Program

<>Program televize Noe na středu 10.5.2017

6:05
7:45
Noční univerzita
Václav Vokolek - Kořeny antisemitismu a Židé v Čechách
8:55
Vatican magazine (909)
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
11:45
Bible pro nejmenší
Šadrak, Méšak a Abed-nego
11:50
Sedmihlásky (72)
Keď šebe zašpívam
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
P. Angelo Scarano - Bůh je víc
14:10
14:20
Výpravy do divočiny
Gorily na dosah
16:00
Můj chrám
Kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka a Josef Špaček
16:15
Jak potkávat svět (50)
s Hanou a Petrem Ulrychovými
17:40
18:35
Bible pro nejmenší
Ježíšovy zázraky
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
P. Angelo Scarano - Bůh je víc
20:00
ŽIVĚ
21:05
BET LECHEM - vnitřní domov (35)
Pavel Mráček - o Panně Marii Guadalupe
21:20
Post Scriptum
Záznam homilie P. Mariána Kuffy
23:20
Večer chval (60)
Manželé Osohovi

<>Program televize Noe na středu 10.5.2017