Program

<>Program televize Noe na pondělí 6.3.2017

6:05
Klapka s ... (82)
MUDr. Bohumírem Novákem
7:10
V pohorách po horách (19)
Kľak - Lučanská Malá Fatra
7:20
8:55
U VÁS (13)
Obrázky ze Strážnice
10:00
BET LECHEM - vnitřní domov (46)
Jaromír Kubů - kastelán hradu Karlštejn
11:25
Víra do kapsy
Boží slovo v našem životě
11:40
Sedmihlásky (76)
Vyskočilo slunéčko
11:45
Maminčiny pohádky (18)
Skřítek Domácníček
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
ThLic. P. Vojtěch Koukal - Bůh není samotář
13:25
Putování modrou planetou
Ekvádor země pod Andami
14:20
Noční univerzita
P. Josef Čunek - P. Teilhard de Chardin a jezuité
16:45
Zachraňme kostely (5)
poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic
17:05
Mezi pražci (56)
Březen 2017
17:55
Velehradská zastavení
Díl 2. - Cyrilometodějská tradice v Olomouci
18:10
Víra do kapsy
Boží slovo v našem životě
18:25
Sedmihlásky (76)
Vyskočilo slunéčko
18:30
Maminčiny pohádky (19)
Tři čaromocné svíce I.
18:45
PREMIÉRA
19:00
PREMIÉRA
Vatican magazine (899)
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
19:50
Z pokladů duše
ThLic. P. Vojtěch Koukal - Bůh není samotář
20:00
Řím, hlavní město víry (5)
Současnost - Duch Svatý a Boží Milosrdenství
20:30
PREMIÉRA
21:05
PREMIÉRA
ARTBITR - Kulturní magazín (34)
s MUDr. Marií Svatošovou
21:15
21:40
Vezmi a čti
Únor 2017
22:00
Noční univerzita
Jeff Scaldwell - Poznávejme Hospodina...
23:00
Vatican magazine (899)
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
23:35
Kulatý stůl
Maximální křesťanství. Životní příběh Adolfa Kajpra, Antonína Mandla a Josefa Zvěřiny.

<>Program televize Noe na pondělí 6.3.2017