Program

<>Program televize Noe na pátek 12.1.2018

6:30
Můj chrám
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, neonatolog a primář novorozeneckého oddělení v nemocnici v Olomouci v chrámu sv. Cyrila a Metoděje , Olomouc
7:15
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (6)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
7:40
Noční univerzita
P. Daniel Ange - Co je v troskách, bude vystavěno
9:00
ŽIVĚ
9:20
ARTBITR - Kulturní magazín (43)
Život a světlo Olbrama Zoubka
11:30
PREMIÉRA
14:00
ŽIVĚ
14:35
Léta letí k andělům (1)
Karel Herbst - salesián, světící biskup
15:00
Velehradská zastavení
Díl 5. - Působení Tovaryšstva Ježíšova
15:15
Cesta k andělům (11)
Jan Špilar - trvalý jáhen a kadeřník
18:30
O Mlsálkovi (14)
Jak Mlsálek nakupoval
18:40
Sedmihlásky (5)
My tři králové, jdeme k vám
18:50
19:50
Z pokladů duše
Mons. Tomáš Holub - Modlitba mých rodičů
20:00
Kulatý stůl

Mediální gramotnost
22:05
Večeře u Slováka
2. neděle v mezidobí
23:15
0:05
Večer chval (63)
Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

<>Program televize Noe na pátek 12.1.2018