Program

<>Program televize Noe na čtvrtek 22.2.2018

6:05
6:40
BET LECHEM - vnitřní domov (7)
Bogdan Sikora - minorita, provinciál
8:15
8:40
9:00
ŽIVĚ
10:00
Kulatý stůl
Vděčnost
11:30
ŽIVĚ
12:05
PREMIÉRA
Post Scriptum
s P. Jakubem Štefíkem
12:15
Má vlast
Jedlí
14:00
ŽIVĚ
14:35
Pro vita mundi
Lucie Pracná
15:35
Credo
korouhve Karla Rechlíka
17:55
Animované příběhy velikánů dějin
George Washington (1732 – 1799)
18:25
Sedmihlásky (75)
Zeleňaj sa, zeleňaj
18:30
Bible pro nejmenší
Ježíšovo vzkříšení
19:00
PREMIÉRA
Večeře u Slováka
2. neděle postní
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
Mons. František Radkovský - Turínské plátno
20:00
PREMIÉRA
U VÁS aneb festivalové kukátko (21)
Rožnovské slavnosti 2017
21:05
Můj chrám
Mgr. Andrea Růžičková, herečka a modelka v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha
21:30
Živě s Noe
Svátek stolce svatého Petra a zavedení tzv. Tiché linky pro neslyšící v Litoměřicích.
22:05
PREMIÉRA
Pod lampou

Rychlý život a tichá cesta do Compostely
23:20
0:30
0:45
CHKO České středohoří
Milešovka - Velemín a okolí

<>Program televize Noe na čtvrtek 22.2.2018