Program

<>Program televize Noe na středu 8.3.2017

7:00
ŽIVĚ
Den v klášteře
Ranní chvály s dominikány v Praze
7:40
Noční univerzita
P. Josef Čunek - P. Teilhard de Chardin a jezuité
9:15
Léta letí k andělům (58)
Jana Dominika Bohušová - dominikánka
9:40
Jak potkávat svět (48)
s Laďkou Košíkovou
11:05
Vatican magazine (899)
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
11:40
Sedmihlásky (76)
Vyskočilo slunéčko
11:45
Maminčiny pohádky (20)
Tři čaromocné svíce II.
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
P. Pavel Semela - Jak rozlišit falešné duchovní dary
12:05
ARTBITR - Kulturní magazín (34)
s MUDr. Marií Svatošovou
12:20
ŽIVĚ
Den v klášteře
Polední modlitba s dominikány v Praze
12:40
Řím, hlavní město víry (5)
Současnost - Duch Svatý a Boží Milosrdenství
13:25
Víra do kapsy
Boží slovo v našem životě
13:40
Kulatý stůl (183)
Ženy v evropské kultuře
16:00
Zachraňme kostely (5)
poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic
17:00
BET LECHEM - vnitřní domov (33)
Radim Ucháč - prezident Hnutí pro život ČR
17:15
17:40
ŽIVĚ
Den v klášteře
Nešpory s dominikány v Praze
18:25
Z pokladů duše
P. Pavel Semela - Jak rozlišit falešné duchovní dary
19:30
ŽIVĚ
Den v klášteře
Dominikánský knižní salón
20:45
ŽIVĚ
Po volání
s dominikány v Praze
21:55
PREMIÉRA
22:15
PREMIÉRA
Noční univerzita
P. Bogdan Stępień - Z mých soudů ti vzejde světlo

<>Program televize Noe na středu 8.3.2017