Program

<>Program televize Noe na středu 28.2.2018

6:05
Credo
korouhve Karla Rechlíka
6:25
Cesta k andělům (100)
Zdeňka Rybová - Hnutí pro život
7:55
Noční univerzita
Pavel a Hana Kalčíkovi - Nejsme sirotci …
9:00
ŽIVĚ
9:20
ARTBITR - Kulturní magazín (51)
s Evropskou filmovou akademií
11:30
ŽIVĚ
12:55
Vezmi a čti
Únor 2018
13:35
14:00
ŽIVĚ
16:15
MFF Strážnice 2014
Poklady z malované truhly
18:05
18:30
18:35
Sedmihlásky (133)
Kuchařka sa bójí
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
P. Leoš Ryška, SDB - Putování
20:00
ŽIVĚ
21:05
Léta letí k andělům (22)
Jaroslav Max Kašparů - psycholog a jáhen
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
S Antonínem Randou o nadaci Cesta 121 a s Belo Szpisakem a Petrem Filipcem hovoříme o dárcovství kostní dřeně.
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. - Voskovec, Werich a politika
23:55
Večer chval (67)
schola Ostrava - Přívoz

<>Program televize Noe na středu 28.2.2018