Program

<>Program televize Noe na středu 14.2.2018

6:25
Bol som mimo
Richard Čanaky - Vydrete metamorfozy
7:30
Noční univerzita
Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. - Ikonoklasmus – proč lidé ničí obrazy?
9:00
ŽIVĚ
11:30
ŽIVĚ
12:10
Řemesélko, zlaté dénko
Rožnovské slavnosti 2015
13:45
14:00
ŽIVĚ
14:35
Exit 316 (33)
Zlomená srdce
14:55
Víra do kapsy
Proč se mám postit?
15:40
P. Vojtěch Kodet - Postní obnova
Modlitba, půst a almužna (Mt 6,1-6.16-18)
18:35
Bible pro nejmenší
Mojžíš – podivný oheň
18:40
Sedmihlásky (75)
Zeleňaj sa, zeleňaj
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák - Popeleční středa
20:00
ŽIVĚ
21:05
Léta letí k andělům (7)
František Lízna - jezuita s františkánskou spiritualitou
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Téma: postní doba. Hovoříme s o. arcibis. Graubnerem, o. Marcelem Puvákem a Markétou Korpasovou.
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita

Alexander Tomský - Současná a budoucí společenská štěpení
23:40
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (11)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
0:05
Večer chval (63)
Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

<>Program televize Noe na středu 14.2.2018