Program

<>Program televize Noe na neděli 19.3.2017

6:05
PREMIÉRA
Evangelium
3. neděle postní
7:00
Cvrlikání (50)
Jarda Svoboda
8:10
Léta letí k andělům (34)
Miloslav Vlk - kardinál
8:35
P. Vojtěch Kodet - Postní obnova
Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)
9:15
Večeře u Slováka
3. neděle postní
9:50
Evangelium
3. neděle postní
10:00
ŽIVĚ
11:15
Vezmi a čti
Únor 2017
11:40
ARTBITR - Kulturní magazín (34)
s MUDr. Marií Svatošovou
11:50
PREMIÉRA
Z pokladů duše
kardinál Miloslav Vlk - Bůh miluje zadarmo
12:45
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
13:25
Cesta k andělům (62)
Miloslav Vlk - kardinál
15:00
Noční univerzita
Jeff Scaldwell - Před jeho tváří budeme žít
17:35
Můj Bůh a Walter
Zjevení a Bible I.
17:55
Sedmihlásky (71)
Za Moravú třešně sú
18:00
PREMIÉRA
Cirkus Noeland (33)
Roberto, Kekulín a kouzelná pastelka
19:00
Léta letí k andělům
Petr Coufal - vitrážista
19:50
Z pokladů duše
kardinál Miloslav Vlk - Bůh miluje zadarmo
22:05
PREMIÉRA
22:35
Missio magazín
březen 2017
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 19.3.2017