Program

<>Program televize Noe na neděli 30.7.2017

6:05
PREMIÉRA
Evangelium
17. neděle v mezidobí
6:15
6:50
Jak potkávat svět (10)
s Alfrédem Strejčkem
8:10
9:20
Večeře u Slováka
17. neděle v mezidobí
9:50
Evangelium
17. neděle v mezidobí
11:20
Můj Bůh a Walter
Manželství
11:35
ARTBITR - Kulturní magazín (35)
Ještě jedna jízda s Matkou Terezou a Folcem Terzanim
11:50
PREMIÉRA
Z pokladů duše
Mons. Aleš Opatrný - Duchovní četba
12:25
PREMIÉRA
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
13:40
Cesta k andělům (69)
Jana Sieberová - domácí hospice
15:00
Noční univerzita
ThDr. Josef Hromádka - Jan Ámos Komenský, poutník naděje
16:00
17:55
PREMIÉRA
Sedmihlásky (94)
Na tom našem dvorku
18:00
Cirkus Noeland (26)
Roberto, Kekulín, Adam a Eva
18:35
PREMIÉRA
19:15
BET LECHEM - vnitřní domov (35)
Pavel Mráček - o Panně Marii Guadalupe
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
Mons. Aleš Opatrný - Duchovní četba
22:20
Na pořadu rodina (5)
Děti na zemi i v nebi
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 30.7.2017