Program

<>Program televize Noe na neděli 14.1.2018

8:10
Večeře u Slováka
2. neděle v mezidobí
8:40
Jak potkávat svět (38)

s P. Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB
10:00
ŽIVĚ
13:25
Budu ti sloužit
Život sv. Camilla de Lellis
14:55
Noční univerzita
P. Daniel Ange - Co je v troskách, bude vystavěno
16:20
Outdoor Films se Zuzanou Smetanovou (66)
Putování po Gruzii a Kyrgyzstánu
17:55
Sedmihlásky (67)
Zakukala kukulenka + Ej, fialenko modrá
18:30
Animované příběhy velikánů dějin
Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
Veronika Barátová - Svědectví rodin
20:00
PREMIÉRA
P. Kořínek: Cronica Domus Sarensis

Podzimní festival duchovní hudby 2017
23:25
Léta letí k andělům (1)
Karel Herbst - salesián, světící biskup

<>Program televize Noe na neděli 14.1.2018