Program

<>Program televize Noe na pátek 11.8.2017

6:30
Hrdinové víry (2)
P. Antonín Šuránek
7:35
Kibeho
Mariánské poutní místo v Africe
8:25
Léta letí k andělům (62)
Ladislav Hučko – řeckokatolický biskup
8:50
Noční univerzita
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - Vztah pravdy a svobody
9:40
Víra do kapsy
Eucharistie
10:00
10:15
11:50
Sedmihlásky (101)
Ševče, ševče
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
Mons. Jiří Mikulášek - Hrdinové víry
12:05
Na pořadu rodina (14)
Když dítě nepřichází
13:20
BET LECHEM - vnitřní domov (44)
Jan Balík – Světové dny mládeže
16:25
Outdoor Films s Tomášem Sedláčkem (54)

Na jeden z nejdelších a nejnáročnějších treků světa
18:00
Můj Bůh a Walter
Život z Krista
18:25
Sedmihlásky (101)
Ševče, ševče
18:30
Bible pro nejmenší
Konečně doma
19:50
Z pokladů duše
Mons. Jiří Mikulášek - Hrdinové víry
20:00
Kulatý stůl

Slušnost, respekt, etiketa
21:35
21:45
PREMIÉRA
22:05
Večeře u Slováka
19. neděle v mezidobí
22:35
Jak potkávat svět (28)
s Petrem Bende a Pavlem Helanem
0:45
V pohorách po horách (39)
Spišská plesa - Vysoké Tatry

<>Program televize Noe na pátek 11.8.2017