlásky (86)
Maria, Maria
11:40
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
Mons. Jan Svoboda - Síla mše svaté
13:10
Léta letí k andělům (70)
Jiří Fuchs - filosof
18:25
Sedmihlásky (86)
Maria, Maria
18:45
Můj Bůh a Walter
Poslední věci
19:05
19:20
Putování po evropských klášterech
Klášter benediktýnek v Schoten, Belgie
19:50
Z pokladů duše
Mons. Jan Svoboda - Síla mše svaté
20:00
ŽIVĚ
21:45
22:20
23:15
Večer chval (57)
Sešli jsme se

<>Program televize Noe na pátek 13.1.2017